Chính phủ bổ sung hơn 18.500 tỷ đồng ngân sách chi hỗ trợ lãi suất 2%

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chính phủ bổ sung hơn 18.500 tỷ đồng ngân sách chi hỗ trợ lãi suất 2% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung hơn 18.584 tỷ đồng vào dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong nước để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2% / năm.

Hình ảnh minh họa: Tin tức / TTXVN.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó, bổ sung dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2% / năm qua hệ thống ngân hàng thương mại và hỗ trợ lãi suất. lãi suất, vốn vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày chương trình hỗ trợ lãi suất 2% được ban hành nhưng số lượng khách hàng được chấp thuận đủ điều kiện tham gia tại nhiều ngân hàng chỉ vài chục, thậm chí có ngân hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay trong tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. các ngành tỉnh, thành phố khẩn trương, quyết liệt việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu rà soát danh sách khách hàng hiện có thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, ngành, lĩnh vực vay vốn đã ký hợp đồng vay và được giải ngân từ ngày 01/01/2022 và có thời hạn trả nợ từ ngày 20/5. , 2022 để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Ngoài ra, cần rà soát các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 31 và Thông tư 03; không ban hành thêm các điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của NHNN để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất; không có trường hợp đúng khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấylợnoccho vay nhanh từ các ngân hàng thương mại, doanh số cho vay có hỗ trợ lãi suất đạt gần 4.407 tỷ đồng cho gần 550 khách hàng, dư nợ cho vay hỗ trợ đạt khoảng 4.300 tỷ đồng; Số tiền hỗ trợ ước tínhmộtGiá cho khách hàngn cuTháng 8/2022 khoảng 13,5 tỷ đồng.

Các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng

Ngân hàng quảng bá giải pháp theo lãi suất hỗ trợ nợ 40.000 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 8 năm 2022

Doanh nghiệp không mặn mà với gói hỗ trợ lãi suất, chỉ muốn có thêm cơ hội vay vốn.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022

TS Cấn Văn Lực: Sẽ khó giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu không nới “room” tín dụng

Phương Nga


Thông tin thêm

Chính phủ bổ sung hơn 18.500 tỷ đồng ngân sách chi hỗ trợ lãi suất 2%

Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung hơn 18.584 tỷ đồng vào dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong nước để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2% / năm.

Hình ảnh minh họa: Tin tức / TTXVN.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, bổ sung dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2% / năm qua hệ thống ngân hàng thương mại và hỗ trợ lãi suất. lãi suất, vốn vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày chương trình hỗ trợ lãi suất 2% được ban hành nhưng số lượng khách hàng được chấp thuận đủ điều kiện tham gia tại nhiều ngân hàng chỉ vài chục, thậm chí có ngân hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay trong tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. các ngành tỉnh, thành phố khẩn trương, quyết liệt việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu rà soát danh sách khách hàng hiện có thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, ngành, lĩnh vực vay vốn đã ký hợp đồng vay và được giải ngân từ ngày 01/01/2022 và có thời hạn trả nợ từ ngày 20/5. , 2022 để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Ngoài ra, cần rà soát các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 31 và Thông tư 03; không ban hành thêm các điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của NHNN để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất; không có trường hợp đúng khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấylợnoccho vay nhanh từ các ngân hàng thương mại, doanh số cho vay có hỗ trợ lãi suất đạt gần 4.407 tỷ đồng cho gần 550 khách hàng, dư nợ cho vay hỗ trợ đạt khoảng 4.300 tỷ đồng; Số tiền hỗ trợ ước tínhmộtGiá cho khách hàngn cuTháng 8/2022 khoảng 13,5 tỷ đồng.

Các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng

Ngân hàng quảng bá giải pháp theo lãi suất hỗ trợ nợ 40.000 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 8 năm 2022

Doanh nghiệp không mặn mà với gói hỗ trợ lãi suất, chỉ muốn có thêm cơ hội vay vốn.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022

TS Cấn Văn Lực: Sẽ khó giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu không nới “room” tín dụng

Phương Nga


Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung hơn 18.584 tỷ đồng vào dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong nước để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2% / năm.

Hình ảnh minh họa: Tin tức / TTXVN.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó, bổ sung dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2% / năm qua hệ thống ngân hàng thương mại và hỗ trợ lãi suất. lãi suất, vốn vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày chương trình hỗ trợ lãi suất 2% được ban hành nhưng số lượng khách hàng được chấp thuận đủ điều kiện tham gia tại nhiều ngân hàng chỉ vài chục, thậm chí có ngân hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay trong tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. các ngành tỉnh, thành phố khẩn trương, quyết liệt việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu rà soát danh sách khách hàng hiện có thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, ngành, lĩnh vực vay vốn đã ký hợp đồng vay và được giải ngân từ ngày 01/01/2022 và có thời hạn trả nợ từ ngày 20/5. , 2022 để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Ngoài ra, cần rà soát các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 31 và Thông tư 03; không ban hành thêm các điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của NHNN để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất; không có trường hợp đúng khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấylợnoccho vay nhanh từ các ngân hàng thương mại, doanh số cho vay có hỗ trợ lãi suất đạt gần 4.407 tỷ đồng cho gần 550 khách hàng, dư nợ cho vay hỗ trợ đạt khoảng 4.300 tỷ đồng; Số tiền hỗ trợ ước tínhmộtGiá cho khách hàngn cuTháng 8/2022 khoảng 13,5 tỷ đồng.

Các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng

Ngân hàng quảng bá giải pháp theo lãi suất hỗ trợ nợ 40.000 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 8 năm 2022

Doanh nghiệp không mặn mà với gói hỗ trợ lãi suất, chỉ muốn có thêm cơ hội vay vốn.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022

TS Cấn Văn Lực: Sẽ khó giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu không nới “room” tín dụng

Phương Nga

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

[rule_3_plain]

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 18.584 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

 Ảnh minh hoạ: Bnews/TTXVN. 

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Trong đó, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
Dù nhiều tháng đã qua kể từ ngày chương trình hỗ trợ lãi suất 2% được ban hành , nhưng số lượng khách hàng được phê duyệt đủ điều kiện tham gia tại nhiều ngân hàng chỉ ở mức vài chục, thậm chí có những ngân hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 
Ngay lập tức, trong tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại (NHTM), Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương, quyết liệt đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. 
Theo đó, Thống đốc yêu cầu rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định.
Ngoài ra, cần rà soát lại các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 31 và Thông tư 03; không ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của NHNN để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất; không để xảy ra trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.
Số liệu từ NHNN cho biết theo báo cáo nhanh từ các NHTM, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt gần 4.407 tỷ đồng đối với gần 550 khách hàng, dư nợ được hỗ trợ đạt khoảng 4.300 tỷ đồng; dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến cuối tháng 8/2022 khoảng 13,5 tỷ đồng. 

Ngân hàng đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ

29-08-2022

Doanh nghiệp không mặn mà gói hỗ trợ lãi suất, chỉ mong có thêm cơ hội vay vốn

25-08-2022

TS. Cấn Văn Lực: Khó giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu không nới ‘room’ tín dụng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chinh-phu-bo-sung-hon-18500-ty-dong-ngan-sach-chi-ho-tro-lai-suat-2-422022928102847890.htm

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

[rule_2_plain]

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

[rule_2_plain]

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

[rule_3_plain]

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 18.584 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

 Ảnh minh hoạ: Bnews/TTXVN. 

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Trong đó, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
Dù nhiều tháng đã qua kể từ ngày chương trình hỗ trợ lãi suất 2% được ban hành , nhưng số lượng khách hàng được phê duyệt đủ điều kiện tham gia tại nhiều ngân hàng chỉ ở mức vài chục, thậm chí có những ngân hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 
Ngay lập tức, trong tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại (NHTM), Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương, quyết liệt đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. 
Theo đó, Thống đốc yêu cầu rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định.
Ngoài ra, cần rà soát lại các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 31 và Thông tư 03; không ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của NHNN để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất; không để xảy ra trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.
Số liệu từ NHNN cho biết theo báo cáo nhanh từ các NHTM, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt gần 4.407 tỷ đồng đối với gần 550 khách hàng, dư nợ được hỗ trợ đạt khoảng 4.300 tỷ đồng; dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến cuối tháng 8/2022 khoảng 13,5 tỷ đồng. 

Ngân hàng đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ

29-08-2022

Doanh nghiệp không mặn mà gói hỗ trợ lãi suất, chỉ mong có thêm cơ hội vay vốn

25-08-2022

TS. Cấn Văn Lực: Khó giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu không nới ‘room’ tín dụng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chinh-phu-bo-sung-hon-18500-ty-dong-ngan-sach-chi-ho-tro-lai-suat-2-422022928102847890.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Chính #phủ #bổ #sung #hơn #tỷ #đồng #ngân #sách #chi #hỗ #trợ #lãi #suất

Xem thêm thông tin hay:  Góc nhìn chuyên gia: Điều gì đang diễn ra với cổ phiếu ngân hàng?

Viết một bình luận