Chậm nhất đến 2023 xử lý hết vấn đề tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chậm nhất tới 2023 xử lý hết vấn đề tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Theo phương án trình cổ đông, Sacombank đặt mục tiêu chậm nhất tới cuối năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng theo đề án tái cơ cấu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, Mã: STB) vào sáng ngày 22/4) (Ảnh: Nguyên Ngọc).

Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sáng 22/4, HĐQT Sacombank cho biết, năm qua nhà băng gặp nhiều khó khăn.

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của Sacombank tăng 6% lên 521.117 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư huy động đạt 388.216 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47%, giảm 0,17% so với đầu năm.

Trong năm, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế 4.400 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và vượt 10% kế hoạch kinh doanh cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.411 tỷ đồng, tăng 27,2%.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, năm qua Sacombank đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng trong năm hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà băng đã thu hồi được gần 11.760 tỷ đồng các hạng mục dự án, vượt mục tiêu ĐHĐCĐ giao 10.000 tỷ đồng; qua đó nâng lũy ​​kế thu hồi kể từ lúc thực hiện dự án lên hơn 58.300 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch tổng thể của dự án tới năm 2025 và vượt 7,9% tiến độ.

Đồng thời, tài sản tồn đọng thuộc dự án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản, tính tới cuối năm 2021.

Tiền gửi và cho vay của Sacombank tăng trưởng bình quân tuần tự là 9% và 14,4% / năm. Tổng thu nhập tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận then chốt bình quân hàng tháng tăng từ 50 tỷ đồng năm 2016 lên 900-950 tỷ đồng.

Vẫn đóng 9.000 tỷ đồng chia cổ tức

Về việc chia cổ tức, từ năm 2019 tới nay, Sacombank liên tục trình phương án sử dụng nguồn lợi nhuận để lại và hiện đang chờ Nhà băng Nhà nước chấp thuận để thực hiện.

Tính tới cuối năm 2021, lợi nhuận thống nhất chưa để lại lũy kế của Sacombank là gần 9.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ và đây là số tiền được trích để trả cổ tức cho cổ đông.

Tuy nhiên, do Sacombank đang tái cơ cấu theo đề án đã được chính phủ và nhà băng nhà nước phê duyệt. Do đó, việc chi trả cổ tức phải được sự chấp thuận của nhà băng nhà nước.

Chậm nhất tới năm 2023, xử lý tất cả các vấn đề còn tồn đọng

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước lúc đạt tới thuế 5.280 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư huy động và dư nợ tín dụng dự kiến ​​tăng tuần tự 10% và 12% lên 512.700 tỷ đồng và 435.000 tỷ đồng. Mục tiêu là kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Nhà băng cho biết, thời đoạn 2022-2026 sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng thông qua việc triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ, liên kết với quản lý rủi ro.

Dự kiến ​​tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng thuộc dự án, chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

Đặc trưng, trong thời đoạn 2022-2026, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP).

Tiếp tục cập nhật …


Thông tin thêm

Chậm nhất tới 2023 xử lý hết vấn đề tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu

Theo phương án trình cổ đông, Sacombank đặt mục tiêu chậm nhất tới cuối năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng theo đề án tái cơ cấu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, Mã: STB) vào sáng ngày 22/4) (Ảnh: Nguyên Ngọc).

Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sáng 22/4, HĐQT Sacombank cho biết, năm qua nhà băng gặp nhiều khó khăn.

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của Sacombank tăng 6% lên 521.117 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư huy động đạt 388.216 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47%, giảm 0,17% so với đầu năm.

Trong năm, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế 4.400 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và vượt 10% kế hoạch kinh doanh cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.411 tỷ đồng, tăng 27,2%.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, năm qua Sacombank đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng trong năm hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà băng đã thu hồi được gần 11.760 tỷ đồng các hạng mục dự án, vượt mục tiêu ĐHĐCĐ giao 10.000 tỷ đồng; qua đó nâng lũy ​​kế thu hồi kể từ lúc thực hiện dự án lên hơn 58.300 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch tổng thể của dự án tới năm 2025 và vượt 7,9% tiến độ.

Đồng thời, tài sản tồn đọng thuộc dự án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản, tính tới cuối năm 2021.

Tiền gửi và cho vay của Sacombank tăng trưởng bình quân tuần tự là 9% và 14,4% / năm. Tổng thu nhập tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận then chốt bình quân hàng tháng tăng từ 50 tỷ đồng năm 2016 lên 900-950 tỷ đồng.

Vẫn đóng 9.000 tỷ đồng chia cổ tức

Về việc chia cổ tức, từ năm 2019 tới nay, Sacombank liên tục trình phương án sử dụng nguồn lợi nhuận để lại và hiện đang chờ Nhà băng Nhà nước chấp thuận để thực hiện.

Tính tới cuối năm 2021, lợi nhuận thống nhất chưa để lại lũy kế của Sacombank là gần 9.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ và đây là số tiền được trích để trả cổ tức cho cổ đông.

Tuy nhiên, do Sacombank đang tái cơ cấu theo đề án đã được chính phủ và nhà băng nhà nước phê duyệt. Do đó, việc chi trả cổ tức phải được sự chấp thuận của nhà băng nhà nước.

Chậm nhất tới năm 2023, xử lý tất cả các vấn đề còn tồn đọng

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước lúc đạt tới thuế 5.280 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư huy động và dư nợ tín dụng dự kiến ​​tăng tuần tự 10% và 12% lên 512.700 tỷ đồng và 435.000 tỷ đồng. Mục tiêu là kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Nhà băng cho biết, thời đoạn 2022-2026 sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng thông qua việc triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ, liên kết với quản lý rủi ro.

Dự kiến ​​tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng thuộc dự án, chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

Đặc trưng, trong thời đoạn 2022-2026, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP).

Tiếp tục cập nhật ...


Theo phương án trình cổ đông, Sacombank đặt mục tiêu chậm nhất tới cuối năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng theo đề án tái cơ cấu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, Mã: STB) vào sáng ngày 22/4) (Ảnh: Nguyên Ngọc).

Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sáng 22/4, HĐQT Sacombank cho biết, năm qua nhà băng gặp nhiều khó khăn.

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của Sacombank tăng 6% lên 521.117 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư huy động đạt 388.216 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47%, giảm 0,17% so với đầu năm.

Trong năm, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế 4.400 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và vượt 10% kế hoạch kinh doanh cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.411 tỷ đồng, tăng 27,2%.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, năm qua Sacombank đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng trong năm hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà băng đã thu hồi được gần 11.760 tỷ đồng các hạng mục dự án, vượt mục tiêu ĐHĐCĐ giao 10.000 tỷ đồng; qua đó nâng lũy ​​kế thu hồi kể từ lúc thực hiện dự án lên hơn 58.300 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch tổng thể của dự án tới năm 2025 và vượt 7,9% tiến độ.

Đồng thời, tài sản tồn đọng thuộc dự án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản, tính tới cuối năm 2021.

Tiền gửi và cho vay của Sacombank tăng trưởng bình quân tuần tự là 9% và 14,4% / năm. Tổng thu nhập tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận then chốt bình quân hàng tháng tăng từ 50 tỷ đồng năm 2016 lên 900-950 tỷ đồng.

Vẫn đóng 9.000 tỷ đồng chia cổ tức

Về việc chia cổ tức, từ năm 2019 tới nay, Sacombank liên tục trình phương án sử dụng nguồn lợi nhuận để lại và hiện đang chờ Nhà băng Nhà nước chấp thuận để thực hiện.

Tính tới cuối năm 2021, lợi nhuận thống nhất chưa để lại lũy kế của Sacombank là gần 9.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ và đây là số tiền được trích để trả cổ tức cho cổ đông.

Tuy nhiên, do Sacombank đang tái cơ cấu theo đề án đã được chính phủ và nhà băng nhà nước phê duyệt. Do đó, việc chi trả cổ tức phải được sự chấp thuận của nhà băng nhà nước.

Chậm nhất tới năm 2023, xử lý tất cả các vấn đề còn tồn đọng

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước lúc đạt tới thuế 5.280 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư huy động và dư nợ tín dụng dự kiến ​​tăng tuần tự 10% và 12% lên 512.700 tỷ đồng và 435.000 tỷ đồng. Mục tiêu là kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Nhà băng cho biết, thời đoạn 2022-2026 sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng thông qua việc triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ, liên kết với quản lý rủi ro.

Dự kiến ​​tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng thuộc dự án, chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

Đặc trưng, trong thời đoạn 2022-2026, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình quyền chọn cho người lao động (ESOP).

Tiếp tục cập nhật …

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

[rule_3_plain]

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

[rule_1_plain]

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

[rule_2_plain]

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

[rule_2_plain]

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

[rule_3_plain]

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Chậm #nhất #tới #xử #lý #hết #vấn #đề #tồn #đọng #thuộc #đề #án #tái #cơ #cấu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular