Cần xử lý và khắc phục các hình thức rửa tiền liên quan đến tài sản ảo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cần xử lý và khắc phục các hình thức rửa tiền liên quan đến tài sản ảo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Luật Phòng, chống rửa tiền được đề xuất sửa đổi phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là khung pháp lý cho một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người và tiền. người đi vay và người cho vay dựa trên công nghệ,…

Nguồn ảnh: Baochinhphu.vn

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế. trong các quy định của luật chống rửa tiền (PCRT) đã ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền.

Cụ thể, đối tượng báo cáo của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh phi tài chính có liên quan. Theo đó, khung pháp lý cho một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,… đang trong giai đoạn nghiên cứu. và hoàn thành.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Luật Phòng, chống tham nhũng chưa bao gồm các hoạt động mới phát sinh này. Đây là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền vì hầu hết các hoạt động này được thực hiện trực tuyến nên các bên tham gia giao dịch có tính ẩn danh cao.

Ngoài ra, Luật Phòng, chống rửa tiền hiện hành chưa có quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền cấp quốc gia và cấp ngành tại từng tổ chức. Ngoài ra, quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên cơ sở rủi ro của đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống khủng bố chưa bảo đảm tính đầy đủ, hợp lý.

Về việc phân tích và xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay các quy định của pháp luật này chưa rõ ràng. quy trình nghiệp vụ và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, quy định này không bao gồm một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng thuộc NHNN như giám sát, cảnh báo, trao đổi thông tin với các cơ quan khác. , các đơn vị trong và ngoài nước về phòng, chống rửa tiền.

Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn. của quốc gia và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đề xuất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và nâng cao của công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung, đặc biệt là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến rửa tiền. tiền bạc.

Tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 2112 ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”. phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ”ban hành kèm theo Quyết định số 89 ngày 7/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Điều khoản chống khủng bố. Luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc ban hành Luật Phòng, chống khủng bố (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong các quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực. lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Sửa các quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa các quy định về phòng, chống rửa tiền

29 tháng 8, 2019

TP.HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 27 tháng 5 năm 2018

Thống đốc đã tuyên bố như thế nào về cam kết chống rửa tiền?

Huyền Vi


Thông tin thêm

Cần xử lý và khắc phục các hình thức rửa tiền liên quan đến tài sản ảo

Luật Phòng, chống rửa tiền được đề xuất sửa đổi phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là khung pháp lý cho một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người và tiền. người đi vay và người cho vay dựa trên công nghệ,…

Nguồn ảnh: Baochinhphu.vn

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế. trong các quy định của luật chống rửa tiền (PCRT) đã ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền.

Cụ thể, đối tượng báo cáo của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh phi tài chính có liên quan. Theo đó, khung pháp lý cho một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,… đang trong giai đoạn nghiên cứu. và hoàn thành.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Luật Phòng, chống tham nhũng chưa bao gồm các hoạt động mới phát sinh này. Đây là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền vì hầu hết các hoạt động này được thực hiện trực tuyến nên các bên tham gia giao dịch có tính ẩn danh cao.

Ngoài ra, Luật Phòng, chống rửa tiền hiện hành chưa có quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền cấp quốc gia và cấp ngành tại từng tổ chức. Ngoài ra, quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên cơ sở rủi ro của đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống khủng bố chưa bảo đảm tính đầy đủ, hợp lý.

Về việc phân tích và xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay các quy định của pháp luật này chưa rõ ràng. quy trình nghiệp vụ và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, quy định này không bao gồm một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng thuộc NHNN như giám sát, cảnh báo, trao đổi thông tin với các cơ quan khác. , các đơn vị trong và ngoài nước về phòng, chống rửa tiền.

Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn. của quốc gia và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đề xuất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và nâng cao của công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung, đặc biệt là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến rửa tiền. tiền bạc.

Tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 2112 ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”. phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ”ban hành kèm theo Quyết định số 89 ngày 7/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Điều khoản chống khủng bố. Luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc ban hành Luật Phòng, chống khủng bố (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong các quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực. lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Sửa các quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa các quy định về phòng, chống rửa tiền

29 tháng 8, 2019

TP.HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 27 tháng 5 năm 2018

Thống đốc đã tuyên bố như thế nào về cam kết chống rửa tiền?

Huyền Vi


Luật Phòng, chống rửa tiền được đề xuất sửa đổi phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là khung pháp lý cho một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người và tiền. người đi vay và người cho vay dựa trên công nghệ,…

Nguồn ảnh: Baochinhphu.vn

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế. trong các quy định của luật chống rửa tiền (PCRT) đã ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền.

Cụ thể, đối tượng báo cáo của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh phi tài chính có liên quan. Theo đó, khung pháp lý cho một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,… đang trong giai đoạn nghiên cứu. và hoàn thành.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Luật Phòng, chống tham nhũng chưa bao gồm các hoạt động mới phát sinh này. Đây là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền vì hầu hết các hoạt động này được thực hiện trực tuyến nên các bên tham gia giao dịch có tính ẩn danh cao.

Ngoài ra, Luật Phòng, chống rửa tiền hiện hành chưa có quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền cấp quốc gia và cấp ngành tại từng tổ chức. Ngoài ra, quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên cơ sở rủi ro của đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống khủng bố chưa bảo đảm tính đầy đủ, hợp lý.

Về việc phân tích và xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay các quy định của pháp luật này chưa rõ ràng. quy trình nghiệp vụ và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, quy định này không bao gồm một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng thuộc NHNN như giám sát, cảnh báo, trao đổi thông tin với các cơ quan khác. , các đơn vị trong và ngoài nước về phòng, chống rửa tiền.

Căn cứ Chỉ thị số 05 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn. của quốc gia và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đề xuất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và nâng cao của công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung, đặc biệt là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến rửa tiền. tiền bạc.

Tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 2112 ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”. phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ”ban hành kèm theo Quyết định số 89 ngày 7/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Điều khoản chống khủng bố. Luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc ban hành Luật Phòng, chống khủng bố (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong các quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực. lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Sửa các quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa các quy định về phòng, chống rửa tiền

29 tháng 8, 2019

TP.HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 27 tháng 5 năm 2018

Thống đốc đã tuyên bố như thế nào về cam kết chống rửa tiền?

Huyền Vi

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

[rule_3_plain]

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

Luật phòng, chống rửa tiền được đề xuất sửa đổi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là khung pháp lý đối với một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,…

 Nguồn ảnh: Baochinhphu.vn

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, những bất cập vẫn còn trong các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động PCRT.
Cụ thể, đối tượng báo cáo của Luật PCRT gồm các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan. Theo đó, khung pháp lý của một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,… đang trong giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện.
Tuy nhiên, quy định tại Luật PCRT hiện nay chưa bao quát được các hoạt động mới phát sinh này. Đây là các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền do các hoạt động này hầu hết được thực hiện trực tuyến nên các bên tham gia giao dịch có tính ẩn danh cao.
Ngoài ra, Luật PCRT hiện hành không có quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành tại từng tổ chức. Bên cạnh đó, quy định về việc thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo tại Luật PCRT chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý.
Về việc phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của NHNN, quy định tại luật này hiện nay chưa được rõ ràng, chưa thể hiện rõ các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong việc tiếp nhận và phân tích thông tin theo quy trình nghiệp vụ và chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền.
Ngoài ra, quy định này cũng chưa bao quát hết một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện chức năng PCRT thuộc NHNN như công tác giám sát, cảnh báo, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong thực hiện công tác phòng chống rửa tiền.
Theo Chỉ thị số 05 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đặt ra. Đây là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền.
Tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020, cùng với Quyết định số 2112 ngày 25/11/2014 của Thủ tướng và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89 ngày 7/10/2020 của Thủ tướng đã giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Việc ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác PCRT trong thời gian tới.

Sửa qui định về phòng, chống rửa tiền

29-08-2019

TP HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

27-05-2018

Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/can-xu-ly-va-khac-phuc-cac-hinh-thuc-rua-tien-lien-quan-den-tai-san-ao-4220226158947456.htm

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

[rule_2_plain]

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

[rule_2_plain]

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

[rule_3_plain]

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

Luật phòng, chống rửa tiền được đề xuất sửa đổi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là khung pháp lý đối với một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,…

 Nguồn ảnh: Baochinhphu.vn

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, những bất cập vẫn còn trong các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động PCRT.
Cụ thể, đối tượng báo cáo của Luật PCRT gồm các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan. Theo đó, khung pháp lý của một số hoạt động mới phát sinh liên quan đến tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ,… đang trong giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện.
Tuy nhiên, quy định tại Luật PCRT hiện nay chưa bao quát được các hoạt động mới phát sinh này. Đây là các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền do các hoạt động này hầu hết được thực hiện trực tuyến nên các bên tham gia giao dịch có tính ẩn danh cao.
Ngoài ra, Luật PCRT hiện hành không có quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành tại từng tổ chức. Bên cạnh đó, quy định về việc thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo tại Luật PCRT chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý.
Về việc phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của NHNN, quy định tại luật này hiện nay chưa được rõ ràng, chưa thể hiện rõ các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong việc tiếp nhận và phân tích thông tin theo quy trình nghiệp vụ và chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền.
Ngoài ra, quy định này cũng chưa bao quát hết một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong hoạt động của đơn vị đầu mối thực hiện chức năng PCRT thuộc NHNN như công tác giám sát, cảnh báo, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong thực hiện công tác phòng chống rửa tiền.
Theo Chỉ thị số 05 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đặt ra. Đây là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền.
Tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020, cùng với Quyết định số 2112 ngày 25/11/2014 của Thủ tướng và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89 ngày 7/10/2020 của Thủ tướng đã giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Việc ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế nội tại trong các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác PCRT trong thời gian tới.

Sửa qui định về phòng, chống rửa tiền

29-08-2019

TP HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

27-05-2018

Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/can-xu-ly-va-khac-phuc-cac-hinh-thuc-rua-tien-lien-quan-den-tai-san-ao-4220226158947456.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Cần #xử #lý #và #khắc #phục #các #hình #thức #rửa #tiền #liên #quan #đến #tài #sản #ảo

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất