Cách Trộn Thư (Mail Merge) Trong Word

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách Trộn Thư (Mail Merge) Trong Word phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Mail Merge là một tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp bạn cắt bớt thời kì lúc xử lý việc chèn danh sách vào một mẫu cố định như thư mời, thông báo, thư cảm ơn, phiếu điểm…

Mặc dù tính năng này rất hữu ích nhưng nhiều bạn chưa biết hoặc chưa quan tâm tới tính năng trộn thư này. Cùng tham khảo bài viết sau để biết cách ghép tin nhắn trong Word 2007.

Bạn đang xem: Cách thực hiện trộn thư

Trước nhất, bạn cần sẵn sàng sẵn một file word mẫu để chèn thông tin. Sau đó, bạn làm như sau:

Bước 1: Mở tệp Word mẫu, chọn tab Thư từ -> Mở đầu liên kết thư -> Thuật sĩ Thống nhất Thư từng bước.

Thuật sĩ Hợp nhất Thư từng bước

Bước 2: Xuất hiện Mail Merge ở phía bên phải của Word, bạn chọn Bức thư trong Chọn loại tài liệu và lựa chọn Tiếp theo: Mở đầu tài liệu.

Bước 3: Tiếp tục chọn Sử dụng tài liệu hiện nay và lựa chọn Tiếp theo: Chọn người nhận.

Bước 4: Ở trong Chọn người nhậnbạn chọn Sử dụng danh sách hiện có Nếu danh sách có sẵn, bạn có thể chọn Nhập danh sách mới để tạo một danh sách mới. Sau đó nhấn Tiếp theo: Viết thư của bạn.

Bước 5: Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệubạn chọn vào danh sách có sẵn và nhấn Mở.

Mở

Đọc thêm: Giới thiệu về Media CSS trong Responsive

Bước 6: Chọn trang tính chứa dữ liệu để sử dụng. Ví dụ trong file excel sheet1 này là sheet chứa dữ liệu, ta chọn Sheet1. Sau đó nhấn VÂNG.

Được 1

Bước 7: Trong hộp thoại Người nhận liên kết thư, bạn chọn dữ liệu để chèn bằng cách ghi lại vào các ô vuông trước dữ liệu đó. Nếu bạn chèn tất cả chúng, hãy chọn ghi lại vào hộp kế bên Nguồn dữ liệu.

Sau lúc chọn xong, bạn nhấn VÂNG.

Được 2

Bước 8: Lựa chọn Tiếp theo: Viết thư của bạn.

Bước 9: Bước tiếp theo, bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí cần chèn dữ liệu, sau đó nhấp chuột vào Các mặt hàng khác.

Các mặt hàng khác

Bước 10: Một hộp thoại xuất hiện Chèn trường thống nhấtbạn chọn đúng trường dữ liệu có nội dung kế bên con trỏ chuột và nhấn Chèn chèn vào.

Chèn

Xem thêm: Nên dùng loại pin nào cho bàn phím và chuột ko dây?

Sau lúc chèn, bạn nhấn Đóng để đóng.

Xem thêm thông tin hay:  Cách Ghi Chú Trên Màn Hình Máy Tính

Đóng

Bước 11: Chèn tuần tự tất cả các trường dữ liệu vào mẫu Word có sẵn. họp báo Tiếp theo: Xem trước các bức thư của bạn.

Xem trước các bức thư của bạn

Bước 12: Lựa chọn Tiếp theo: Hoàn thành thống nhất để hoàn thành việc trộn thư.

Hoàn thành hợp nhất

Bước 13: Để xem tất cả các trang sau lúc thống nhất, hãy chọn Thay đổi các chữ cái riêng lẻ.

Lựa chọn Tất cả -> VÂNG.

Bước 14: Bạn có thể lưu tệp bằng cách chọn Tập tin -> Tiết kiệm hoặc tổ hợp phím Điều khiển + Sđặt tên cho tệp và chọn thư mục chứa tệp.

Trên đây là cách sử dụng tính năng Mail Merge để gộp thư trong Word 2007, bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo các file có cùng mẫu. Với MS Word 2010 và MS Word 2013, bạn làm điều tương tự. Chúc may mắn!

Xem thêm: cách chụp ảnh màn hình trên iphone 5s


Thông tin thêm

Cách Trộn Thư (Mail Merge) Trong Word

Mail Merge là một tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp bạn cắt bớt thời kì lúc xử lý việc chèn danh sách vào một mẫu cố định như thư mời, thông báo, thư cảm ơn, phiếu điểm…

Mặc dù tính năng này rất hữu ích nhưng nhiều bạn chưa biết hoặc chưa quan tâm tới tính năng trộn thư này. Cùng tham khảo bài viết sau để biết cách ghép tin nhắn trong Word 2007.

Bạn đang xem: Cách thực hiện trộn thư

Trước nhất, bạn cần sẵn sàng sẵn một file word mẫu để chèn thông tin. Sau đó, bạn làm như sau:

Bước 1: Mở tệp Word mẫu, chọn tab Thư từ -> Mở đầu liên kết thư -> Thuật sĩ Thống nhất Thư từng bước.

Thuật sĩ Hợp nhất Thư từng bước

Bước 2: Xuất hiện Mail Merge ở phía bên phải của Word, bạn chọn Bức thư trong Chọn loại tài liệu và lựa chọn Tiếp theo: Mở đầu tài liệu.

Bước 3: Tiếp tục chọn Sử dụng tài liệu hiện nay và lựa chọn Tiếp theo: Chọn người nhận.

Bước 4: Ở trong Chọn người nhậnbạn chọn Sử dụng danh sách hiện có Nếu danh sách có sẵn, bạn có thể chọn Nhập danh sách mới để tạo một danh sách mới. Sau đó nhấn Tiếp theo: Viết thư của bạn.

Bước 5: Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệubạn chọn vào danh sách có sẵn và nhấn Mở.

Mở

Đọc thêm: Giới thiệu về Media CSS trong Responsive

Bước 6: Chọn trang tính chứa dữ liệu để sử dụng. Ví dụ trong file excel sheet1 này là sheet chứa dữ liệu, ta chọn Sheet1. Sau đó nhấn VÂNG.

Được 1

Bước 7: Trong hộp thoại Người nhận liên kết thư, bạn chọn dữ liệu để chèn bằng cách ghi lại vào các ô vuông trước dữ liệu đó. Nếu bạn chèn tất cả chúng, hãy chọn ghi lại vào hộp kế bên Nguồn dữ liệu.

Sau lúc chọn xong, bạn nhấn VÂNG.

Được 2

Bước 8: Lựa chọn Tiếp theo: Viết thư của bạn.

Bước 9: Bước tiếp theo, bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí cần chèn dữ liệu, sau đó nhấp chuột vào Các mặt hàng khác.

Các mặt hàng khác

Bước 10: Một hộp thoại xuất hiện Chèn trường thống nhấtbạn chọn đúng trường dữ liệu có nội dung kế bên con trỏ chuột và nhấn Chèn chèn vào.

Chèn

Xem thêm: Nên dùng loại pin nào cho bàn phím và chuột ko dây?

Sau lúc chèn, bạn nhấn Đóng để đóng.

Đóng

Bước 11: Chèn tuần tự tất cả các trường dữ liệu vào mẫu Word có sẵn. họp báo Tiếp theo: Xem trước các bức thư của bạn.

Xem trước các bức thư của bạn

Bước 12: Lựa chọn Tiếp theo: Hoàn thành thống nhất để hoàn thành việc trộn thư.

Hoàn thành hợp nhất

Bước 13: Để xem tất cả các trang sau lúc thống nhất, hãy chọn Thay đổi các chữ cái riêng lẻ.

Lựa chọn Tất cả -> VÂNG.

Bước 14: Bạn có thể lưu tệp bằng cách chọn Tập tin -> Tiết kiệm hoặc tổ hợp phím Điều khiển + Sđặt tên cho tệp và chọn thư mục chứa tệp.

Trên đây là cách sử dụng tính năng Mail Merge để gộp thư trong Word 2007, bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo các file có cùng mẫu. Với MS Word 2010 và MS Word 2013, bạn làm điều tương tự. Chúc may mắn!

Xem thêm: cách chụp ảnh màn hình trên iphone 5s


Mail Merge là một tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp bạn cắt bớt thời kì lúc xử lý việc chèn danh sách vào một mẫu cố định như thư mời, thông báo, thư cảm ơn, phiếu điểm…

Mặc dù tính năng này rất hữu ích nhưng nhiều bạn chưa biết hoặc chưa quan tâm tới tính năng trộn thư này. Cùng tham khảo bài viết sau để biết cách ghép tin nhắn trong Word 2007.

Bạn đang xem: Cách thực hiện trộn thư

Trước nhất, bạn cần sẵn sàng sẵn một file word mẫu để chèn thông tin. Sau đó, bạn làm như sau:

Bước 1: Mở tệp Word mẫu, chọn tab Thư từ -> Mở đầu liên kết thư -> Thuật sĩ Thống nhất Thư từng bước.

Thuật sĩ Hợp nhất Thư từng bước

Bước 2: Xuất hiện Mail Merge ở phía bên phải của Word, bạn chọn Bức thư trong Chọn loại tài liệu và lựa chọn Tiếp theo: Mở đầu tài liệu.

Bước 3: Tiếp tục chọn Sử dụng tài liệu hiện nay và lựa chọn Tiếp theo: Chọn người nhận.

Bước 4: Ở trong Chọn người nhậnbạn chọn Sử dụng danh sách hiện có Nếu danh sách có sẵn, bạn có thể chọn Nhập danh sách mới để tạo một danh sách mới. Sau đó nhấn Tiếp theo: Viết thư của bạn.

Bước 5: Trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệubạn chọn vào danh sách có sẵn và nhấn Mở.

Mở

Đọc thêm: Giới thiệu về Media CSS trong Responsive

Bước 6: Chọn trang tính chứa dữ liệu để sử dụng. Ví dụ trong file excel sheet1 này là sheet chứa dữ liệu, ta chọn Sheet1. Sau đó nhấn VÂNG.

Được 1

Bước 7: Trong hộp thoại Người nhận liên kết thư, bạn chọn dữ liệu để chèn bằng cách ghi lại vào các ô vuông trước dữ liệu đó. Nếu bạn chèn tất cả chúng, hãy chọn ghi lại vào hộp kế bên Nguồn dữ liệu.

Sau lúc chọn xong, bạn nhấn VÂNG.

Được 2

Bước 8: Lựa chọn Tiếp theo: Viết thư của bạn.

Bước 9: Bước tiếp theo, bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí cần chèn dữ liệu, sau đó nhấp chuột vào Các mặt hàng khác.

Các mặt hàng khác

Bước 10: Một hộp thoại xuất hiện Chèn trường thống nhấtbạn chọn đúng trường dữ liệu có nội dung kế bên con trỏ chuột và nhấn Chèn chèn vào.

Chèn

Xem thêm: Nên dùng loại pin nào cho bàn phím và chuột ko dây?

Sau lúc chèn, bạn nhấn Đóng để đóng.

Đóng

Bước 11: Chèn tuần tự tất cả các trường dữ liệu vào mẫu Word có sẵn. họp báo Tiếp theo: Xem trước các bức thư của bạn.

Xem trước các bức thư của bạn

Bước 12: Lựa chọn Tiếp theo: Hoàn thành thống nhất để hoàn thành việc trộn thư.

Hoàn thành hợp nhất

Bước 13: Để xem tất cả các trang sau lúc thống nhất, hãy chọn Thay đổi các chữ cái riêng lẻ.

Lựa chọn Tất cả -> VÂNG.

Bước 14: Bạn có thể lưu tệp bằng cách chọn Tập tin -> Tiết kiệm hoặc tổ hợp phím Điều khiển + Sđặt tên cho tệp và chọn thư mục chứa tệp.

Trên đây là cách sử dụng tính năng Mail Merge để gộp thư trong Word 2007, bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo các file có cùng mẫu. Với MS Word 2010 và MS Word 2013, bạn làm điều tương tự. Chúc may mắn!

Xem thêm: cách chụp ảnh màn hình trên iphone 5s

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

[rule_3_plain]

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

[rule_1_plain]

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

[rule_2_plain]

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

[rule_2_plain]

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

[rule_3_plain]

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Cách #Trộn #Thư #Mail #Merge #Trong #Word

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất