cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bhxh

By Best Tài Chính

Với những nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) khác nhau thì cách tính mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập đóng BHXH cũng có sự khác biệt.

Người tham gia BHXH bắt buộc:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được chia thành nhiều trường hợp:

Trường hợp 1: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1.1.1995:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.1995 đến ngày 31.12.2000:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2001 đến ngày 31.12.2006:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2019:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2024:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2025 trở đi:

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Xem thêm thông tin hay:  Tìm hiểu cách dạy trẻ ngang bướng | BestTaiChinh.Com

Trường hợp 2: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng. Cụ thể:

Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2021 – 31.12.2021:

Đáng chú ý: Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu và BHXH 1 lần là giống nhau nên để dễ dàng tính được mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, bạn đọc có thể thể tham khảo Hệ thống tính BHXH 1 lần online.

Trường hợp 3: Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

Trong đó:

– Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2.

Xem thêm thông tin hay:  Tham khảo cách tính hưởng chế độ thai sản | BestTaiChinh.Com

– Có từ 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định được tính như trên.

Người tham gia BHXH tự nguyện:

Trong đó:

– Mbqtn: Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu:

Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2021 – 31.12.2021:

Người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện:

Trong đó: Mbqtl-tn là mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

Viết một bình luận