cách tính lương công chức | BestTaiChinh.Com


Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về tiền lương công chức, viên chức, cách tính lương công chức, viên chức, cách tính lương cụ thể theo hệ số lương theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về công chức, viên chức khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Cán bộ, công chức, viên chức là những người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó nguyên tắc và cách tính lương chi trả hàng tháng cho công chức, viên chức được xác định theo cách tính do luật quy định chứ không căn cứ vào thỏa thuận giữa người sử dụng và người lao động như đối với các doanh nghiệp, công ty ngoài. Hy vọng qua bài viết này đội ngũ chuyên viên, luật sư của Luật Dương Gia sẽ giúp các bạn nắm rõ những quy định mới nhất về cách tính lương của công chức, viên chức để giúp mọi người nắm rõ cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các công chức, viên chức.

Bạn đang xem: cách tính lương công chức

Thứ nhất, khái niệm:

– Công chức: khái niệm công chức được quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2019 cụ thể như sau:

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

– Viên chức: Khái niệm viên chức được quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 theo đó viên chức được xác định là công dân Việt Nam được đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc và được hưởng lương từ quỹ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đó.

Thứ hai, cách tính lương của công chức, viên chức:

Theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối vưới cán bộ, công chức, viên chức và công nhân viên quốc phòng thì tiền lương của công chức và viên chức được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương hiện hưởng.

– Mức lương cơ sở:

Hiện nay theo quy định tại Nghị quyết 86/2019/QH14 quy định về mức lương cơ sở của công chức, viên chức là 1.340.000 đồng áp dụng từ ngày 01/7/2020.

Xem thêm: Hình thức kỷ luật đối với viên chức nghỉ làm không xin phép

– Hệ số lương hiện hưởng:

Hệ số lương của công chức và viên chức được xác định theo cách xếp loại công chức, viên chức dựa trên các bảng hệ số lương được quy định trong phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

+ Hệ số lương của công chức được xác định dựa trên cách xếp loại nhóm ngạch công chức, bao gồm:

Công chức loại C gồm ba nhóm:

Nhóm C1: thủ quỹ kho bạc, ngân hàng; nhân viên hải quan, kiểm ngân viên, kiểm lâm viên sơ cấp; thủ kho bảo quản nhóm I, II; bảo vệ, tuần tra công tác;

Nhóm C2: nhân viên thuế và thủ quỹ cơ quan, đơn vị;

Nhóm C3: kế toán viên sơ cấp:

Công chức loại B: cán sự, kiểm lâm viên, kế toán viên trung cấp, kiểm thu viên thuế, kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản, kiểm soát viên trung cấp thị trường, thủ kho ngân hàng;

Xem thêm: Quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Công chức loại A0: là các ngạch công chức nêu trên nhưng trình độ chuyên môn đào tạo là cao đẳng;

Công chức loại A1 bao gồm chuyên viên, công chứng viên, thanh tra viên, kế toán viên, kiểm toán viên, thẩm kế viên, chấp hành viên cấp huyện, kiểm soát viên thuế, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm tra viên hải quan, kiểm soát viên đê điều, kiểm soát viên thị trường, kiểm dịch viên động – thực vật, kiểm lâm viên chính;

Công chức loại A2 bao gồm nhóm 1 ký hiệu là A2.1 bao gồm (kiểm soát viên chính thị trường, kiểm toán viên chính, chuyên viên chính, chấp hành viên cấp tỉnh, thanh tra viên chính, kiểm soát viên chính thuế, kiểm soát viên chính hải quan, kiểm soát viên chính ngân hàng, kiểm soát viên chính thị trường) và nhóm 2 ký hiệu A2.2 (bao gồm: kế toán viên chính, kiểm dịch viên chính động – thực vật; kiểm soát viên chính đê điều);

Công chức loại A3 bao gồm nhóm 1 ký hiệu là A3.1 (bao gồm chuyên viên, thanh tra viên, kiểm toán viên, thẩm kế viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; kiểm tra viên cao cấp hải quan; kiểm soát viên cao cấp thị trường) và nhóm 2 ký hiệu là A3.2 (bao gồm kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật và kế toán viên cao cấp);

+ Hệ số lương của viên chức:

Tương tự như đối với công chức, cách xác định hệ số lương của viên chức được xác định dựa trên phân loại ngạch viên chức, cụ thể như sau:

Viên chức loại C bao gồm:

Nhóm C1: Y tá, nữ hộ sinh, quan trắc viên sơ cấp, kỹ thuật viên y, kỹ thuật viên dược, hộ lý, y tá;

Xem thêm: Cán bộ công chức, viên chức sinh con thứ ba có bị kỷ luật không?

Nhóm C2: Nhân viên nhà xác;

Nhóm C3: Ngạch Y công;

Dieu-kien-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Viên chức loại B bao gồm: y sĩ; y tá chính; lưu trữ viên trung cấp; kỹ thuật viên; kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật, dự báo bảo vệ thực vật, giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú ý, kiểm nghiệm giống cây trồng; quan trắc viên; giáo viên tiểu học; giáo viên mầm non; nữ hộ sinh chính; kỹ thuật viên chính y, chính dược; dược sỹ trung cấp; dựng phim viên; diễn viên hạng III; họa sỹ trung cấp; kỹ thuật viên bảo vệ, bảo tàng; thưu viện viên trung cấp; tuyên truyền viên; hướng dẫn viên văn hóa – thông tin, thể dục thể thao.

Viên chức A0: phát thanh viên và giáo viên trung học cơ sở:

Viên chức A1: Lưu trữ, nghiên cứu, định chuẩn, giám định, dự báo, quay phim, bảo tàng, thư viện, thư mục, âm thanh, phương pháp viên; chẩn đoán viên bệnh động vật; dự báo viên bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm viên giống cây trồng; giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y; kiến trúc sư; kỹ sư; giảng viên; bác sỹ; y tá, nữ hộ sinh cao cấp; kỹ thuật viên cao cấp y; dược sỹ; họa sỹ; đạo diễn; biên tập – biên kịch- biên dịch viên; phóng viên – bình luận viên; tuyên truyền viên, hướng dẫn viên chính; quay phim viên; dựng phim viên chính; giao viên trung học; quan trắc viên chính.

Viên chức A2 bao gồm hai nhóm:

Xem thêm: Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức? Quy trình nhận việc đối với viên chức?

Nhóm 1 A2.1 bao gồm: Kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, định chuẩn, dự báo, giám định, bác sĩ, dược sĩ, đọa diễn, họa sĩ, huấn luyện viên, Phó giáo sư – giảng viên, phóng viên – bình luận viên, biên tập – biên kịch – biên dịch viên chính;

Đọc thêm: Bùa ngải là gì? Quan điểm của Phật giáo về bùa ngải?

Nhóm 2 A2.2 bao gồm: lưu trữ viên, phát thanh viên, quay phim viên, bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên, âm thanh viên, phương pháp viên chính; chẩn đoán viên chính bệnh động vật; giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y; dự báo viên chính bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng; giao viên trung học cao cấp; diễn viên hạng II;

Viên chức A3 bao gồm hai nhóm:

Nhóm 1 A3.1 bao gồm: kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, dự báo viên, định chuẩn viên, giám định viên, dược sĩ, bác sĩ, giáo sư – giảng viên, họa sĩ, huấn luyện viên, đạo diễn cao cấp; biên tập – biên kịch – biên dịch viên cao cấp; phóng viên- bình luận viên cao cấp;

Nhóm 2 A3.2 bao gồm: lưu trữ viên, phát thanh viên, quay phim viên, bảo tàng viên, âm thanh viên, thư mục viên, thư viện viên, bảo tàng viên, quay phim viên, phương pháp viên cao cấp; kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng; giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y; dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật; chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật;

– Bậc lương:

Các chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức, viên chức sẽ có những hệ số lương khác nhau đồng thời cùng một chức danh nghề nghiệp nhưng bậc lương khác nhau thì hệ số lương cũng thay đổi.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hiện nay có từ 1 đến 12 bậc lương theo đó áp dụng hệ số lương ngày càng tăng.

Xem thêm: Điều kiện nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên

Ví dụ viên chức A3 nhóm 1, bậc 1 hệ số lương là 6.20 nhưng bậc 2 có hệ số lương là 6.56.

– Phụ cấp:

Các khoản phụ cấp luật định bao gồm: Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệ phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề và phụ cấp trách nhiệm công việc.

Thứ ba, cách tính lương cụ thể:

Ví dụ công chức A1 trình độ đại học bậc 1 có hệ số lương là 2.34. Vậy số lương của công chức Nguyễn Văn Nam trong trường hợp này được tính như sau: 2.34 x 1.490.000 = 3.486.600 đồng.

1. Điều kiện thi chuyển ngạch nâng hệ số lương

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Mong luật sư trả lời giúp tôi trường hợp sau: tôi học trung cấp chuyên ngành hành chính văn phòng tốt nghiệp năm 2005. Tôi xin vào trường cao đẳng nghề làm văn thư. Năm 2010 trường tạo điều kiện cho đi học lớp đại học luật hệ vừa học vừa làm. Hiện nay có đợt thi viên chức, tôi đăng kí thi chuyển ngạch từ trung cấp lên đại học được không. Tôi được hưởng lương theo hệ trung cấp khởi điểm là 1.86 chứ không hưởng lương theo ngạch văn thư. Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Mục tiêu và chế độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Căn cứ, trách nhiệm cử viên chức dự thi xét thăng hạng theo Điều 8 Thông tư 12/2012/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi 03/2019/TT-BNV như sau:

“1. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp và điều kiện cụ thể của đơn vị, ngành, lĩnh vực hoạt động sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quyết định hình thức thi hoặc hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được căn cứ vào:

a) Danh mục, số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm;

c) Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

d) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

Căn cứ Điều 9 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

“1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.”

Như vậy, trong trường hợp này, nếu bạn đủ điều kiện nêu trên thì bạn có thể dự thi để thăng hạng chức danh nghề nghiệp của bạn.

2. Hưởng tiền lương chênh lệch đối với người có hệ số lương dưới 2,34

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho hỏi, Tôi và rất nhiều cán bộ công chức cấp xã khác tại sao không được hưởng trợ cấp thêm với hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP. Giữa năm chúng tôi hỏi thì kế toán xã bảo cuối năm truy lĩnh, đến giờ chúng tôi hỏi lại thì bảo bị cắt rồi, không có nữa (Từ khi nghị định có hiệu lực chúng tôi chưa được hưởng thêm đồng nào theo nghị định, vẫn hưởng mức lương như cũ). Tôi nghiên cứu nghị định thì thấy chúng tôi trong nhóm được hưởng vì phụ cấp thêm thấp. Trong khi giáo viên dạy trong xã đã được hưởng từ năm 2015 đến giờ (chưa bị cắt theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP).

Xem thêm: Tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định hiệu lực thi hành như sau:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

2. Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Đang hót: Kiến Thức Lũy kế là gì ? Cách tính lũy kế như thế nào? Khấu hao lũy kế là gì ?

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.”

Theo quy định trên, đối với trường hợp của bạn nếu bạn đang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016.

Nếu bạn chưa được hưởng chênh lệch thì bạn có thể làm đơn kiến nghị đến thủ trưởng đơn vị để xem xét giải quyết.

3. Đối tượng hưởng mức lương mức tăng thêm khi hệ số lương dưới 2,34?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên THCS, tôi đã nghỉ sinh con thứ hai từ 15/11/2015 đến hết 15/5/2016 và tôi hưởng lương theo bảo hiểm từ tháng 01/12/2015 đến hết tháng 01/5/2016. Trong khoảng thời gian tôi nghỉ thì có quyết định tăng lương cơ bản từ 1150000 đồng lên 121000 đồng. Đến tháng 8/2016, nhà trường làm truy lĩnh cho giáo viên thì tôi chỉ được truy lĩnh từ tháng 6/2016. Tôi xin hỏi luật sư: 1) Tôi có được truy lĩnh tăng lương của tháng 5/2016 không? 2) Nếu được hưởng thì cơ quan nào sẽ chi trả (đơn vị nhà trường hay cơ quan bảo hiểm của huyện)? 3) Mức chi trả là bao nhiêu? (khi đó tôi đang hưởng lương: hệ số 3,0; phụ cấp thâm niên 7%; phụ cấp khu vực: 0,1 và phụ cấp đứng lớp là 35%). Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP xác định đối tượng áp dụng tiền lương tăng thêm như sau:

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 17/2015/NĐ-CP, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợ p đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015;

h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

Như thế, trong trường hợp này, hệ số lương của bạn là 3.0 (lớn hơn 2,34). Do đó, bạn không được truy lĩnh số tiền tăng thêm tháng 5/2015.

4. Điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương dưới 2,34?

Tóm tắt câu hỏi:

Hệ số lương của tôi hiện tại là 1.86, tôi làm ở trường đại học phụ trách về bảo trì, có ký hợp đồng dài hạn với trường. Vậy cho tôi hỏi theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP tôi có được hưởng 8% theo quy định không? Mong được làm rõ. Chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

2. Tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định này là các tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

3. Hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định này là các hội quy định tại Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội cótính chất đặc thù.”

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 17/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016; được thay thế bởi Nghị định số 47/2016/NĐ-CP.

dieu-chinh-tien-luong-doi-voi-nguoi-co-he-so-luong-duoi-2,34

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, không áp dụng việc điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số tiền lương từ 2,34 trở xuống, thay vào đó sẽ áp dụng mức lương cơ sở như sau:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.”

Như vậy, bạn làm ở trường đại học phụ trách về bảo trì, có ký hợp đồng dài hạn với nhà trường, hệ số lương hiện đang áp dụng là 1,86 thì không được hưởng chế độ tiền lương tăng thêm 8% theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Đang hót: Vay vốn sinh viên Uniloan online 0% lãi suất, lên đến 5 triệu đồng

64fbfcd4d329cddbd30221d4525c93ad?s=130&d=mm&r=g
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular