Cách Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Nếu bạn đang tìm cách tính diện tích toàn phần của hình trụ để làm các bài tập yêu cầu tính diện tích toàn phần của hình trụ. Vậy mời các bạn cùng tham khảo công thức và cách tính diện tích toàn phần của hình trụ nhưng mà bài viết san sẻ dưới đây.

Cách tính diện tích toàn phần của hình trụ

Bạn đang xem: Diện tích xq của hình trụ

Hình trụ tròn là hình trụ có đáy là 2 hình tròn bằng nhau, diện tích toàn phần của hình trụ bằng diện tích xung quanh của hình trụ đó cùng với diện tích của 2 đáy.

Giả sử hình trụ có chiều cao h và bán kính đường tròn đáy r như hình vẽ bên.

Hình trụ có chiều cao h và bán kính r. của vòng tròn cơ sở

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

[{S_{xq}} = 2pi rh]

Công thức tính diện tích 2 hình tròn có đáy

[{S_{2đ}} = 2pi {r^2}left( {{S_đ} = pi {r^2}} right)]

=> Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi {r^2} + 2pi rh = 2pi rleft( {r + h} right)]

Trong đó:

 • ({S_ {xq}}) là diện tích xung quanh hình trụ.
 • ({S_ {2đ}}) là diện tích của 2 hình tròn có đáy là hình trụ, ({S_ {đ}}) là diện tích của hình tròn đáy.
 • ({S_ {tp}}) là diện tích toàn phần của hình trụ.
 • (pi) là hằng số (pi) = 3,14159265359
 • r là bán kính của đường tròn cơ sở.
 • h là chiều cao của hình trụ.

Cách tính diện tích toàn phần của hình trụ

Nóng: Tôi có nên sạc smartphone của mình qua đêm?

Để tính diện tích toàn phần của hình trụ, bạn có thể tính diện tích của hình tròn có hai đáy và diện tích xung quanh của hình trụ, sau đó tính tổng hai diện tích để được diện tích toàn phần:

1. Trước nhất, bạn cần tính diện tích của hình tròn có đáy là hình trụ bằng công thức ({S_ {đ}})

[{{S_đ} = pi {r^2}}]

Nếu biết bán kính r thì chỉ cần vận dụng công thức, nếu chưa biết bán kính r thì cần dựa vào dữ kiện để tìm r. Sau đó tính diện tích hình tròn đáy hình trụ.

2. Tiếp theo bạn cần tính diện tích xung quanh hình trụ

Công thức cho diện tích xung quanh hình trụ ({S_ {xq}} = 2pi rh)

Thường thì chiều cao sẽ được cho trước, bạn đã biết bán kính r ở bước 1 nên bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh của hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ cần vận dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ

[{S_{tp}} = 2.{S_đ} + {S_{xq}}]

Hoặc bạn có thể tìm bán kính r và chiều cao h từ yêu cầu của bài toán, sau đó vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi {r^2} + 2pi rh = 2pi rleft( {r + h} right)]

Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ có đường tròn đáy là 10cm và khoảng cách giữa hai đáy là 6cm.

Tính diện tích toàn phần của hình trụ

Nóng: ứng dụng chụp ảnh đẹp cho iphone | Hỏi gì?

Phần thưởng

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Vận dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi rleft( {r + h} right) = 2pi .5left( {5 + 6} right) = 110pi left( {c{m^2}} right)]
Xem thêm thông tin hay:  99 Key Office 2013 Pro Plus Vĩnh Viễn Mới Nhất 2021

=> Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là (110pi left ({c {m ^ 2}} right))

Ví dụ 2: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ có chiều cao là 7cm và diện tích xung quanh của nó là 310 (left ({c {m ^ 2}} right))

Tìm diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao là 7cm

Phần thưởng

Theo đề bài ta có: h = 7; ({S_ {xq}} = 310)

Vận dụng công thức để tính diện tích xung quanh ({S_ {xq}} = 2pi rh)

=> (r = frac {{{S_ {xq}}}} {{2pi rh}} = frac {{310}} {{2pi .7}} khoảng 7 cm)

Vì vậy ({{S_đ} = pi {r ^ 2} = pi {{.7} ^ 2} = 49pi xấp xỉ 154c {m ^ 2}})

=> Diện tích toàn phần của hình trụ: ({S_ {tp}} = 2. {S_đ} + {S_ {xq}} = 2,154 + 310 = 618c {m ^ 2})

Trên đây bài viết đã san sẻ tới các bạn công thức, ví dụ cụ thể về cách tính diện tích toàn phần của hình trụ. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính diện tích toàn phần của hình trụ để vận dụng tính toán vào các bài toán cụ thể. Chúc may mắn!

Nóng: Cách ấp trứng gà tại nhà – Tiết lộ cách ấp trứng gà bằng thùng xốp


Thông tin thêm

Cách Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ

Nếu bạn đang tìm cách tính diện tích toàn phần của hình trụ để làm các bài tập yêu cầu tính diện tích toàn phần của hình trụ. Vậy mời các bạn cùng tham khảo công thức và cách tính diện tích toàn phần của hình trụ nhưng mà bài viết san sẻ dưới đây.

Cách tính diện tích toàn phần của hình trụ

Bạn đang xem: Diện tích xq của hình trụ

Hình trụ tròn là hình trụ có đáy là 2 hình tròn bằng nhau, diện tích toàn phần của hình trụ bằng diện tích xung quanh của hình trụ đó cùng với diện tích của 2 đáy.

Giả sử hình trụ có chiều cao h và bán kính đường tròn đáy r như hình vẽ bên.

Hình trụ có chiều cao h và bán kính r. của vòng tròn cơ sở

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

[{S_{xq}} = 2pi rh]

Công thức tính diện tích 2 hình tròn có đáy

[{S_{2đ}} = 2pi {r^2}left( {{S_đ} = pi {r^2}} right)]

=> Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi {r^2} + 2pi rh = 2pi rleft( {r + h} right)]

Trong đó:

 • ({S_ {xq}}) là diện tích xung quanh hình trụ.
 • ({S_ {2đ}}) là diện tích của 2 hình tròn có đáy là hình trụ, ({S_ {đ}}) là diện tích của hình tròn đáy.
 • ({S_ {tp}}) là diện tích toàn phần của hình trụ.
 • (pi) là hằng số (pi) = 3,14159265359
 • r là bán kính của đường tròn cơ sở.
 • h là chiều cao của hình trụ.

Cách tính diện tích toàn phần của hình trụ

Nóng: Tôi có nên sạc smartphone của mình qua đêm?

Để tính diện tích toàn phần của hình trụ, bạn có thể tính diện tích của hình tròn có hai đáy và diện tích xung quanh của hình trụ, sau đó tính tổng hai diện tích để được diện tích toàn phần:

1. Trước nhất, bạn cần tính diện tích của hình tròn có đáy là hình trụ bằng công thức ({S_ {đ}})

[{{S_đ} = pi {r^2}}]

Nếu biết bán kính r thì chỉ cần vận dụng công thức, nếu chưa biết bán kính r thì cần dựa vào dữ kiện để tìm r. Sau đó tính diện tích hình tròn đáy hình trụ.

2. Tiếp theo bạn cần tính diện tích xung quanh hình trụ

Công thức cho diện tích xung quanh hình trụ ({S_ {xq}} = 2pi rh)

Thường thì chiều cao sẽ được cho trước, bạn đã biết bán kính r ở bước 1 nên bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh của hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ cần vận dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ

[{S_{tp}} = 2.{S_đ} + {S_{xq}}]

Hoặc bạn có thể tìm bán kính r và chiều cao h từ yêu cầu của bài toán, sau đó vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi {r^2} + 2pi rh = 2pi rleft( {r + h} right)]

Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ có đường tròn đáy là 10cm và khoảng cách giữa hai đáy là 6cm.

Tính diện tích toàn phần của hình trụ

Nóng: ứng dụng chụp ảnh đẹp cho iphone | Hỏi gì?

Phần thưởng

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Vận dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi rleft( {r + h} right) = 2pi .5left( {5 + 6} right) = 110pi left( {c{m^2}} right)]

=> Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là (110pi left ({c {m ^ 2}} right))

Ví dụ 2: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ có chiều cao là 7cm và diện tích xung quanh của nó là 310 (left ({c {m ^ 2}} right))

Tìm diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao là 7cm

Phần thưởng

Theo đề bài ta có: h = 7; ({S_ {xq}} = 310)

Vận dụng công thức để tính diện tích xung quanh ({S_ {xq}} = 2pi rh)

=> (r = frac {{{S_ {xq}}}} {{2pi rh}} = frac {{310}} {{2pi .7}} khoảng 7 cm)

Vì vậy ({{S_đ} = pi {r ^ 2} = pi {{.7} ^ 2} = 49pi xấp xỉ 154c {m ^ 2}})

=> Diện tích toàn phần của hình trụ: ({S_ {tp}} = 2. {S_đ} + {S_ {xq}} = 2,154 + 310 = 618c {m ^ 2})

Trên đây bài viết đã san sẻ tới các bạn công thức, ví dụ cụ thể về cách tính diện tích toàn phần của hình trụ. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính diện tích toàn phần của hình trụ để vận dụng tính toán vào các bài toán cụ thể. Chúc may mắn!

Nóng: Cách ấp trứng gà tại nhà - Tiết lộ cách ấp trứng gà bằng thùng xốp


Nếu bạn đang tìm cách tính diện tích toàn phần của hình trụ để làm các bài tập yêu cầu tính diện tích toàn phần của hình trụ. Vậy mời các bạn cùng tham khảo công thức và cách tính diện tích toàn phần của hình trụ nhưng mà bài viết san sẻ dưới đây.

Cách tính diện tích toàn phần của hình trụ

Bạn đang xem: Diện tích xq của hình trụ

Hình trụ tròn là hình trụ có đáy là 2 hình tròn bằng nhau, diện tích toàn phần của hình trụ bằng diện tích xung quanh của hình trụ đó cùng với diện tích của 2 đáy.

Giả sử hình trụ có chiều cao h và bán kính đường tròn đáy r như hình vẽ bên.

Hình trụ có chiều cao h và bán kính r. của vòng tròn cơ sở

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

[{S_{xq}} = 2pi rh]

Công thức tính diện tích 2 hình tròn có đáy

[{S_{2đ}} = 2pi {r^2}left( {{S_đ} = pi {r^2}} right)]

=> Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi {r^2} + 2pi rh = 2pi rleft( {r + h} right)]

Trong đó:

 • ({S_ {xq}}) là diện tích xung quanh hình trụ.
 • ({S_ {2đ}}) là diện tích của 2 hình tròn có đáy là hình trụ, ({S_ {đ}}) là diện tích của hình tròn đáy.
 • ({S_ {tp}}) là diện tích toàn phần của hình trụ.
 • (pi) là hằng số (pi) = 3,14159265359
 • r là bán kính của đường tròn cơ sở.
 • h là chiều cao của hình trụ.

Cách tính diện tích toàn phần của hình trụ

Nóng: Tôi có nên sạc smartphone của mình qua đêm?

Để tính diện tích toàn phần của hình trụ, bạn có thể tính diện tích của hình tròn có hai đáy và diện tích xung quanh của hình trụ, sau đó tính tổng hai diện tích để được diện tích toàn phần:

1. Trước nhất, bạn cần tính diện tích của hình tròn có đáy là hình trụ bằng công thức ({S_ {đ}})

[{{S_đ} = pi {r^2}}]

Nếu biết bán kính r thì chỉ cần vận dụng công thức, nếu chưa biết bán kính r thì cần dựa vào dữ kiện để tìm r. Sau đó tính diện tích hình tròn đáy hình trụ.

2. Tiếp theo bạn cần tính diện tích xung quanh hình trụ

Công thức cho diện tích xung quanh hình trụ ({S_ {xq}} = 2pi rh)

Thường thì chiều cao sẽ được cho trước, bạn đã biết bán kính r ở bước 1 nên bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh của hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ cần vận dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ

[{S_{tp}} = 2.{S_đ} + {S_{xq}}]

Hoặc bạn có thể tìm bán kính r và chiều cao h từ yêu cầu của bài toán, sau đó vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi {r^2} + 2pi rh = 2pi rleft( {r + h} right)]

Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ có đường tròn đáy là 10cm và khoảng cách giữa hai đáy là 6cm.

Tính diện tích toàn phần của hình trụ

Nóng: ứng dụng chụp ảnh đẹp cho iphone | Hỏi gì?

Phần thưởng

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Vận dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ:

[{S_{tp}} = 2pi rleft( {r + h} right) = 2pi .5left( {5 + 6} right) = 110pi left( {c{m^2}} right)]

=> Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là (110pi left ({c {m ^ 2}} right))

Ví dụ 2: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ có chiều cao là 7cm và diện tích xung quanh của nó là 310 (left ({c {m ^ 2}} right))

Tìm diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao là 7cm

Phần thưởng

Theo đề bài ta có: h = 7; ({S_ {xq}} = 310)

Vận dụng công thức để tính diện tích xung quanh ({S_ {xq}} = 2pi rh)

=> (r = frac {{{S_ {xq}}}} {{2pi rh}} = frac {{310}} {{2pi .7}} khoảng 7 cm)

Vì vậy ({{S_đ} = pi {r ^ 2} = pi {{.7} ^ 2} = 49pi xấp xỉ 154c {m ^ 2}})

=> Diện tích toàn phần của hình trụ: ({S_ {tp}} = 2. {S_đ} + {S_ {xq}} = 2,154 + 310 = 618c {m ^ 2})

Trên đây bài viết đã san sẻ tới các bạn công thức, ví dụ cụ thể về cách tính diện tích toàn phần của hình trụ. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính diện tích toàn phần của hình trụ để vận dụng tính toán vào các bài toán cụ thể. Chúc may mắn!

Nóng: Cách ấp trứng gà tại nhà – Tiết lộ cách ấp trứng gà bằng thùng xốp

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

[rule_3_plain]

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

[rule_1_plain]

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

[rule_2_plain]

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

[rule_2_plain]

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

[rule_3_plain]

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Cách #Tính #Diện #Tích #Toàn #Phần #Hình #Trụ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất