Cách Tính điểm Trung Bình Môn THCS, THPT, Đại Học

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách Tính điểm Trung Bình Môn THCS, THPT, Đại Học phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Cách tính điểm trung bình THCS, THPT và ĐH hướng dẫn cụ thể các bạn cách tính điểm trung bình các môn và theo dõi quá trình học tập của mình.

Điểm số luôn là vấn đề học trò quan tâm trong suốt cuộc đời. Vì điểm số sẽ quyết định những danh hiệu nhưng mà một học trò đạt được hoặc có đủ điều kiện để lên lớp hay ko. hoigi.info xin hướng dẫn các bạn cách tính điểm trung bình THCS, THPT và ĐH qua bài viết dưới đây. Vui lòng tham khảo trước:

Bạn đang xem: Cách tính điểm cả năm

 • Làm thế nào để viết một bài giám định bài nói chuyện trong lớp
 • Cách viết bản kiểm điểm học trò đánh nhau
 • Cách viết bản tường trình về việc đi học muộn

1. Điểm trung bình trực tuyến

2. Vì sao cần tính điểm trung bình môn học?

Điểm trung bình là điểm khách quan nhất phản ánh quá trình học tập cũng như học lực của người học. Thông qua số điểm này, thầy cô giáo có thể giám định xem >>2. Vì sao cần tính điểm trung bình môn học?ong>g ghi nhớ của chúng tốt như thế nào.

Điểm trung bình là điểm của nhiều bài rà soát cộng lại như rà soát thường xuyên, rà soát định kỳ và rà soát học kỳ. Bài rà soát thường xuyên có thể là rà soát mồm nhanh đầu bài hoặc rà soát thực hành, rà soát thu hoạch,… Đối với cấp THPT, điểm này chỉ có ở cuối một học kỳ của năm học.

3. Cách tính điểm trung bình học kỳ 2 THPT.

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế giám định, xếp loại học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Theo đó, điểm trung bình học kỳ là trung bình cộng của các điểm rà soát, giám định thường xuyên, điểm rà soát, giám định giữa kỳ và điểm rà soát, giám định cuố>3. Cách tính điểm trung bình học kỳ 2 THPT. 7 Thông tư 58.

Điểm trung bình học kỳ được tính như sau:

Điểm trung bình học kỳ (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm rà soát, giám định thường xuyên, điểm rà soát, giám định giữa kỳ và điểm rà soát, giám định cuối kỳ với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Trong đó:

TDGDtx: Tổng điểm của các bài rà soát, giám định thường xuyên

GPA: Điểm rà soát, giám định giữa kỳ

GPA: Điểm rà soát, giám định cuối kỳ

ĐTM: Điểm rà soát và giám định thường xuyên

Hệ số điểm rà soát, giám định thường xuyên và định kỳ

a) Điểm rà soát, giám định thường xuyên (viết tắt là ĐTM): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, giám định giữa kỳ (viết tắt là SGK): tính hệ số 2;

c) Điểm rà soát, giám định cuối kỳ (viết tắt là “Thẩm định”): tính hệ số 3 ”.

 • Cách phân loại học lực cấp 3

4. Cách tính điểm trung bình cả năm học THCS và THPT.

Điểm trung bình cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ I và điểm trung bình cả học kỳ II (xem xét điểm trung bình cả học kỳ 2 được tính hệ số 2 nhé các bạn).

Công thức tính điểm trung bình cả năm như sau:

Tham khảo: 12 kiểu tóc bob xếp lớp cho nữ đẹp thích hợp với mọi khuôn mặt đang được thích thú nhất

Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình học kỳ 1 + (Điểm trung bình học kỳ 2 x 2) = kết quả / 3

Ví dụ:

Môn Văn của bạn có điểm trung bình 6,5 ở học kỳ 1 và 7,0 ở học kỳ 2. Vận dụng công thức trên, ta được

Điểm trung bình cả năm môn Văn = 6,5 + (7,0 x 2) = 20,5 / 3 = 6,8.

Thêm một xem xét nữa là điểm trung bình học kỳ >4. Cách tính điểm trung bình cả năm học THCS và THPT. thập phân trước tiên sau lúc làm tròn.

 • Cách phân loại học lực cấp 2

5. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm của từng bài thi được quy đổi theo thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐTB) THPT được tính theo công thức sau:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi, ko bị kỷ luật hủy kết quả thi, các bài thi xét xác nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm bài thi tư nhân từ 5,0 trở lên. được xác nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đủ điều kiện dự thi và được miễn các môn thi trong đợt xét xác nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 của Quy chế này được xác nhận tốt nghiệp THPT.

Người học thuộc nhân vật quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế này được dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn nhưng dự thi ko đạt hoặc ko đạt yêu cầu. (để được xác nhận tốt nghiệp). trung học phổ thông) được cấp giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng thực hoàn t>5. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021trường THPT nơi thí sinh vật học lớp 12 cấp.

Sở Giáo dục và Tập huấn lãnh đạo các trường phổ thông cấp và quản lý Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Việc cấp Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được vận dụng kể từ ngày 01/7/2020.

Xem cụ thể tại: Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

6. Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

6.1. Cách tính điểm tín chỉ đại học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021

Bộ Giáo dục và Tập huấn vừa ban hành Quy chế huấn luyện trình độ đại học mới tại Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT. Theo đó, kể từ ngày 3/5/2021, lúc Thông tư này chính thức có hiệu lực, sinh viên các trường đại học sẽ được vận dụng các quy định về xếp loại học lực như sau.

Cách tính và quy đổi điểm khóa học

Điểm của môn học được tính từ tổng điểm phụ nhân với trọng số tương ứng, làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại chữ cái.

– Điểm đậu được xếp loại, vận dụng cho các môn học được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:

 • A: từ 8,5 tới 10,0;
 • B: từ 7,0 tới 8,4;
 • C: từ 5,5 tới 6,9;
 • D: từ 4,0 tới 5,4.

– Đối với các môn ngoại trừ vào điểm trung bình, ko xếp loại, yêu cầu đạt điểm P từ: 5,0 trở lên.

Đọc thêm: Cách phản hồi số phút gọi nội mạng, ngoại mạng lúc hết tiền

– Lớp ko đạt F: nhỏ hơn 4,0.

– Một số trường hợp đặc thù sử dụng chữ cái xếp loại ngoại trừ vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa trọn vẹn do được phép hoãn rà soát, thi;
 • X: Điểm ko đầy đủ do ko đủ dữ liệu;
 • R: Điểm môn học được miễn và tín chỉ được xác nhận.

Cách tính và quy đổi điểm trung bình cả học kỳ và năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế huấn luyện trình độ >6.1. Cách tính điểm tín chỉ đại học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021pan class="ez-toc-section-end">học được quy đổi thành điểm như sau:

– A được chuyển đổi thành 4;

– B chuyển thành 3;

– C chuyển thành 2;

– D chuyển thành 1;

– F chuyển thành 0.

Những thư ko thuộc một trong các trường hợp trên sẽ ko được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy. Các môn học ko thuộc yêu cầu của chương trình huấn luyện ko được tính vào tiêu chí giám định kết quả học tập của sinh viên.

Cho nên, Đối với các trường vận dụng quy đổi điểm trung bình của học trò theo thang điểm 4, học trò sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình môn học theo thang điểm 10, sau đó chấm điểm môn học theo thang điểm và quy đổi cho thích hợp. Dùng thang điểm 4 để tính điểm trung bình cả học kỳ và cả năm.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 10 cũng quy định cơ sở huấn luyện được huấn luyện hàng năm và sử dụng thang điểm 10, tính điểm trung bình dựa trên điểm môn học trên thang điểm 10, ko chuyển đổi các điểm chữ cái sang thang điểm.

6.2. Cách tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình chung tích lũy được tính bằng tổng điểm của từng môn học nhân với số tín chỉ của từng môn học và chia cho tổng số tín chỉ (số tín chỉ của tất cả các môn học). Bạn tính theo công thức sau và được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Cách tính điểm trung bình THCS, THPT, ĐH

Trong đó:

 • A là điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy
 • điểm của học phần thứ i là người nào?
 • ni là số tín chỉ của khóa học tôi
 • n là tổng số khóa học.

* Các môn học ko tín chỉ trung bình là: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Ví dụ, bạn có thẻ điểm ko?

Môn Số tín chỉ Hệ số 4 Tin học đại cương23 Vật lý chung 24 Toán tăng lên 124 Toán tăng lên 233

Bạn tính điểm trung bình tích lũy của mình như sau:

A = frac {(2 ∗ 3) + (2 ∗ 4) + (2 ∗ 4) + (3 ∗ 3)} {9} = 3,44

Trong đó (2 * 3), (2 * 4), (2 * 4), (3 * 3) là số tín chỉ nhân với điểm của từng môn học.

Nóng: Hình nền điện thoại full hd

6.3 Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4


Thông tin thêm

Cách Tính điểm Trung Bình Môn THCS, THPT, Đại Học

Cách tính điểm trung bình THCS, THPT và ĐH hướng dẫn cụ thể các bạn cách tính điểm trung bình các môn và theo dõi quá trình học tập của mình.

Điểm số luôn là vấn đề học trò quan tâm trong suốt cuộc đời. Vì điểm số sẽ quyết định những danh hiệu nhưng mà một học trò đạt được hoặc có đủ điều kiện để lên lớp hay ko. hoigi.info xin hướng dẫn các bạn cách tính điểm trung bình THCS, THPT và ĐH qua bài viết dưới đây. Vui lòng tham khảo trước:

6.2. Cách tính điểm trung bình tích lũy p>

 • Làm thế nào để viết một bài giám định bài nói chuyện trong lớp
 • Cách viết bản kiểm điểm học trò đánh nhau
 • Cách viết bản tường trình về việc đi học muộn

1. Điểm trung bình trực tuyến

2. Vì sao cần tính điểm trung bình môn học?

Điểm trung bình là điểm khách quan nhất phản ánh quá trình học tập cũng như học lực của người học. Thông qua số điểm này, thầy cô giáo có thể giám định xem học trò của mình có hiểu bài giảng hay ko và khả năng ghi nhớ của chúng tốt như thế nào.

Điểm trung bình là điểm của nhiều bài rà soát cộng lại như rà soát thường xuyên, rà soát định kỳ và rà soát học kỳ. Bài rà soát thường xuyên có thể là rà soát mồm nhanh đầu bài hoặc rà soát thực hành, rà soát thu hoạch,… Đối với cấp THPT, điểm này chỉ có ở cuối một học kỳ của năm học.

3. Cách tính điểm trung bình học kỳ 2 THPT.

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế giám định, xếp loại học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Theo đó, điểm trung bình học kỳ là trung bình cộng của các điểm rà soát, giám định thường xuyên, điểm rà soát, giám định giữa kỳ và điểm rà soát, giám định cuối kỳ với các hệ số quy định tại Khoản 2 Điều này. 7 Thông tư 58.

Điểm trung bình học kỳ được tính như sau:

Điểm trung bình học kỳ (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng củ>6.3 Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4nh giữa kỳ và điểm rà soát, giám định cuối kỳ với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Trong đó:

TDGDtx: Tổng điểm của các bài rà soát, giám định thường xuyên

GPA: Điểm rà soát, giám định giữa kỳ

GPA: Điểm rà soát, giám định cuối kỳ

ĐTM: Điểm rà soát và giám định thường xuyên

Hệ số điểm rà soát, giám định thường xuyên và định kỳ

a) Điểm rà soát, giám định thường xuyên (viết tắt là ĐTM): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, giám định giữa kỳ (viết tắt là SGK): tính hệ số 2;

c) Điểm rà soát, giám định cuối kỳ (viết tắt là “Thẩm định”): tính hệ số 3 ”.

 • Cách phân loại học lực cấp 3

4. Cách tính điểm trung bình cả năm học THCS và THPT.

Điểm trung bình cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ I và điểm trung bình cả học kỳ II (xem xét điểm trung bình cả học kỳ 2 được tính hệ số 2 nhé các bạn).

Công thức tính điểm trung bình cả năm như sau:

Tham khảo: 12 kiểu tóc bob xếp lớp cho nữ đẹp thích hợp với mọi khuôn mặt đang được thích thú nhất

Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình học kỳ 1 + (Điểm trung bình học kỳ 2 x 2) = kết quả / 3

Ví dụ:

Môn Văn của bạn có điểm trung bình 6,5 ở học kỳ 1 và 7,0 ở học kỳ 2. Vận dụng công thức trên, ta được

Điểm trung bình cả năm môn Văn = 6,5 + (7,0 x 2) = 20,5 / 3 = 6,8.

Thêm một xem xét nữa là điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân trước tiên sau lúc làm tròn.

 • Cách phân loại học lực cấp 2

5. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm của từng bài thi được quy đổi theo thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐTB) THPT được tính theo công thức sau:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi, ko bị kỷ luật hủy kết quả thi, các bài thi xét xác nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm bài thi tư nhân từ 5,0 trở lên. được xác nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đủ điều kiện dự thi và được miễn các môn thi trong đợt xét xác nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 của Quy chế này được xác nhận tốt nghiệp THPT.

Người học thuộc nhân vật quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế này được dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn nhưng dự thi ko đạt hoặc ko đạt yêu cầu. (để được xác nhận tốt nghiệp). trung học phổ thông) được cấp giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Hiệu trưởng trường THPT nơi thí sinh vật học lớp 12 cấp.

Sở Giáo dục và Tập huấn lãnh đạo các trường phổ thông cấp và quản lý Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Việc cấp Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được vận dụng kể từ ngày 01/7/2020.

Xem cụ thể tại: Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

6. Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

6.1. Cách tính điểm tín chỉ đại học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021

Bộ Giáo dục và Tập huấn vừa ban hành Quy chế huấn luyện trình độ đại học mới tại Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT. Theo đó, kể từ ngày 3/5/2021, lúc Thông tư này chính thức có hiệu lực, sinh viên các trường đại học sẽ được vận dụng các quy định về xếp loại học lực như sau.

Cách tính và quy đổi điểm khóa học

Điểm của môn học được tính từ tổng điểm phụ nhân với trọng số tương ứng, làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại chữ cái.

- Điểm đậu được xếp loại, vận dụng cho các môn học được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:

 • A: từ 8,5 tới 10,0;
 • B: từ 7,0 tới 8,4;
 • C: từ 5,5 tới 6,9;
 • D: từ 4,0 tới 5,4.

- Đối với các môn ngoại trừ vào điểm trung bình, ko xếp loại, yêu cầu đạt điểm P từ: 5,0 trở lên.

Đọc thêm: Cách phản hồi số phút gọi nội mạng, ngoại mạng lúc hết tiền

- Lớp ko đạt F: nhỏ hơn 4,0.

- Một số trường hợp đặc thù sử dụng chữ cái xếp loại ngoại trừ vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa trọn vẹn do được phép hoãn rà soát, thi;
 • X: Điểm ko đầy đủ do ko đủ dữ liệu;
 • R: Điểm môn học được miễn và tín chỉ được xác nhận.

Cách tính và quy đổi điểm trung bình cả học kỳ và năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế huấn luyện trình độ đại học, để tính điểm trung bình, điểm văn thư của môn học được quy đổi thành điểm như sau:

- A được chuyển đổi thành 4;

- B chuyển thành 3;

- C chuyển thành 2;

- D chuyển thành 1;

- F chuyển thành 0.

Những thư ko thuộc một trong các trường hợp trên sẽ ko được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy. Các môn học ko thuộc yêu cầu của chương trình huấn luyện ko được tính vào tiêu chí giám định kết quả học tập của sinh viên.

Cho nên, Đối với các trường vận dụng quy đổi điểm trung bình của học trò theo thang điểm 4, học trò sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình môn học theo thang điểm 10, sau đó chấm điểm môn học theo thang điểm và quy đổi cho thích hợp. Dùng thang điểm 4 để tính điểm trung bình cả học kỳ và cả năm.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 10 cũng quy định cơ sở huấn luyện được huấn luyện hàng năm và sử dụng thang điểm 10, tính điểm trung bình dựa trên điểm môn học trên thang điểm 10, ko chuyển đổi các điểm chữ cái sang thang điểm.

6.2. Cách tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình chung tích lũy được tính bằng tổng điểm của từng môn học nhân với số tín chỉ của từng môn học và chia cho tổng số tín chỉ (số tín chỉ của tất cả các môn học). Bạn tính theo công thức sau và được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Cách tính điểm trung bình THCS, THPT, ĐH

Trong đó:

 • A là điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy
 • điểm của học phần thứ i là người nào?
 • ni là số tín chỉ của khóa học tôi
 • n là tổng số khóa học.

* Các môn học ko tín chỉ trung bình là: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Ví dụ, bạn có thẻ điểm ko?

Môn Số tín chỉ Hệ số 4 Tin học đại cương23 Vật lý chung 24 Toán tăng lên 124 Toán tăng lên 233

Bạn tính điểm trung bình tích lũy của mình như sau:

A = frac {(2 ∗ 3) + (2 ∗ 4) + (2 ∗ 4) + (3 ∗ 3)} {9} = 3,44

Trong đó (2 * 3), (2 * 4), (2 * 4), (3 * 3) là số tín chỉ nhân với điểm của từng môn học.

Nóng: Hình nền điện thoại full hd

6.3 Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4


Cách tính điểm trung bình THCS, THPT và ĐH hướng dẫn cụ thể các bạn cách tính điểm trung bình các môn và theo dõi quá trình học tập của mình.

Điểm số luôn là vấn đề học trò quan tâm trong suốt cuộc đời. Vì điểm số sẽ quyết định những danh hiệu nhưng mà một học trò đạt được hoặc có đủ điều kiện để lên lớp hay ko. hoigi.info xin hướng dẫn các bạn cách tính điểm trung bình THCS, THPT và ĐH qua bài viết dưới đây. Vui lòng tham khảo trước:

Bạn đang xem: Cách tính điểm cả năm

 • Làm thế nào để viết một bài giám định bài nói chuyện trong lớp
 • Cách viết bản kiểm điểm học trò đánh nhau
 • Cách viết bản tường trình về việc đi học muộn

1. Điểm trung bình trực tuyến

2. Vì sao cần tính điểm trung bình môn học?

Điểm trung bình là điểm khách quan nhất phản ánh quá trình học tập cũng như học lực của người học. Thông qua số điểm này, thầy cô giáo có thể giám định xem học trò của mình có hiểu bài giảng hay ko và khả năng ghi nhớ của chúng tốt như thế nào.

Điểm trung bình là điểm của nhiều bài rà soát cộng lại như rà soát thường xuyên, rà soát định kỳ và rà soát học kỳ. Bài rà soát thường xuyên có thể là rà soát mồm nhanh đầu bài hoặc rà soát thực hành, rà soát thu hoạch,… Đối với cấp THPT, điểm này chỉ có ở cuối một học kỳ của năm học.

3. Cách tính điểm trung bình học kỳ 2 THPT.

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế giám định, xếp loại học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Theo đó, điểm trung bình học kỳ là trung bình cộng của các điểm rà soát, giám định thường xuyên, điểm rà soát, giám định giữa kỳ và điểm rà soát, giám định cuối kỳ với các hệ số quy định tại Khoản 2 Điều này. 7 Thông tư 58.

Điểm trung bình học kỳ được tính như sau:

Điểm trung bình học kỳ (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm rà soát, giám định thường xuyên, điểm rà soát, giám định giữa kỳ và điểm rà soát, giám định cuối kỳ với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Trong đó:

TDGDtx: Tổng điểm của các bài rà soát, giám định thường xuyên

GPA: Điểm rà soát, giám định giữa kỳ

GPA: Điểm rà soát, giám định cuối kỳ

ĐTM: Điểm rà soát và giám định thường xuyên

Hệ số điểm rà soát, giám định thường xuyên và định kỳ

a) Điểm rà soát, giám định thường xuyên (viết tắt là ĐTM): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, giám định giữa kỳ (viết tắt là SGK): tính hệ số 2;

c) Điểm rà soát, giám định cuối kỳ (viết tắt là “Thẩm định”): tính hệ số 3 ”.

 • Cách phân loại học lực cấp 3

4. Cách tính điểm trung bình cả năm học THCS và THPT.

Điểm trung bình cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ I và điểm trung bình cả học kỳ II (xem xét điểm trung bình cả học kỳ 2 được tính hệ số 2 nhé các bạn).

Công thức tính điểm trung bình cả năm như sau:

Tham khảo: 12 kiểu tóc bob xếp lớp cho nữ đẹp thích hợp với mọi khuôn mặt đang được thích thú nhất

Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình học kỳ 1 + (Điểm trung bình học kỳ 2 x 2) = kết quả / 3

Ví dụ:

Môn Văn của bạn có điểm trung bình 6,5 ở học kỳ 1 và 7,0 ở học kỳ 2. Vận dụng công thức trên, ta được

Điểm trung bình cả năm môn Văn = 6,5 + (7,0 x 2) = 20,5 / 3 = 6,8.

Thêm một xem xét nữa là điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân trước tiên sau lúc làm tròn.

 • Cách phân loại học lực cấp 2

5. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm của từng bài thi được quy đổi theo thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐTB) THPT được tính theo công thức sau:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi, ko bị kỷ luật hủy kết quả thi, các bài thi xét xác nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm bài thi tư nhân từ 5,0 trở lên. được xác nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đủ điều kiện dự thi và được miễn các môn thi trong đợt xét xác nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 của Quy chế này được xác nhận tốt nghiệp THPT.

Người học thuộc nhân vật quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế này được dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn nhưng dự thi ko đạt hoặc ko đạt yêu cầu. (để được xác nhận tốt nghiệp). trung học phổ thông) được cấp giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Hiệu trưởng trường THPT nơi thí sinh vật học lớp 12 cấp.

Sở Giáo dục và Tập huấn lãnh đạo các trường phổ thông cấp và quản lý Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Việc cấp Giấy chứng thực hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được vận dụng kể từ ngày 01/7/2020.

Xem cụ thể tại: Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

6. Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

6.1. Cách tính điểm tín chỉ đại học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021

Bộ Giáo dục và Tập huấn vừa ban hành Quy chế huấn luyện trình độ đại học mới tại Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT. Theo đó, kể từ ngày 3/5/2021, lúc Thông tư này chính thức có hiệu lực, sinh viên các trường đại học sẽ được vận dụng các quy định về xếp loại học lực như sau.

Cách tính và quy đổi điểm khóa học

Điểm của môn học được tính từ tổng điểm phụ nhân với trọng số tương ứng, làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại chữ cái.

– Điểm đậu được xếp loại, vận dụng cho các môn học được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:

 • A: từ 8,5 tới 10,0;
 • B: từ 7,0 tới 8,4;
 • C: từ 5,5 tới 6,9;
 • D: từ 4,0 tới 5,4.

– Đối với các môn ngoại trừ vào điểm trung bình, ko xếp loại, yêu cầu đạt điểm P từ: 5,0 trở lên.

Đọc thêm: Cách phản hồi số phút gọi nội mạng, ngoại mạng lúc hết tiền

– Lớp ko đạt F: nhỏ hơn 4,0.

– Một số trường hợp đặc thù sử dụng chữ cái xếp loại ngoại trừ vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa trọn vẹn do được phép hoãn rà soát, thi;
 • X: Điểm ko đầy đủ do ko đủ dữ liệu;
 • R: Điểm môn học được miễn và tín chỉ được xác nhận.

Cách tính và quy đổi điểm trung bình cả học kỳ và năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế huấn luyện trình độ đại học, để tính điểm trung bình, điểm văn thư của môn học được quy đổi thành điểm như sau:

– A được chuyển đổi thành 4;

– B chuyển thành 3;

– C chuyển thành 2;

– D chuyển thành 1;

– F chuyển thành 0.

Những thư ko thuộc một trong các trường hợp trên sẽ ko được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy. Các môn học ko thuộc yêu cầu của chương trình huấn luyện ko được tính vào tiêu chí giám định kết quả học tập của sinh viên.

Cho nên, Đối với các trường vận dụng quy đổi điểm trung bình của học trò theo thang điểm 4, học trò sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình môn học theo thang điểm 10, sau đó chấm điểm môn học theo thang điểm và quy đổi cho thích hợp. Dùng thang điểm 4 để tính điểm trung bình cả học kỳ và cả năm.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 10 cũng quy định cơ sở huấn luyện được huấn luyện hàng năm và sử dụng thang điểm 10, tính điểm trung bình dựa trên điểm môn học trên thang điểm 10, ko chuyển đổi các điểm chữ cái sang thang điểm.

6.2. Cách tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình chung tích lũy được tính bằng tổng điểm của từng môn học nhân với số tín chỉ của từng môn học và chia cho tổng số tín chỉ (số tín chỉ của tất cả các môn học). Bạn tính theo công thức sau và được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Cách tính điểm trung bình THCS, THPT, ĐH

Trong đó:

 • A là điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy
 • điểm của học phần thứ i là người nào?
 • ni là số tín chỉ của khóa học tôi
 • n là tổng số khóa học.

* Các môn học ko tín chỉ trung bình là: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Ví dụ, bạn có thẻ điểm ko?

Môn Số tín chỉ Hệ số 4 Tin học đại cương23 Vật lý chung 24 Toán tăng lên 124 Toán tăng lên 233

Bạn tính điểm trung bình tích lũy của mình như sau:

A = frac {(2 ∗ 3) + (2 ∗ 4) + (2 ∗ 4) + (3 ∗ 3)} {9} = 3,44

Trong đó (2 * 3), (2 * 4), (2 * 4), (3 * 3) là số tín chỉ nhân với điểm của từng môn học.

Nóng: Hình nền điện thoại full hd

6.3 Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

[rule_3_plain]

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

[rule_1_plain]

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

[rule_2_plain]

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

[rule_2_plain]

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

[rule_3_plain]

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Cách #Tính #điểm #Trung #Bình #Môn #THCS #THPT #Đại #Học

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất