Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Tròn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Tròn phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

San sớt công thức tính chu vi và diện tích hình tròn. Ghi nhớ cách tính qua một số bài tập dành cho học trò lớp 5.

Trẻ đã biết tới hình tròn từ lớp 1, thậm chí có trẻ đã biết từ lớp 5. Tuy nhiên, công thức tính chu vi, diện tích hình tròn lên lớp 5 các em đã được học.

Công thức tính chu vi hình tròn

$ C = r nhân 2 lần 3,14 $ hoặc $ C = d lần 3,14 $

Bạn đang xem: Chu vi hình tròn

(C là chu vi của hình tròn; d là đường kính của hình tròn; r là bán kính của hình tròn; 3,14 là PI ko đổi)

*Phép tính: Để tính chu vi hình tròn, ta nhân đường kính của hình tròn với 3,14

Công thức tính diện tích hình tròn

$ displaystyle S = rtimes rtimes $ 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Vở bài tập về đường tròn – Toán lớp 5

Dưới đây là một số bài toán cơ bản và tăng lên về đường tròn để các em tự giải.

Câu hỏi 1. Tìm chu vi và diện tích của một hình tròn có:

a) r = 5cm; r = 0,8cm; r = 4/5 dm.

b) d = 5,2m; d = 1,2m; d = 3/5 dm.

Câu 2. Tính đường kính của hình tròn có chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.

Câu 3. Tính bán kính của hình tròn có chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

Câu 4. Tính diện tích hình tròn có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

Câu 5. Biển báo đường tròn có đường kính 50cm.

Một. Tính diện tích biển báo theo đơn vị mét vuông?

b. Người ta sơn cả hai mặt tấm ván đó, mỗi mét vuông giá 7000 đồng. Chi phí sơn tấm ván đó là bao nhiêu?

Câu 6. Một biển báo giao thông hình tròn có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích biển báo. Tính diện tích hình mũi tên?

Câu 7. Diện tích của hình đã cho H là tổng diện tích của hình chữ nhật và hai hình bán nguyệt. Tìm diện tích của hình H

Câu số 8. Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Tính diện tích phần tô mờ của hình vuông ABCD (xem hình vẽ)

Câu 9. Tính diện tích phần bị tô của hình tròn (xem hình vẽ bên) cho biết hai hình tròn có cùng tâm O và có bán kính tuần tự là 0,8 m và 0,5 m.

Câu mười. Cho đường tròn tâm O và đường kính AB = 8cm.

a) Tính chu vi hình tròn tâm O và đường kính AB; đường tròn tâm M, đường kính OA và đường tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng các chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

Câu 11. Tìm diện tích tam giác vuông ABC trong hình bên, cho biết hình tròn tâm A có chu vi 37,68 cm.

Câu thứ mười hai. Một cái chậu hình tròn có chu vi 376,8cm. Tính diện tích cái thìa theo đơn vị mét vuông?

Câu 13. Sân trường là hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng 6,5m. Giữa sân có bồn hoa hình tròn, đường kính 3,2m. Tính diện tích sân trường còn lại?

Câu 14. Đầu làng tôi có đào một cái giếng, mồm giếng hình tròn đường kính 1,6m. Xung quanh mồm giếng, người ta xây thành rộng 0,3m. Tính diện tích cái giếng?

Câu 15. Hình dưới đây cho thấy một hình vuông ABCD có chu vi 48 dm.

Tính diện tích của đường chéo?

Câu 16. Trong sân trường, người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Chậu trồng hoa cúc có đường kính 40dm. Chậu huê hồng có chu vi 9,42 m. Bồn hoa nào có diện tích lớn hơn và bằng bao nhiêu dm?

Câu 17. Sân trường Nguyễn Huệ có hình dáng thang, trung bình cộng hai đáy 40m, cao 30m. Giữa sân người ta đắp một bồn hoa hình tròn có chu vi 12,56m. Tính diện tích còn lại của sân trường Nguyễn Huệ?

Nóng: Học toán lớp 1 trực tuyến miễn phí

Câu 18. Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12m và chiều dài bằng nhau, người ta đắp một cái móng hình vuông có chu vi 24m và xây một cái bồn hoa hình tròn có bán kính 2m. Xung quanh vườn hoa người ta làm lối đi chiếm hết. Diện tích 15,70 mét vuông. Tính diện tích mảnh đất còn lại?

Câu 19. Một sân vận động có hình dạng và kích thước như hình bên. Tính toán:

a) Chu vi của sân vận động.

b) Khu sân vận động.

Cách tính chu vi, diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Câu 20. Giữa mảnh đất hình chữ nhật dài 14m, rộng 9m người ta đào một cái ao hình tròn, đường kính 5m.

a) Tính diện tích khu đất?

b) Tính diện tích mặt ao?

c) Tính diện tích của miếng đất còn lại?

Câu 21. Tính diện tích của các hình tròn sau, với bán kính của chúng:

a) r = 15 cm

b) r = 0,7dm

c) r = m

Câu 22. Tìm diện tích của các hình tròn sau, với đường kính của chúng:

a) d = 8cm

b) d = 6,2dm

c) d = m

Câu 23. Tìm diện tích của các hình tròn sau, có chu vi:

a) C = 6,28cm

b) C = 113,04dm

c) C = 0,785m

Câu 24. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 7,2m và bằng chiều rộng của nó. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 6m. Phần đất còn lại họ trồng rau.

a) Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật.

b) Tính diện tích của bồn hoa hình tròn.

c) Tính diện tích khu đất trồng rau.

Câu 25. Trên một khu vườn hình thang, trung bình cộng của hai đáy là 15,5m; chiều cao 7,8m; Người ta đào một cái ao nuôi cá hình tròn có chu vi 50,24m. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn.

Câu 26. Tính diện tích phần tô bóng của các hình sau:

Cách tính chu vi, diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Câu 27. Sân trường hình chữ nhật có diện tích 864 m2. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chu vi sân trường?

Câu 28.

Tìm chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm

b) r = 1,2 dm

Xem thêm: cách vẽ nét đứt trong cad | Hỏi gì?

c) r = 3/3 m

Câu 29.

Bánh nhỏ của máy kéo có bán kính 0,5 m. Bánh lớn của máy kéo đó có bán kính là 1m.

Lúc bánh xe nhỏ đã lăn được 10 lần thì bánh lớn có thể lăn được mấy lần?

Câu 30.

Tìm diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6 cm

b) r = 0,5 m

c) r = 3/5 dm

Câu 31.

Tìm diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 15 cm

b) d = 0,2

c) d = 2/5 m

Câu 32.

Tìm chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,8 m

b) d = 35 cm

c) d = 8/5 dm

Câu 33.

a) Tìm đường kính của hình tròn có chu vi là 18,84 cm.

b) Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 25, 12 cm

Câu 34.

Tính diện tích hình tròn tâm O và đường kính bằng độ dài cạnh bên của hình vuông ABCD; Giả sử rằng một hình vuông có cạnh 5cm.

Câu 35.

Tính diện tích hình tròn có chu vi C = 12,56 cm

Câu 36.

Tính diện tích phần bị tô của một hình tròn, cho rằng hai hình tròn có cùng tâm O và có bán kính tuần tự là 0,8m và 0,5m.

Câu 37.

Cho đường tròn tâm O và đường kính AB = 8 cm.

a) Tính chu vi đường tròn tâm O và đường kính AB, đường tròn tâm M, đường kính AO và đường tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng các chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

c) Tính diện tích phần bị tô của hình tròn tâm O.

Xem thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Android

Toán lớp 5 – Tags: chu vi, diện tích, hình tròn

 • Cách giải bài toán chuyển động ngược chiều gặp nhau lớp 5

 • Hướng dẫn giải toán tam giác – tỉ số diện tích – Toán tăng lên lớp 5

 • Bài tập về hình hộp chữ nhật, hình lập phương tự phân giải Dịch Corona

 • Đề khảo sát câu lạc bộ Toán Tuổi thơ lớp 5 năm 2019 – 2020

 • Cách tính trị giá biểu thức và bài tập – Toán lớp 5

 • Ôn tập toán lớp 5, nghỉ tháng 4 ở Corona

 • Các bài toán liên quan tới điều kiện chia hết – Bồi dưỡng học trò giỏi Toán 5


Thông tin thêm

Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Tròn

San sớt công thức tính chu vi và diện tích hình tròn. Ghi nhớ cách tính qua một số bài tập dành cho học trò lớp 5.

Trẻ đã biết tới hình tròn từ lớp 1, thậm chí có trẻ đã biết từ lớp 5. Tuy nhiên, công thức tính chu vi, diện tích hình tròn lên lớp 5 các em đã được học.

Công thức tính chu vi hình tròn

$ C = r nhân 2 lần 3,14 $ hoặc $ C = d lần 3,14 $

Bạn đang xem: Chu vi hình tròn

(C là chu vi của hình tròn; d là đường kính của hình tròn; r là bán kính của hình tròn; 3,14 là PI ko đổi)

*Phép tính: Để tính chu vi hình tròn, ta nhân đường kính của hình tròn với 3,14

Công thức tính diện tích hình tròn

$ displaystyle S = rtimes rtimes $ 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Vở bài tập về đường tròn - Toán lớp 5

Dưới đây là một số bài toán cơ bản và tăng lên về đường tròn để các em tự giải.

Câu hỏi 1. Tìm chu vi và diện tích của một hình tròn có:

a) r = 5cm; r = 0,8cm; r = 4/5 dm.

b) d = 5,2m; d = 1,2m; d = 3/5 dm.

Câu 2. Tính đường kính của hình tròn có chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.

Câu 3. Tính bán kính của hình tròn có chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

Câu 4. Tính diện tích hình tròn có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

Câu 5. Biển báo đường tròn có đường kính 50cm.

Một. Tính diện tích biển báo theo đơn vị mét vuông?

b. Người ta sơn cả hai mặt tấm ván đó, mỗi mét vuông giá 7000 đồng. Chi phí sơn tấm ván đó là bao nhiêu?

Câu 6. Một biển báo giao thông hình tròn có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích biển báo. Tính diện tích hình mũi tên?

Câu 7. Diện tích của hình đã cho H là tổng diện tích của hình chữ nhật và hai hình bán nguyệt. Tìm diện tích của hình H

Câu số 8. Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Tính diện tích phần tô mờ của hình vuông ABCD (xem hình vẽ)

Câu 9. Tính diện tích phần bị tô của hình tròn (xem hình vẽ bên) cho biết hai hình tròn có cùng tâm O và có bán kính tuần tự là 0,8 m và 0,5 m.

Câu mười. Cho đường tròn tâm O và đường kính AB = 8cm.

a) Tính chu vi hình tròn tâm O và đường kính AB; đường tròn tâm M, đường kính OA và đường tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng các chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

Câu 11. Tìm diện tích tam giác vuông ABC trong hình bên, cho biết hình tròn tâm A có chu vi 37,68 cm.

Câu thứ mười hai. Một cái chậu hình tròn có chu vi 376,8cm. Tính diện tích cái thìa theo đơn vị mét vuông?

Câu 13. Sân trường là hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng 6,5m. Giữa sân có bồn hoa hình tròn, đường kính 3,2m. Tính diện tích sân trường còn lại?

Câu 14. Đầu làng tôi có đào một cái giếng, mồm giếng hình tròn đường kính 1,6m. Xung quanh mồm giếng, người ta xây thành rộng 0,3m. Tính diện tích cái giếng?

Câu 15. Hình dưới đây cho thấy một hình vuông ABCD có chu vi 48 dm.

Tính diện tích của đường chéo?

Câu 16. Trong sân trường, người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Chậu trồng hoa cúc có đường kính 40dm. Chậu huê hồng có chu vi 9,42 m. Bồn hoa nào có diện tích lớn hơn và bằng bao nhiêu dm?

Câu 17. Sân trường Nguyễn Huệ có hình dáng thang, trung bình cộng hai đáy 40m, cao 30m. Giữa sân người ta đắp một bồn hoa hình tròn có chu vi 12,56m. Tính diện tích còn lại của sân trường Nguyễn Huệ?

Nóng: Học toán lớp 1 trực tuyến miễn phí

Câu 18. Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12m và chiều dài bằng nhau, người ta đắp một cái móng hình vuông có chu vi 24m và xây một cái bồn hoa hình tròn có bán kính 2m. Xung quanh vườn hoa người ta làm lối đi chiếm hết. Diện tích 15,70 mét vuông. Tính diện tích mảnh đất còn lại?

Câu 19. Một sân vận động có hình dạng và kích thước như hình bên. Tính toán:

a) Chu vi của sân vận động.

b) Khu sân vận động.

Cách tính chu vi, diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Câu 20. Giữa mảnh đất hình chữ nhật dài 14m, rộng 9m người ta đào một cái ao hình tròn, đường kính 5m.

a) Tính diện tích khu đất?

b) Tính diện tích mặt ao?

c) Tính diện tích của miếng đất còn lại?

Câu 21. Tính diện tích của các hình tròn sau, với bán kính của chúng:

a) r = 15 cm

b) r = 0,7dm

c) r = m

Câu 22. Tìm diện tích của các hình tròn sau, với đường kính của chúng:

a) d = 8cm

b) d = 6,2dm

c) d = m

Câu 23. Tìm diện tích của các hình tròn sau, có chu vi:

a) C = 6,28cm

b) C = 113,04dm

c) C = 0,785m

Câu 24. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 7,2m và bằng chiều rộng của nó. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 6m. Phần đất còn lại họ trồng rau.

a) Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật.

b) Tính diện tích của bồn hoa hình tròn.

c) Tính diện tích khu đất trồng rau.

Câu 25. Trên một khu vườn hình thang, trung bình cộng của hai đáy là 15,5m; chiều cao 7,8m; Người ta đào một cái ao nuôi cá hình tròn có chu vi 50,24m. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn.

Câu 26. Tính diện tích phần tô bóng của các hình sau:

Cách tính chu vi, diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Câu 27. Sân trường hình chữ nhật có diện tích 864 m2. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chu vi sân trường?

Câu 28.

Tìm chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm

b) r = 1,2 dm

Xem thêm: cách vẽ nét đứt trong cad | Hỏi gì?

c) r = 3/3 m

Câu 29.

Bánh nhỏ của máy kéo có bán kính 0,5 m. Bánh lớn của máy kéo đó có bán kính là 1m.

Lúc bánh xe nhỏ đã lăn được 10 lần thì bánh lớn có thể lăn được mấy lần?

Câu 30.

Tìm diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6 cm

b) r = 0,5 m

c) r = 3/5 dm

Câu 31.

Tìm diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 15 cm

b) d = 0,2

c) d = 2/5 m

Câu 32.

Tìm chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,8 m

b) d = 35 cm

c) d = 8/5 dm

Câu 33.

a) Tìm đường kính của hình tròn có chu vi là 18,84 cm.

b) Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 25, 12 cm

Câu 34.

Tính diện tích hình tròn tâm O và đường kính bằng độ dài cạnh bên của hình vuông ABCD; Giả sử rằng một hình vuông có cạnh 5cm.

Câu 35.

Tính diện tích hình tròn có chu vi C = 12,56 cm

Câu 36.

Tính diện tích phần bị tô của một hình tròn, cho rằng hai hình tròn có cùng tâm O và có bán kính tuần tự là 0,8m và 0,5m.

Câu 37.

Cho đường tròn tâm O và đường kính AB = 8 cm.

a) Tính chu vi đường tròn tâm O và đường kính AB, đường tròn tâm M, đường kính AO và đường tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng các chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

c) Tính diện tích phần bị tô của hình tròn tâm O.

Xem thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Android

Toán lớp 5 - Tags: chu vi, diện tích, hình tròn

 • Cách giải bài toán chuyển động ngược chiều gặp nhau lớp 5

 • Hướng dẫn giải toán tam giác - tỉ số diện tích - Toán tăng lên lớp 5

 • Bài tập về hình hộp chữ nhật, hình lập phương tự phân giải Dịch Corona

 • Đề khảo sát câu lạc bộ Toán Tuổi thơ lớp 5 năm 2019 - 2020

 • Cách tính trị giá biểu thức và bài tập - Toán lớp 5

 • Ôn tập toán lớp 5, nghỉ tháng 4 ở Corona

 • Các bài toán liên quan tới điều kiện chia hết - Bồi dưỡng học trò giỏi Toán 5


San sớt công thức tính chu vi và diện tích hình tròn. Ghi nhớ cách tính qua một số bài tập dành cho học trò lớp 5.

Trẻ đã biết tới hình tròn từ lớp 1, thậm chí có trẻ đã biết từ lớp 5. Tuy nhiên, công thức tính chu vi, diện tích hình tròn lên lớp 5 các em đã được học.

Công thức tính chu vi hình tròn

$ C = r nhân 2 lần 3,14 $ hoặc $ C = d lần 3,14 $

Bạn đang xem: Chu vi hình tròn

(C là chu vi của hình tròn; d là đường kính của hình tròn; r là bán kính của hình tròn; 3,14 là PI ko đổi)

*Phép tính: Để tính chu vi hình tròn, ta nhân đường kính của hình tròn với 3,14

Công thức tính diện tích hình tròn

$ displaystyle S = rtimes rtimes $ 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Vở bài tập về đường tròn – Toán lớp 5

Dưới đây là một số bài toán cơ bản và tăng lên về đường tròn để các em tự giải.

Câu hỏi 1. Tìm chu vi và diện tích của một hình tròn có:

a) r = 5cm; r = 0,8cm; r = 4/5 dm.

b) d = 5,2m; d = 1,2m; d = 3/5 dm.

Câu 2. Tính đường kính của hình tròn có chu vi: C = 12,56cm; C = 18,84dm; C = 2,826m.

Câu 3. Tính bán kính của hình tròn có chu vi: C = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

Câu 4. Tính diện tích hình tròn có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm; C = 16,956cm.

Câu 5. Biển báo đường tròn có đường kính 50cm.

Một. Tính diện tích biển báo theo đơn vị mét vuông?

b. Người ta sơn cả hai mặt tấm ván đó, mỗi mét vuông giá 7000 đồng. Chi phí sơn tấm ván đó là bao nhiêu?

Câu 6. Một biển báo giao thông hình tròn có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích biển báo. Tính diện tích hình mũi tên?

Câu 7. Diện tích của hình đã cho H là tổng diện tích của hình chữ nhật và hai hình bán nguyệt. Tìm diện tích của hình H

Câu số 8. Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Tính diện tích phần tô mờ của hình vuông ABCD (xem hình vẽ)

Câu 9. Tính diện tích phần bị tô của hình tròn (xem hình vẽ bên) cho biết hai hình tròn có cùng tâm O và có bán kính tuần tự là 0,8 m và 0,5 m.

Câu mười. Cho đường tròn tâm O và đường kính AB = 8cm.

a) Tính chu vi hình tròn tâm O và đường kính AB; đường tròn tâm M, đường kính OA và đường tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng các chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

Câu 11. Tìm diện tích tam giác vuông ABC trong hình bên, cho biết hình tròn tâm A có chu vi 37,68 cm.

Câu thứ mười hai. Một cái chậu hình tròn có chu vi 376,8cm. Tính diện tích cái thìa theo đơn vị mét vuông?

Câu 13. Sân trường là hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng 6,5m. Giữa sân có bồn hoa hình tròn, đường kính 3,2m. Tính diện tích sân trường còn lại?

Câu 14. Đầu làng tôi có đào một cái giếng, mồm giếng hình tròn đường kính 1,6m. Xung quanh mồm giếng, người ta xây thành rộng 0,3m. Tính diện tích cái giếng?

Câu 15. Hình dưới đây cho thấy một hình vuông ABCD có chu vi 48 dm.

Tính diện tích của đường chéo?

Câu 16. Trong sân trường, người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Chậu trồng hoa cúc có đường kính 40dm. Chậu huê hồng có chu vi 9,42 m. Bồn hoa nào có diện tích lớn hơn và bằng bao nhiêu dm?

Câu 17. Sân trường Nguyễn Huệ có hình dáng thang, trung bình cộng hai đáy 40m, cao 30m. Giữa sân người ta đắp một bồn hoa hình tròn có chu vi 12,56m. Tính diện tích còn lại của sân trường Nguyễn Huệ?

Nóng: Học toán lớp 1 trực tuyến miễn phí

Câu 18. Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12m và chiều dài bằng nhau, người ta đắp một cái móng hình vuông có chu vi 24m và xây một cái bồn hoa hình tròn có bán kính 2m. Xung quanh vườn hoa người ta làm lối đi chiếm hết. Diện tích 15,70 mét vuông. Tính diện tích mảnh đất còn lại?

Câu 19. Một sân vận động có hình dạng và kích thước như hình bên. Tính toán:

a) Chu vi của sân vận động.

b) Khu sân vận động.

Cách tính chu vi, diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Câu 20. Giữa mảnh đất hình chữ nhật dài 14m, rộng 9m người ta đào một cái ao hình tròn, đường kính 5m.

a) Tính diện tích khu đất?

b) Tính diện tích mặt ao?

c) Tính diện tích của miếng đất còn lại?

Câu 21. Tính diện tích của các hình tròn sau, với bán kính của chúng:

a) r = 15 cm

b) r = 0,7dm

c) r = m

Câu 22. Tìm diện tích của các hình tròn sau, với đường kính của chúng:

a) d = 8cm

b) d = 6,2dm

c) d = m

Câu 23. Tìm diện tích của các hình tròn sau, có chu vi:

a) C = 6,28cm

b) C = 113,04dm

c) C = 0,785m

Câu 24. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 7,2m và bằng chiều rộng của nó. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 6m. Phần đất còn lại họ trồng rau.

a) Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật.

b) Tính diện tích của bồn hoa hình tròn.

c) Tính diện tích khu đất trồng rau.

Câu 25. Trên một khu vườn hình thang, trung bình cộng của hai đáy là 15,5m; chiều cao 7,8m; Người ta đào một cái ao nuôi cá hình tròn có chu vi 50,24m. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn.

Câu 26. Tính diện tích phần tô bóng của các hình sau:

Cách tính chu vi, diện tích hình tròn - Toán lớp 5

Câu 27. Sân trường hình chữ nhật có diện tích 864 m2. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chu vi sân trường?

Câu 28.

Tìm chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm

b) r = 1,2 dm

Xem thêm: cách vẽ nét đứt trong cad | Hỏi gì?

c) r = 3/3 m

Câu 29.

Bánh nhỏ của máy kéo có bán kính 0,5 m. Bánh lớn của máy kéo đó có bán kính là 1m.

Lúc bánh xe nhỏ đã lăn được 10 lần thì bánh lớn có thể lăn được mấy lần?

Câu 30.

Tìm diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6 cm

b) r = 0,5 m

c) r = 3/5 dm

Câu 31.

Tìm diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 15 cm

b) d = 0,2

c) d = 2/5 m

Câu 32.

Tìm chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,8 m

b) d = 35 cm

c) d = 8/5 dm

Câu 33.

a) Tìm đường kính của hình tròn có chu vi là 18,84 cm.

b) Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 25, 12 cm

Câu 34.

Tính diện tích hình tròn tâm O và đường kính bằng độ dài cạnh bên của hình vuông ABCD; Giả sử rằng một hình vuông có cạnh 5cm.

Câu 35.

Tính diện tích hình tròn có chu vi C = 12,56 cm

Câu 36.

Tính diện tích phần bị tô của một hình tròn, cho rằng hai hình tròn có cùng tâm O và có bán kính tuần tự là 0,8m và 0,5m.

Câu 37.

Cho đường tròn tâm O và đường kính AB = 8 cm.

a) Tính chu vi đường tròn tâm O và đường kính AB, đường tròn tâm M, đường kính AO và đường tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng các chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

c) Tính diện tích phần bị tô của hình tròn tâm O.

Xem thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Android

Toán lớp 5 – Tags: chu vi, diện tích, hình tròn

 • Cách giải bài toán chuyển động ngược chiều gặp nhau lớp 5

 • Hướng dẫn giải toán tam giác – tỉ số diện tích – Toán tăng lên lớp 5

 • Bài tập về hình hộp chữ nhật, hình lập phương tự phân giải Dịch Corona

 • Đề khảo sát câu lạc bộ Toán Tuổi thơ lớp 5 năm 2019 – 2020

 • Cách tính trị giá biểu thức và bài tập – Toán lớp 5

 • Ôn tập toán lớp 5, nghỉ tháng 4 ở Corona

 • Các bài toán liên quan tới điều kiện chia hết – Bồi dưỡng học trò giỏi Toán 5

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

[rule_3_plain]

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

[rule_1_plain]

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

[rule_2_plain]

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

[rule_2_plain]

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

[rule_3_plain]

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Cách #Tính #Chu #Và #Diện #Tích #Hình #Tròn

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất