Cách bán cổ phiếu lẻ VNDirect – Giao dịch lô lẻ VNDirect 2022

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách bán cổ phiếu lẻ VNDirect – Giao dịch lô lẻ VNDirect 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thông tin chứng khoán khác tại đây => Chứng khoán

VNDIRECT khởi động hệ thống hỗ trợ Nhà đầu tư giao dịch lô lẻ trên HoSE theo Công văn từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ ngày 12/09/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán phối hợp tích cực với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. Với kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cùng với nền tảng công nghệ mạnh mẽ và hệ thống giao dịch vượt trội, VNDIRECT chính thức công bố áp dụng giao dịch lô lẻ trên HoSE từ ngày 12/09/2022.

Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho Nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán như dễ dàng bán số chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho đủ một vòng. một lô giao dịch (lô chẵn)

Lô chẵn là bội số của 100 cổ phiếu (chia hết cho 100).

Ví dụ: 100 cổ phiếu, 500 cổ phiếu, 1.000 cổ phiếu, 5.000 cổ phiếu, 100.000 cổ phiếu, 1 triệu cổ phiếu…

Lỗ lẻ là lô cổ phiếu từ 1 đến 99 cổ phiếu:

 • Nếu khách hàng có 15 cổ phiếu ACB thì đây là lô lẻ của 15 cổ phiếu ACB
 • Nếu khách hàng có 50 cổ phiếu VNM thì đây là lô lẻ của 50 cổ phiếu VNM
 • Khách hàng có 10.545 cổ phiếu VCB sẽ được sở hữu 10.500 cổ phiếu VCB lô chẵn và 45 cổ phiếu VCB lô lẻ.
 • Khách hàng có 1.000.070 cổ phiếu FPT sẽ có: 1.000.000 cổ phiếu FPT lô chẵn và 70 cổ phiếu FPT lô lẻ.

Trường hợp khách hàng có cổ phần lẻ thì có thể xử lý theo 2 cách:

 1. Đặt mua thêm cổ phiếu lẻ còn thiếu để thành lô chẵn (lô tròn 100 cổ phiếu)
 2. Đặt lệnh bán trực tiếp toàn bộ số cổ phiếu lẻ đó trên sàn tại Giao dịch lô lẻ hoặc lô lẻ

Ví dụ: Khách hàng có 10.545 cổ phiếu VCB sẽ được sở hữu 10.500 cổ phiếu VCB lô chẵn và 45 cổ phiếu VCB lô lẻ.

Nếu khách hàng muốn xử lý 45 cổ phiếu lẻ này của VCB thì có 2 cách:

 1. Khách hàng MUA thêm 55 cổ phiếu VCB gom 45 cổ phiếu lẻ VCB thành lô chẵn (45 + 55 = 100 cổ phiếu là lô chẵn)
 2. Khách hàng đặt BÁN 45 cổ phiếu VCB trực tiếp trên sàn tại mục Giao dịch lô lẻ hoặc lô lẻ.

Để xem cổ phiếu lô lẻ hoặc Mua/Bán cổ phiếu lô lẻ đang được giao dịch trên HoSE, vui lòng truy cập:

Xem thêm thông tin hay:  Hướng dẫn tìm hiểu về đầu tư chứng khoán | BestTaiChinh.Com

BẤM VÀO ĐÂY

Tiết diện VÒI NƯỚCbạn chọn Giao dịch lô lẻ

Sau khi chọn Giao dịch lô lẻ, bạn sẽ thấy cột được đánh dấu màu vàng là cổ phiếu lẻ đang được giao dịch trên HoSE.

Để thực hiện giao dịch lô lẻ HOSE, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Khách hàng đăng nhập bảng giá và xác thực OTP.

– Bước 2: Trên thanh menu chọn Giao dịch cổ phiếu/Giao dịch lô lẻ HOSE.

– Bước 3: Lựa chọn chứng khoán cần bán.

– Bước 4: Chọn lệnh Bán.

Hy vọng bài viết này giúp bạn nắm được quy trình bán cổ phiếu lẻ VNDirect và Mua bán lô lẻ VNDirect một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Vui lòng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!


Thông tin thêm

Cách bán cổ phiếu lẻ VNDirect – Giao dịch lô lẻ VNDirect 2022

VNDIRECT khởi động hệ thống hỗ trợ Nhà đầu tư giao dịch lô lẻ trên HoSE theo Công văn từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ ngày 12/09/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán phối hợp tích cực với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. Với kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cùng với nền tảng công nghệ mạnh mẽ và hệ thống giao dịch vượt trội, VNDIRECT chính thức công bố áp dụng giao dịch lô lẻ trên HoSE từ ngày 12/09/2022.

Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho Nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua - bán như dễ dàng bán số chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho đủ một vòng. một lô giao dịch (lô chẵn)

Lô chẵn là bội số của 100 cổ phiếu (chia hết cho 100).

Ví dụ: 100 cổ phiếu, 500 cổ phiếu, 1.000 cổ phiếu, 5.000 cổ phiếu, 100.000 cổ phiếu, 1 triệu cổ phiếu…

Lỗ lẻ là lô cổ phiếu từ 1 đến 99 cổ phiếu:

 • Nếu khách hàng có 15 cổ phiếu ACB thì đây là lô lẻ của 15 cổ phiếu ACB
 • Nếu khách hàng có 50 cổ phiếu VNM thì đây là lô lẻ của 50 cổ phiếu VNM
 • Khách hàng có 10.545 cổ phiếu VCB sẽ được sở hữu 10.500 cổ phiếu VCB lô chẵn và 45 cổ phiếu VCB lô lẻ.
 • Khách hàng có 1.000.070 cổ phiếu FPT sẽ có: 1.000.000 cổ phiếu FPT lô chẵn và 70 cổ phiếu FPT lô lẻ.

Trường hợp khách hàng có cổ phần lẻ thì có thể xử lý theo 2 cách:

 1. Đặt mua thêm cổ phiếu lẻ còn thiếu để thành lô chẵn (lô tròn 100 cổ phiếu)
 2. Đặt lệnh bán trực tiếp toàn bộ số cổ phiếu lẻ đó trên sàn tại Giao dịch lô lẻ hoặc lô lẻ

Ví dụ: Khách hàng có 10.545 cổ phiếu VCB sẽ được sở hữu 10.500 cổ phiếu VCB lô chẵn và 45 cổ phiếu VCB lô lẻ.

Nếu khách hàng muốn xử lý 45 cổ phiếu lẻ này của VCB thì có 2 cách:

 1. Khách hàng MUA thêm 55 cổ phiếu VCB gom 45 cổ phiếu lẻ VCB thành lô chẵn (45 + 55 = 100 cổ phiếu là lô chẵn)
 2. Khách hàng đặt BÁN 45 cổ phiếu VCB trực tiếp trên sàn tại mục Giao dịch lô lẻ hoặc lô lẻ.

Để xem cổ phiếu lô lẻ hoặc Mua/Bán cổ phiếu lô lẻ đang được giao dịch trên HoSE, vui lòng truy cập:

BẤM VÀO ĐÂY

Tiết diện VÒI NƯỚCbạn chọn Giao dịch lô lẻ

Sau khi chọn Giao dịch lô lẻ, bạn sẽ thấy cột được đánh dấu màu vàng là cổ phiếu lẻ đang được giao dịch trên HoSE.

Để thực hiện giao dịch lô lẻ HOSE, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Khách hàng đăng nhập bảng giá và xác thực OTP.

– Bước 2: Trên thanh menu chọn Giao dịch cổ phiếu/Giao dịch lô lẻ HOSE.

– Bước 3: Lựa chọn chứng khoán cần bán.

– Bước 4: Chọn lệnh Bán.

Hy vọng bài viết này giúp bạn nắm được quy trình bán cổ phiếu lẻ VNDirect và Mua bán lô lẻ VNDirect một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Vui lòng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!


VNDIRECT khởi động hệ thống hỗ trợ Nhà đầu tư giao dịch lô lẻ trên HoSE theo Công văn từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ ngày 12/09/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán phối hợp tích cực với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. Với kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cùng với nền tảng công nghệ mạnh mẽ và hệ thống giao dịch vượt trội, VNDIRECT chính thức công bố áp dụng giao dịch lô lẻ trên HoSE từ ngày 12/09/2022.

Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho Nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán như dễ dàng bán số chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho đủ một vòng. một lô giao dịch (lô chẵn)

Lô chẵn là bội số của 100 cổ phiếu (chia hết cho 100).

Ví dụ: 100 cổ phiếu, 500 cổ phiếu, 1.000 cổ phiếu, 5.000 cổ phiếu, 100.000 cổ phiếu, 1 triệu cổ phiếu…

Lỗ lẻ là lô cổ phiếu từ 1 đến 99 cổ phiếu:

 • Nếu khách hàng có 15 cổ phiếu ACB thì đây là lô lẻ của 15 cổ phiếu ACB
 • Nếu khách hàng có 50 cổ phiếu VNM thì đây là lô lẻ của 50 cổ phiếu VNM
 • Khách hàng có 10.545 cổ phiếu VCB sẽ được sở hữu 10.500 cổ phiếu VCB lô chẵn và 45 cổ phiếu VCB lô lẻ.
 • Khách hàng có 1.000.070 cổ phiếu FPT sẽ có: 1.000.000 cổ phiếu FPT lô chẵn và 70 cổ phiếu FPT lô lẻ.

Trường hợp khách hàng có cổ phần lẻ thì có thể xử lý theo 2 cách:

 1. Đặt mua thêm cổ phiếu lẻ còn thiếu để thành lô chẵn (lô tròn 100 cổ phiếu)
 2. Đặt lệnh bán trực tiếp toàn bộ số cổ phiếu lẻ đó trên sàn tại Giao dịch lô lẻ hoặc lô lẻ

Ví dụ: Khách hàng có 10.545 cổ phiếu VCB sẽ được sở hữu 10.500 cổ phiếu VCB lô chẵn và 45 cổ phiếu VCB lô lẻ.

Nếu khách hàng muốn xử lý 45 cổ phiếu lẻ này của VCB thì có 2 cách:

 1. Khách hàng MUA thêm 55 cổ phiếu VCB gom 45 cổ phiếu lẻ VCB thành lô chẵn (45 + 55 = 100 cổ phiếu là lô chẵn)
 2. Khách hàng đặt BÁN 45 cổ phiếu VCB trực tiếp trên sàn tại mục Giao dịch lô lẻ hoặc lô lẻ.

Để xem cổ phiếu lô lẻ hoặc Mua/Bán cổ phiếu lô lẻ đang được giao dịch trên HoSE, vui lòng truy cập:

BẤM VÀO ĐÂY

Tiết diện VÒI NƯỚCbạn chọn Giao dịch lô lẻ

Sau khi chọn Giao dịch lô lẻ, bạn sẽ thấy cột được đánh dấu màu vàng là cổ phiếu lẻ đang được giao dịch trên HoSE.

Để thực hiện giao dịch lô lẻ HOSE, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Khách hàng đăng nhập bảng giá và xác thực OTP.

– Bước 2: Trên thanh menu chọn Giao dịch cổ phiếu/Giao dịch lô lẻ HOSE.

– Bước 3: Lựa chọn chứng khoán cần bán.

– Bước 4: Chọn lệnh Bán.

Hy vọng bài viết này giúp bạn nắm được quy trình bán cổ phiếu lẻ VNDirect và Mua bán lô lẻ VNDirect một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Vui lòng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

[rule_3_plain]

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

[rule_1_plain]

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

[rule_2_plain]

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

[rule_2_plain]

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

[rule_3_plain]

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Cách #bán #cổ #phiếu #lẻ #VNDirect #Giao #dịch #lô #lẻ #VNDirect

Viết một bình luận