Các công ty con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2021?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Các doanh nghiệp con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2021? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Các doanh nghiệp thành viên của SHB đều báo lãi năm 2021, trong đó SHB Campuchia báo lãi hơn 240 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến ​​sẽ chuyển nhượng 50% vốn đợt 1 cho đối tác nước ngoài vào tháng 5/2022.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nhà băng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã thông báo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên.

Trong đó, Nhà băng Một thành viên SHB Campuchia cho biết lãi trước thuế đạt 246,5 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, SHB Campuchia có tổng tài sản 10.111 tỷ đồng, vốn huy động thị trường 1 là 1.681 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 9.049 tỷ đồng.

Về phía Nhà băng TNHH MTV SHB Lào, tính tới 31/12/2021, tổng tài sản đạt 5.341 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 728 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 2.661 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 91,8 tỷ đồng

Ngoài ra, Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản SHB (SHB AMC) báo lãi 13,2 tỷ đồng năm 2021.

Trong lúc đó, Doanh nghiệp Tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) báo lãi 33 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.253 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 545 tỷ đồng.

SHB cho biết đã hoàn thành thương thảo bán 100% vốn SHB Finance cho đối tác nước ngoài là Ayudhya Public Bank Limited (Krungsri) của Thái Lan – thành viên chiến lược của Tập đoàn MUFG – Nhật Bản. Nhà băng sẽ hoàn thành thoái vốn vào năm 2022 qua hai thời kỳ.

Đợt 1, SHB sẽ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ cho Krungsri, dự kiến ​​vào tháng 5/2022 hoặc thời khắc khác do các đối tác thỏa thuận. Thời kỳ 2 là ba năm sau lúc kết thúc thời kỳ 1, SHB sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn còn lại cho đối tác.

Xem thêm thông tin hay:  60 tuổi có vay vốn ngân hàng được không

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên chiều 20/4, ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phụ trách hoạt động nhà băng cho biết, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng vào năm 2022, tăng gần 87% so với nhà băng. năm trước và dự kiến ​​chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, tổng tài sản nhà băng dự kiến ​​tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% lên 421.715 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3%.


Thông tin thêm

Các doanh nghiệp con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2021?

Các doanh nghiệp thành viên của SHB đều báo lãi năm 2021, trong đó SHB Campuchia báo lãi hơn 240 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến ​​sẽ chuyển nhượng 50% vốn đợt 1 cho đối tác nước ngoài vào tháng 5/2022.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nhà băng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã thông báo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên.

Trong đó, Nhà băng Một thành viên SHB Campuchia cho biết lãi trước thuế đạt 246,5 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, SHB Campuchia có tổng tài sản 10.111 tỷ đồng, vốn huy động thị trường 1 là 1.681 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 9.049 tỷ đồng.

Về phía Nhà băng TNHH MTV SHB Lào, tính tới 31/12/2021, tổng tài sản đạt 5.341 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 728 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 2.661 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 91,8 tỷ đồng

Ngoài ra, Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản SHB (SHB AMC) báo lãi 13,2 tỷ đồng năm 2021.

Trong lúc đó, Doanh nghiệp Tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) báo lãi 33 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.253 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 545 tỷ đồng.

SHB cho biết đã hoàn thành thương thảo bán 100% vốn SHB Finance cho đối tác nước ngoài là Ayudhya Public Bank Limited (Krungsri) của Thái Lan - thành viên chiến lược của Tập đoàn MUFG - Nhật Bản. Nhà băng sẽ hoàn thành thoái vốn vào năm 2022 qua hai thời kỳ.

Đợt 1, SHB sẽ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ cho Krungsri, dự kiến ​​vào tháng 5/2022 hoặc thời khắc khác do các đối tác thỏa thuận. Thời kỳ 2 là ba năm sau lúc kết thúc thời kỳ 1, SHB sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn còn lại cho đối tác.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên chiều 20/4, ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phụ trách hoạt động nhà băng cho biết, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng vào năm 2022, tăng gần 87% so với nhà băng. năm trước và dự kiến ​​chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, tổng tài sản nhà băng dự kiến ​​tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% lên 421.715 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3%.


Các doanh nghiệp thành viên của SHB đều báo lãi năm 2021, trong đó SHB Campuchia báo lãi hơn 240 tỷ đồng. Nhà băng dự kiến ​​sẽ chuyển nhượng 50% vốn đợt 1 cho đối tác nước ngoài vào tháng 5/2022.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nhà băng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã thông báo kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên.

Trong đó, Nhà băng Một thành viên SHB Campuchia cho biết lãi trước thuế đạt 246,5 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, SHB Campuchia có tổng tài sản 10.111 tỷ đồng, vốn huy động thị trường 1 là 1.681 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 9.049 tỷ đồng.

Về phía Nhà băng TNHH MTV SHB Lào, tính tới 31/12/2021, tổng tài sản đạt 5.341 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 728 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 2.661 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 91,8 tỷ đồng

Ngoài ra, Doanh nghiệp TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản SHB (SHB AMC) báo lãi 13,2 tỷ đồng năm 2021.

Trong lúc đó, Doanh nghiệp Tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) báo lãi 33 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.253 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 545 tỷ đồng.

SHB cho biết đã hoàn thành thương thảo bán 100% vốn SHB Finance cho đối tác nước ngoài là Ayudhya Public Bank Limited (Krungsri) của Thái Lan – thành viên chiến lược của Tập đoàn MUFG – Nhật Bản. Nhà băng sẽ hoàn thành thoái vốn vào năm 2022 qua hai thời kỳ.

Đợt 1, SHB sẽ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ cho Krungsri, dự kiến ​​vào tháng 5/2022 hoặc thời khắc khác do các đối tác thỏa thuận. Thời kỳ 2 là ba năm sau lúc kết thúc thời kỳ 1, SHB sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn còn lại cho đối tác.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên chiều 20/4, ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phụ trách hoạt động nhà băng cho biết, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng vào năm 2022, tăng gần 87% so với nhà băng. năm trước và dự kiến ​​chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, tổng tài sản nhà băng dự kiến ​​tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% lên 421.715 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3%.

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

[rule_3_plain]

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

[rule_1_plain]

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

[rule_2_plain]

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

[rule_2_plain]

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

[rule_3_plain]

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Các #công #con #của #SHB #hoạt #động #sao #trong #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất