BVSC: Giá trị trái phiếu doanh nghiệp của VietinBank tăng 47% trong quý I/2022

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => BVSC: Trị giá trái phiếu doanh nghiệp của VietinBank tăng 47% trong quý I/2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tín dụng của VietinBank tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng một quý cao nhất kể từ giữa năm 2018 và cao gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng của toàn ngành.

Trong báo cáo cập nhật của Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, quý I, tín dụng của nhà băng này tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng một quý cao nhất kể từ giữa năm 2018 và gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.

Tăng trưởng tín dụng của VietinBank chủ yếu tới từ cho vay người dùng với mức tăng 8,7% so với đầu năm. Mặc dù tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp lên tới 47% nhưng trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 1,2% tổng tín dụng của nhà băng nên chưa đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng của nhà băng.

Người mua bán lẻ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng tín dụng với mức tăng 14%. Các chuyên gia kỳ vọng sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 sẽ giúp VietinBank tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13% vào năm 2022.

Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu cuối quý I của nhà băng ở mức 1,25%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với cuối năm 2021. Tỉ lệ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197. %.

Nợ gốc cơ cấu lại cuối quý I giảm còn 8.400 tỷ đồng so với 10.300 tỷ đồng cuối năm 2021 (tới cuối năm 2021, VietinBank đã trích lập 90% nợ cơ cấu lại). Nhà băng tiếp tục trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong quý I là 4.427 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ.

Doanh thu phí dự kiến ​​sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2022

Theo BVSC, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2021. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng chấp thuận việc Manulife sắm lại Aviva nên VietinBank đủ điều kiện ghi nhận phí trả trước.

Ban lãnh đạo VietinBank san sớt, khoản phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Các chuyên gia kỳ vọng rằng nhà băng sẽ khởi đầu ghi nhận phí trả trước vào quý II / 2022.

Năm 2021, VietinBank đã triển khai thử nghiệm miễn phí chuyển khoản cho người dùng có điều kiện cũng như cung ứng các gói phí với mức phí khá thấp, khiến doanh thu phí nhà băng số của nhà băng trong năm 2021 sẽ giảm xuống.

Điều này dẫn tới việc giảm doanh thu phí nhà băng số sẽ ko có tác động đáng kể lúc nhà băng chính thức miễn phí chuyển khoản cho tất cả người dùng từ đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Thành thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Ông Nguyễn Đức Thành thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

[LIVE] VietinBank đạt tỉ lệ nợ xấu 197%, dự kiến ​​phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp

28 tháng 4 năm 2022

VietinBank bất thần báo lãi quý I giảm 28% xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng

Phương Nga


Thông tin thêm

BVSC: Trị giá trái phiếu doanh nghiệp của VietinBank tăng 47% trong quý I/2022

Tín dụng của VietinBank tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng một quý cao nhất kể từ giữa năm 2018 và cao gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng của toàn ngành.

Trong báo cáo cập nhật của Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, quý I, tín dụng của nhà băng này tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng một quý cao nhất kể từ giữa năm 2018 và gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.

Tăng trưởng tín dụng của VietinBank chủ yếu tới từ cho vay người dùng với mức tăng 8,7% so với đầu năm. Mặc dù tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp lên tới 47% nhưng trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 1,2% tổng tín dụng của nhà băng nên chưa đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng của nhà băng.

Người mua bán lẻ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng tín dụng với mức tăng 14%. Các chuyên gia kỳ vọng sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 sẽ giúp VietinBank tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13% vào năm 2022.

Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu cuối quý I của nhà băng ở mức 1,25%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với cuối năm 2021. Tỉ lệ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197. %.

Nợ gốc cơ cấu lại cuối quý I giảm còn 8.400 tỷ đồng so với 10.300 tỷ đồng cuối năm 2021 (tới cuối năm 2021, VietinBank đã trích lập 90% nợ cơ cấu lại). Nhà băng tiếp tục trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong quý I là 4.427 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ.

Doanh thu phí dự kiến ​​sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2022

Theo BVSC, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2021. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng chấp thuận việc Manulife sắm lại Aviva nên VietinBank đủ điều kiện ghi nhận phí trả trước.

Ban lãnh đạo VietinBank san sớt, khoản phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Các chuyên gia kỳ vọng rằng nhà băng sẽ khởi đầu ghi nhận phí trả trước vào quý II / 2022.

Năm 2021, VietinBank đã triển khai thử nghiệm miễn phí chuyển khoản cho người dùng có điều kiện cũng như cung ứng các gói phí với mức phí khá thấp, khiến doanh thu phí nhà băng số của nhà băng trong năm 2021 sẽ giảm xuống.

Điều này dẫn tới việc giảm doanh thu phí nhà băng số sẽ ko có tác động đáng kể lúc nhà băng chính thức miễn phí chuyển khoản cho tất cả người dùng từ đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Thành thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Ông Nguyễn Đức Thành thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

[LIVE] VietinBank đạt tỉ lệ nợ xấu 197%, dự kiến ​​phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp

28 tháng 4 năm 2022

VietinBank bất thần báo lãi quý I giảm 28% xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng

Phương Nga


Tín dụng của VietinBank tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng một quý cao nhất kể từ giữa năm 2018 và cao gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng của toàn ngành.

Trong báo cáo cập nhật của Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, quý I, tín dụng của nhà băng này tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng một quý cao nhất kể từ giữa năm 2018 và gần gấp đôi mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.

Tăng trưởng tín dụng của VietinBank chủ yếu tới từ cho vay người dùng với mức tăng 8,7% so với đầu năm. Mặc dù tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp lên tới 47% nhưng trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 1,2% tổng tín dụng của nhà băng nên chưa đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng của nhà băng.

Người mua bán lẻ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng tín dụng với mức tăng 14%. Các chuyên gia kỳ vọng sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 sẽ giúp VietinBank tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13% vào năm 2022.

Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu cuối quý I của nhà băng ở mức 1,25%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với cuối năm 2021. Tỉ lệ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197. %.

Nợ gốc cơ cấu lại cuối quý I giảm còn 8.400 tỷ đồng so với 10.300 tỷ đồng cuối năm 2021 (tới cuối năm 2021, VietinBank đã trích lập 90% nợ cơ cấu lại). Nhà băng tiếp tục trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong quý I là 4.427 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ.

Doanh thu phí dự kiến ​​sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2022

Theo BVSC, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2021. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng chấp thuận việc Manulife sắm lại Aviva nên VietinBank đủ điều kiện ghi nhận phí trả trước.

Ban lãnh đạo VietinBank san sớt, khoản phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Các chuyên gia kỳ vọng rằng nhà băng sẽ khởi đầu ghi nhận phí trả trước vào quý II / 2022.

Năm 2021, VietinBank đã triển khai thử nghiệm miễn phí chuyển khoản cho người dùng có điều kiện cũng như cung ứng các gói phí với mức phí khá thấp, khiến doanh thu phí nhà băng số của nhà băng trong năm 2021 sẽ giảm xuống.

Điều này dẫn tới việc giảm doanh thu phí nhà băng số sẽ ko có tác động đáng kể lúc nhà băng chính thức miễn phí chuyển khoản cho tất cả người dùng từ đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Thành thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Ông Nguyễn Đức Thành thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

[LIVE] VietinBank đạt tỉ lệ nợ xấu 197%, dự kiến ​​phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp

28 tháng 4 năm 2022

VietinBank bất thần báo lãi quý I giảm 28% xuống còn hơn 5.800 tỷ đồng

Phương Nga

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

[rule_3_plain]

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

Tín dụng của VietinBank tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý cao nhất từ giữa năm 2018 tới nay và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành.

Trong báo cáo cập nhật Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết quý I, tín dụng của nhà băng tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý cao nhất từ giữa năm 2018 tới nay và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.
Tăng trưởng tín dụng của VietinBank chủ yếu tới từ cho vay người dùng với mức tăng 8,7% so với đầu năm. Tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp mặc dù lên tới 47% nhưng trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm 1,2% trên tổng tín dụng của nhà băng nên chưa có sự đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng của nhà băng.
Nhóm người dùng tư nhân tiếp tục là nhóm dẫn dắt tăng trưởng tín dụng với mức tăng 14%. Chuyên gia kỳ vọng nền kinh tế hồi phục sau đại dịch COVID-19 sẽ tạo điều kiện cho VietinBank tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13% trong năm 2022.

 

Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu cuối quý I của nhà băng ở mức 1,25%, giảm 0,01 điếm % so với cuối năm 2021. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197%.
Nợ gốc tái cơ cấu cuối quý I giảm về mức 8.400 tỷ đồng so với mức 10.300 tỷ đồng cuối năm 2021 (cuối năm 2021, VietinBank đã trích lập 90% nợ tái cơ cấu). Nhà băng tiếp tục trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong quý 1 là 4.427 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ.
Doanh thu phí kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2022
Theo BVSC, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2021. Cùng với đó Bộ Tài chính cũng đa phê duyệt thương vụ Manulife sắm lại Aviva do đó VietinBank đã đủ điều kiện để ghi nhận khoản phí trả trước.
Ban lãnh đạo VietinBank san sớt rằng phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Chuyên gia kỳ vọng rằng nhà băng sẽ khởi đầu ghi nhận phí trả trước trong quý II/2022. 
Trong năm 2021, VietinBank đã thử nghiệm miễn phí chuyển khoản cho các người dùng có điều kiện cũng như cung ứng các gói thu phí với mức phí khá thấp làm cho doanh thu phí nhà băng số của nhà băng giảm xuống trong năm 2021.
Điều này dẫn tới mức sụt giảm doanh thu phí nhà băng số sẽ ko gây tác động trọng yếu lúc nhà băng chính thức miễn phí chuyển khoản cho toàn thể người dùng từ đầu năm 2022.  

Ông Nguyễn Đức Thành thôi đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc VietinBank

29-04-2022

[LIVE] VietinBank đạt tỉ lệ bao phủ nợ xấu 197%, kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp

28-04-2022

VietinBank bất thần báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/bvsc-gia-tri-trai-phieu-doanh-nghiep-cua-vietinbank-tang-47-trong-quy-i2022-42202258214133424.htm

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

[rule_2_plain]

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

[rule_2_plain]

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

[rule_3_plain]

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

Tín dụng của VietinBank tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý cao nhất từ giữa năm 2018 tới nay và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành.

Trong báo cáo cập nhật Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết quý I, tín dụng của nhà băng tăng 9,1% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý cao nhất từ giữa năm 2018 tới nay và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.
Tăng trưởng tín dụng của VietinBank chủ yếu tới từ cho vay người dùng với mức tăng 8,7% so với đầu năm. Tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp mặc dù lên tới 47% nhưng trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm 1,2% trên tổng tín dụng của nhà băng nên chưa có sự đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng của nhà băng.
Nhóm người dùng tư nhân tiếp tục là nhóm dẫn dắt tăng trưởng tín dụng với mức tăng 14%. Chuyên gia kỳ vọng nền kinh tế hồi phục sau đại dịch COVID-19 sẽ tạo điều kiện cho VietinBank tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13% trong năm 2022.

 

Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu cuối quý I của nhà băng ở mức 1,25%, giảm 0,01 điếm % so với cuối năm 2021. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197%.
Nợ gốc tái cơ cấu cuối quý I giảm về mức 8.400 tỷ đồng so với mức 10.300 tỷ đồng cuối năm 2021 (cuối năm 2021, VietinBank đã trích lập 90% nợ tái cơ cấu). Nhà băng tiếp tục trích lập dự phòng cao với chi phí trích lập dự phòng trong quý 1 là 4.427 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ.
Doanh thu phí kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2022
Theo BVSC, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2021. Cùng với đó Bộ Tài chính cũng đa phê duyệt thương vụ Manulife sắm lại Aviva do đó VietinBank đã đủ điều kiện để ghi nhận khoản phí trả trước.
Ban lãnh đạo VietinBank san sớt rằng phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Chuyên gia kỳ vọng rằng nhà băng sẽ khởi đầu ghi nhận phí trả trước trong quý II/2022. 
Trong năm 2021, VietinBank đã thử nghiệm miễn phí chuyển khoản cho các người dùng có điều kiện cũng như cung ứng các gói thu phí với mức phí khá thấp làm cho doanh thu phí nhà băng số của nhà băng giảm xuống trong năm 2021.
Điều này dẫn tới mức sụt giảm doanh thu phí nhà băng số sẽ ko gây tác động trọng yếu lúc nhà băng chính thức miễn phí chuyển khoản cho toàn thể người dùng từ đầu năm 2022.  

Ông Nguyễn Đức Thành thôi đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc VietinBank

29-04-2022

[LIVE] VietinBank đạt tỉ lệ bao phủ nợ xấu 197%, kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp

28-04-2022

VietinBank bất thần báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/bvsc-gia-tri-trai-phieu-doanh-nghiep-cua-vietinbank-tang-47-trong-quy-i2022-42202258214133424.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#BVSC #Giá #trị #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #VietinBank #tăng #trong #quý #I2022

Xem thêm thông tin hay:  Quỹ tín dụng là gì? Đặc trưng của quỹ tín dụng nhân nhân

Viết một bình luận