BoE: Các ngân hàng lớn của Anh không còn 'quá lớn để phá sản'

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => BoE: Các ngân hàng lớn của Anh không còn 'quá lớn để phá sản' phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sau khi xem xét lại tám ngân hàng, bao gồm Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Vương quốc Anh phá sản hôm nay thì điều đó có thể được thực hiện một cách an toàn, vì ngân hàng này vẫn mở cửa và cung cấp dịch vụ.

Theo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), các ngân hàng lớn nhất của đất nước không còn “quá lớn để thất bại” trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì người nộp thuế, sẵn sàng gánh chịu.

Sau khi xem xét lại tám ngân hàng, bao gồm Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Vương quốc Anh phá sản hôm nay thì điều đó có thể được thực hiện một cách an toàn, vì ngân hàng có cửa hàng vẫn mở và cung cấp dịch vụ. Cổ đông và nhà đầu tư, chứ không phải người nộp thuế, sẽ là người chịu thiệt trước tiên, giải bài toán “quá lớn nên không thành công”.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, 137 tỷ bảng Anh (171 tỷ USD) tiền thuế của người dân Anh đã được bơm vào các ngân hàng Anh, trong khi các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể. của BoE.

Chính phủ Anh nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Hoàng gia Scotland, đổi tên thành NatWest, trước khi ngân hàng này được tư nhân hóa một lần nữa.

Mặc dù các gói cứu trợ đã được rót vào, nhưng sự gián đoạn của hệ thống tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và Vương quốc Anh sau đó.

BoE sẽ công bố đánh giá đầu tiên về sự chuẩn bị của tám ngân hàng lớn của Vương quốc Anh cho việc tái cơ cấu theo Khung đánh giá tái cơ cấu (RAF).

Phó Thống đốc Ngân hàng và Thị trường của BoE, Dave Ramsden, cho biết RAF là yếu tố cốt lõi trong phản ứng của Vương quốc Anh đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã cho thấy Vương quốc Anh đã giải quyết được vấn đề. lớn quá nên phá sản ”.

Theo ông Ramsden, các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã phát triển một cơ chế tái cấu trúc, đã thành công trong việc giảm thiểu rủi ro cho người gửi tiền và hệ thống tài chính, đồng thời bảo vệ hiệu quả hơn ngân sách nhà nước.

Bốn ngân hàng khác mà BoE thực hiện đánh giá là Nationwide, Santander UK, Standard Chartered và Virgin Money UK.

Lê Minh


Thông tin thêm

BoE: Các ngân hàng lớn của Anh không còn 'quá lớn để phá sản'

Sau khi xem xét lại tám ngân hàng, bao gồm Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Vương quốc Anh phá sản hôm nay thì điều đó có thể được thực hiện một cách an toàn, vì ngân hàng này vẫn mở cửa và cung cấp dịch vụ.

Theo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), các ngân hàng lớn nhất của đất nước không còn "quá lớn để thất bại" trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì người nộp thuế, sẵn sàng gánh chịu.

Sau khi xem xét lại tám ngân hàng, bao gồm Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Vương quốc Anh phá sản hôm nay thì điều đó có thể được thực hiện một cách an toàn, vì ngân hàng có cửa hàng vẫn mở và cung cấp dịch vụ. Cổ đông và nhà đầu tư, chứ không phải người nộp thuế, sẽ là người chịu thiệt trước tiên, giải bài toán “quá lớn nên không thành công”.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, 137 tỷ bảng Anh (171 tỷ USD) tiền thuế của người dân Anh đã được bơm vào các ngân hàng Anh, trong khi các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể. của BoE.

Chính phủ Anh nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Hoàng gia Scotland, đổi tên thành NatWest, trước khi ngân hàng này được tư nhân hóa một lần nữa.

Mặc dù các gói cứu trợ đã được rót vào, nhưng sự gián đoạn của hệ thống tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và Vương quốc Anh sau đó.

BoE sẽ công bố đánh giá đầu tiên về sự chuẩn bị của tám ngân hàng lớn của Vương quốc Anh cho việc tái cơ cấu theo Khung đánh giá tái cơ cấu (RAF).

Phó Thống đốc Ngân hàng và Thị trường của BoE, Dave Ramsden, cho biết RAF là yếu tố cốt lõi trong phản ứng của Vương quốc Anh đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã cho thấy Vương quốc Anh đã giải quyết được vấn đề. lớn quá nên phá sản ”.

Theo ông Ramsden, các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã phát triển một cơ chế tái cấu trúc, đã thành công trong việc giảm thiểu rủi ro cho người gửi tiền và hệ thống tài chính, đồng thời bảo vệ hiệu quả hơn ngân sách nhà nước.

Bốn ngân hàng khác mà BoE thực hiện đánh giá là Nationwide, Santander UK, Standard Chartered và Virgin Money UK.

Lê Minh


Sau khi xem xét lại tám ngân hàng, bao gồm Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Vương quốc Anh phá sản hôm nay thì điều đó có thể được thực hiện một cách an toàn, vì ngân hàng này vẫn mở cửa và cung cấp dịch vụ.

Theo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), các ngân hàng lớn nhất của đất nước không còn “quá lớn để thất bại” trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì người nộp thuế, sẵn sàng gánh chịu.

Sau khi xem xét lại tám ngân hàng, bao gồm Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Vương quốc Anh phá sản hôm nay thì điều đó có thể được thực hiện một cách an toàn, vì ngân hàng có cửa hàng vẫn mở và cung cấp dịch vụ. Cổ đông và nhà đầu tư, chứ không phải người nộp thuế, sẽ là người chịu thiệt trước tiên, giải bài toán “quá lớn nên không thành công”.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, 137 tỷ bảng Anh (171 tỷ USD) tiền thuế của người dân Anh đã được bơm vào các ngân hàng Anh, trong khi các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể. của BoE.

Chính phủ Anh nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Hoàng gia Scotland, đổi tên thành NatWest, trước khi ngân hàng này được tư nhân hóa một lần nữa.

Mặc dù các gói cứu trợ đã được rót vào, nhưng sự gián đoạn của hệ thống tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và Vương quốc Anh sau đó.

BoE sẽ công bố đánh giá đầu tiên về sự chuẩn bị của tám ngân hàng lớn của Vương quốc Anh cho việc tái cơ cấu theo Khung đánh giá tái cơ cấu (RAF).

Phó Thống đốc Ngân hàng và Thị trường của BoE, Dave Ramsden, cho biết RAF là yếu tố cốt lõi trong phản ứng của Vương quốc Anh đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã cho thấy Vương quốc Anh đã giải quyết được vấn đề. lớn quá nên phá sản ”.

Theo ông Ramsden, các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã phát triển một cơ chế tái cấu trúc, đã thành công trong việc giảm thiểu rủi ro cho người gửi tiền và hệ thống tài chính, đồng thời bảo vệ hiệu quả hơn ngân sách nhà nước.

Bốn ngân hàng khác mà BoE thực hiện đánh giá là Nationwide, Santander UK, Standard Chartered và Virgin Money UK.

Lê Minh

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

[rule_3_plain]

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

Sau đợt đánh giá lớn đối với 8 ngân hàng, trong đó có Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Anh ngày nay phá sản thì điều này có thể diễn ra một cách an toàn, khi ngân hàng đó tiếp tục mở cửa và cung cấp các dịch vụ

Theo Ngân hàng trung ương Anh (BoE), các ngân hàng lớn nhất nước này không còn “quá lớn để phá sản” trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì là người đóng thuế, sẵn sàng gánh thiệt hại.
Sau đợt đánh giá lớn đối với 8 ngân hàng, trong đó có Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Anh ngày nay phá sản thì điều này có thể diễn ra một cách an toàn, khi ngân hàng đó tiếp tục mở cửa và cung cấp các dịch vụ. Các cổ đông và các nhà đầu tư, chứ không phải người đóng thuế, sẽ chịu những thiệt hại đầu tiên, giải quyết được vấn đề “quá lớn để phá sản”. Sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, 137 tỷ bảng (171 tỷ USD) tiền đóng thuế tại Anh đã được bơm cho các ngân hàng nước này, trong khi các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể của BoE.Chính phủ Anh đã kiểm soát ngân hàng Royal Bank of Scotland, đổi tên thành NatWest, trước khi ngân hàng này lại được tư nhân hóa.
Dù các khoản cứu trợ đã được rót, sự gián đoạn của hệ thống tài chính là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Anh và toàn cầu suy thoái sau đó. BoE sẽ công bố đánh giá đầu tiên về sự chuẩn bị của 8 ngân hàng lớn của Anh cho việc tái cơ cấu trong Khuôn khổ Đánh giá Tái cơ cấu (RAF). 
Phó Thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng của BoE, Dave Ramsden, cho biết RAF là yếu tố cốt lõi trong phản ứng của Anh trước một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã cho thấy Anh đã giải quyết được vấn đề “quá lớn để phá sản”. Theo ông Ramsden, các nhà chức trách Anh đã phát triển cơ chế tái cơ cấu, khi thành công trong việc giảm rủi ro đối với người gửi tiền và hệ thống tài chính, trong khi bảo vệ hiệu quả hơn ngân sách nhà nước. 
Bốn ngân hàng khác mà BoE đã tiến hành đánh giá là Nationwide, Santander UK, Standard Chartered và Virgin Money UK.

Lê Minh

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&keyword=Code%3A%276164194%27&qcode=-1

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

[rule_2_plain]

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

[rule_2_plain]

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

[rule_3_plain]

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

Sau đợt đánh giá lớn đối với 8 ngân hàng, trong đó có Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Anh ngày nay phá sản thì điều này có thể diễn ra một cách an toàn, khi ngân hàng đó tiếp tục mở cửa và cung cấp các dịch vụ

Theo Ngân hàng trung ương Anh (BoE), các ngân hàng lớn nhất nước này không còn “quá lớn để phá sản” trong các cú sốc tài chính trong tương lai, khi các cổ đông, thay vì là người đóng thuế, sẵn sàng gánh thiệt hại.
Sau đợt đánh giá lớn đối với 8 ngân hàng, trong đó có Barclays, HSBC, Lloyds và NatWest, BoE cho rằng nếu một ngân hàng lớn của Anh ngày nay phá sản thì điều này có thể diễn ra một cách an toàn, khi ngân hàng đó tiếp tục mở cửa và cung cấp các dịch vụ. Các cổ đông và các nhà đầu tư, chứ không phải người đóng thuế, sẽ chịu những thiệt hại đầu tiên, giải quyết được vấn đề “quá lớn để phá sản”. Sau cuộc khủng hoảng tài chính hơn một thập kỷ trước, 137 tỷ bảng (171 tỷ USD) tiền đóng thuế tại Anh đã được bơm cho các ngân hàng nước này, trong khi các ngân hàng cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể của BoE.Chính phủ Anh đã kiểm soát ngân hàng Royal Bank of Scotland, đổi tên thành NatWest, trước khi ngân hàng này lại được tư nhân hóa.
Dù các khoản cứu trợ đã được rót, sự gián đoạn của hệ thống tài chính là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Anh và toàn cầu suy thoái sau đó. BoE sẽ công bố đánh giá đầu tiên về sự chuẩn bị của 8 ngân hàng lớn của Anh cho việc tái cơ cấu trong Khuôn khổ Đánh giá Tái cơ cấu (RAF). 
Phó Thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng của BoE, Dave Ramsden, cho biết RAF là yếu tố cốt lõi trong phản ứng của Anh trước một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã cho thấy Anh đã giải quyết được vấn đề “quá lớn để phá sản”. Theo ông Ramsden, các nhà chức trách Anh đã phát triển cơ chế tái cơ cấu, khi thành công trong việc giảm rủi ro đối với người gửi tiền và hệ thống tài chính, trong khi bảo vệ hiệu quả hơn ngân sách nhà nước. 
Bốn ngân hàng khác mà BoE đã tiến hành đánh giá là Nationwide, Santander UK, Standard Chartered và Virgin Money UK.

Lê Minh

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&keyword=Code%3A%276164194%27&qcode=-1

Nguồn: besttaichinh.com

#BoE #Các #ngân #hàng #lớn #của #Anh #không #còn #039quá #lớn #để #phá #sản039

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất