Bộ Tài chính: Tăng giá đồng USD không tác động nhiều đến nợ công

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộ Tài chính: Tăng giá đồng USD không tác động nhiều đến nợ công phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Theo Bộ Tài chính, chỉ tính biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chính (USD, yên và euro), dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ. số dư cuối năm 2021). ).

Ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ không bị ảnh hưởng nhiều do đồng USD tăng giá, diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong dự báo từ đầu. năm và trong tầm kiểm soát.

Theo Bộ Tài chính, đến 31/12/2021, dư nợ Chính phủ ước tính khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, cơ cấu tiền tệ trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm VND với dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; 455.000 tỷ USD; 346.000 tỷ yên Nhật; 179.000 tỷ euro, tiền tệ khác là 119.000 tỷ đồng.

Tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm đến ngày 1/8, một USD tương đương 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Theo ước tính, dư nợ Chính phủ tính bằng USD sẽ tăng lên Việt Nam. 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Một euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước tính số dư nợ của Chính phủ bằng đồng Việt Nam giảm khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Đồng yên bằng 180 đồng, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước tính dư nợ Chính phủ bằng đồng Yên Việt Nam giảm khoảng 45 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, chỉ xét biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chủ chốt (USD, yên và euro), dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 ước giảm 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ ). nợ cuối năm 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay trong nước của Chính phủ chiếm tới 90% và vay nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm, theo Bộ Tài chính, dư nợ cho vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng lên. nhanh chóng và giữ vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó, góp phần giảm thiểu rủi ro tỷ giá, bảo đảm an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

SSI: VND có thể mất giá 2,2%, lợi nhuận ngân hàng ước tăng 38-39% trong nửa cuối năm

SSI: Tiền xu có thể mất bất cứ thứ gìá 2,2%, lợi nhuận dự kiến ​​tăng 38 - 39% trong nửa cuối năm

23 tháng 5 năm 2022

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng gia tăng, mỗi người dân gánh hơn 35 triệu đồng nợ công vào năm 2020

1 tháng 4 năm 2022

Việt Nam phải lo gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong ba năm tới

Thùy Dương


Thông tin thêm

Bộ Tài chính: Tăng giá đồng USD không tác động nhiều đến nợ công

Theo Bộ Tài chính, chỉ tính biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chính (USD, yên và euro), dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ. số dư cuối năm 2021). ).

Ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ không bị ảnh hưởng nhiều do đồng USD tăng giá, diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong dự báo từ đầu. năm và trong tầm kiểm soát.

Theo Bộ Tài chính, đến 31/12/2021, dư nợ Chính phủ ước tính khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, cơ cấu tiền tệ trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm VND với dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; 455.000 tỷ USD; 346.000 tỷ yên Nhật; 179.000 tỷ euro, tiền tệ khác là 119.000 tỷ đồng.

Tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm đến ngày 1/8, một USD tương đương 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Theo ước tính, dư nợ Chính phủ tính bằng USD sẽ tăng lên Việt Nam. 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Một euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước tính số dư nợ của Chính phủ bằng đồng Việt Nam giảm khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Đồng yên bằng 180 đồng, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước tính dư nợ Chính phủ bằng đồng Yên Việt Nam giảm khoảng 45 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, chỉ xét biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chủ chốt (USD, yên và euro), dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 ước giảm 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ ). nợ cuối năm 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay trong nước của Chính phủ chiếm tới 90% và vay nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm, theo Bộ Tài chính, dư nợ cho vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng lên. nhanh chóng và giữ vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó, góp phần giảm thiểu rủi ro tỷ giá, bảo đảm an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

SSI: VND có thể mất giá 2,2%, lợi nhuận ngân hàng ước tăng 38-39% trong nửa cuối năm

SSI: Tiền xu có thể mất bất cứ thứ gìá 2,2%, lợi nhuận dự kiến ​​tăng 38 - 39% trong nửa cuối năm

23 tháng 5 năm 2022

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng gia tăng, mỗi người dân gánh hơn 35 triệu đồng nợ công vào năm 2020

1 tháng 4 năm 2022

Việt Nam phải lo gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong ba năm tới

Thùy Dương


Theo Bộ Tài chính, chỉ tính biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chính (USD, yên và euro), dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ. số dư cuối năm 2021). ).

Ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ không bị ảnh hưởng nhiều do đồng USD tăng giá, diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong dự báo từ đầu. năm và trong tầm kiểm soát.

Theo Bộ Tài chính, đến 31/12/2021, dư nợ Chính phủ ước tính khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, cơ cấu tiền tệ trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm VND với dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; 455.000 tỷ USD; 346.000 tỷ yên Nhật; 179.000 tỷ euro, tiền tệ khác là 119.000 tỷ đồng.

Tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm đến ngày 1/8, một USD tương đương 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Theo ước tính, dư nợ Chính phủ tính bằng USD sẽ tăng lên Việt Nam. 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Một euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước tính số dư nợ của Chính phủ bằng đồng Việt Nam giảm khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Đồng yên bằng 180 đồng, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước tính dư nợ Chính phủ bằng đồng Yên Việt Nam giảm khoảng 45 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, chỉ xét biến động tỷ giá của 3 đồng tiền chủ chốt (USD, yên và euro), dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 ước giảm 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ ). nợ cuối năm 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay trong nước của Chính phủ chiếm tới 90% và vay nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm, theo Bộ Tài chính, dư nợ cho vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng lên. nhanh chóng và giữ vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó, góp phần giảm thiểu rủi ro tỷ giá, bảo đảm an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

SSI: VND có thể mất giá 2,2%, lợi nhuận ngân hàng ước tăng 38-39% trong nửa cuối năm

SSI: Tiền xu có thể mất bất cứ thứ gìá 2,2%, lợi nhuận dự kiến ​​tăng 38 - 39% trong nửa cuối năm

23 tháng 5 năm 2022

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng gia tăng, mỗi người dân gánh hơn 35 triệu đồng nợ công vào năm 2020

1 tháng 4 năm 2022

Việt Nam phải lo gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong ba năm tới

Thùy Dương

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

[rule_3_plain]

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

Bộ Tài chính cho biết chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, yen và euro), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD, diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát. 
Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, cơ cấu đồng tiền trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm tiền đồng có dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; USD 455.000 tỷ đồng; yen Nhật 346.000 tỷ đồng; euro 179.000 tỷ đồng, loại tiền khác là 119.000 tỷ đồng.
Căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến ngày 1/8 thì một USD bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy Việt Nam đồng khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
Một euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng euro quy Việt Nam đồng khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
Đồng yen bằng 180 đồng, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng yen quy Việt Nam đồng khoảng 45.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
Do đó, Bộ Tài chính cho biết chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, yen và euro), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).
Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm, theo Bộ Tài chính, các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

SSI: Tiền đồng có thể mất giá 2,2%, lợi nhuận ngân hàng ước tăng 38 – 39% trong nửa cuối năm

23-05-2022

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng tăng, mỗi người dân gánh trên 35 triệu đồng nợ công năm 2020

01-04-2022

Việt Nam phải lo gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong ba năm tới

Thùy Dương

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&servicecateid=10&scode=1&qcode=17

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

[rule_2_plain]

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

[rule_2_plain]

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

[rule_3_plain]

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

Bộ Tài chính cho biết chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, yen và euro), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD, diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát. 
Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31/12/2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng 3.283 nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, cơ cấu đồng tiền trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm tiền đồng có dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; USD 455.000 tỷ đồng; yen Nhật 346.000 tỷ đồng; euro 179.000 tỷ đồng, loại tiền khác là 119.000 tỷ đồng.
Căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến ngày 1/8 thì một USD bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy Việt Nam đồng khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
Một euro bằng 24.385 đồng, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng euro quy Việt Nam đồng khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
Đồng yen bằng 180 đồng, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng yen quy Việt Nam đồng khoảng 45.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.
Do đó, Bộ Tài chính cho biết chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, yen và euro), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).
Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm, theo Bộ Tài chính, các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

SSI: Tiền đồng có thể mất giá 2,2%, lợi nhuận ngân hàng ước tăng 38 – 39% trong nửa cuối năm

23-05-2022

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng tăng, mỗi người dân gánh trên 35 triệu đồng nợ công năm 2020

01-04-2022

Việt Nam phải lo gần 1,2 triệu tỷ đồng trả nợ công trong ba năm tới

Thùy Dương

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&servicecateid=10&scode=1&qcode=17

Nguồn: besttaichinh.com

#Bộ #Tài #chính #Tăng #giá #đồng #USD #không #tác #động #nhiều #đến #nợ #công

Xem thêm thông tin hay:  USD tăng giá: 'Kẻ khóc, người cười'
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất