Bổ nhiệm lại Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bổ nhiệm lại Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Đoàn Thái Sơn lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2017.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn. (Tấm hình: ngân hàng việt nam).

Ngày 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1650/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đoàn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại kể từ ngày 30/12/2022.

Ông Đoàn Thái Sơn lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2017.

Hiện ông Đoàn Thái Sơn được giao phụ trách công tác pháp chế; thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, quản lý cấp phép, cơ chế, chính sách bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ các các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi) và chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai phương án xử lý ngân hàng yếu kém.

Ông Đoàn Thái Sơn sinh ngày 13/10/1970, quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật. Ông Sơn từng giữ nhiều chức vụ tại Vụ Pháp chế trong thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước.

Kiến nghị NHNN giao chỉ tiêu tín dụng đầu năm cho các ngân hàng

Kiến nghị NHNN giao chỉ tiêu tín dụng đầu năm cho các ngân hàng

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

Khi tỷ giá ổn định, NHNN có thể mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối

Ngày 27 tháng 12 năm 2022

Phó Thống đốc NHNN: Dùng trái phiếu doanh nghiệp làm tài sản bảo đảm là không phù hợp

Thùy Trang


Thông tin thêm

Bổ nhiệm lại Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn

Ông Đoàn Thái Sơn lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2017.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn. (Tấm hình: ngân hàng việt nam).

Ngày 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1650/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đoàn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại kể từ ngày 30/12/2022.

Ông Đoàn Thái Sơn lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2017.

Hiện ông Đoàn Thái Sơn được giao phụ trách công tác pháp chế; thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, quản lý cấp phép, cơ chế, chính sách bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ các các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi) và chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai phương án xử lý ngân hàng yếu kém.

Ông Đoàn Thái Sơn sinh ngày 13/10/1970, quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật. Ông Sơn từng giữ nhiều chức vụ tại Vụ Pháp chế trong thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước.

Kiến nghị NHNN giao chỉ tiêu tín dụng đầu năm cho các ngân hàng

Kiến nghị NHNN giao chỉ tiêu tín dụng đầu năm cho các ngân hàng

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

Khi tỷ giá ổn định, NHNN có thể mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối

Ngày 27 tháng 12 năm 2022

Phó Thống đốc NHNN: Dùng trái phiếu doanh nghiệp làm tài sản bảo đảm là không phù hợp

Thùy Trang


Ông Đoàn Thái Sơn lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2017.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn. (Tấm hình: ngân hàng việt nam).

Ngày 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1650/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đoàn Thái Sơn giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại kể từ ngày 30/12/2022.

Ông Đoàn Thái Sơn lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2017.

Hiện ông Đoàn Thái Sơn được giao phụ trách công tác pháp chế; thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, quản lý cấp phép, cơ chế, chính sách bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ các các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi) và chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai phương án xử lý ngân hàng yếu kém.

Ông Đoàn Thái Sơn sinh ngày 13/10/1970, quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật. Ông Sơn từng giữ nhiều chức vụ tại Vụ Pháp chế trong thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước.

Kiến nghị NHNN giao chỉ tiêu tín dụng đầu năm cho các ngân hàng

Kiến nghị NHNN giao chỉ tiêu tín dụng đầu năm cho các ngân hàng

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

Khi tỷ giá ổn định, NHNN có thể mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối

Ngày 27 tháng 12 năm 2022

Phó Thống đốc NHNN: Dùng trái phiếu doanh nghiệp làm tài sản bảo đảm là không phù hợp

Thùy Trang

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

[rule_3_plain]

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

Ông Đoàn Thái Sơn từng được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2017.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn. (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1650/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đoàn Thái Sơn giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 30/12/2022.
Ông Đoàn Thái Sơn từng được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2017.
Hiện nay, ông Đoàn Thái Sơn được phân công phụ trách công tác pháp chế; công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, quản lý cấp phép, cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi) và chỉ đạo xây dựng, trình duyệt, triển khai Phương án xử lý các ngân hàng yếu kém..
Ông Đoàn Thái Sơn sinh ngày 13/10/1970, quê quán ở xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là thạc sỹ luật. Ông Sơn từng đảm nhiệm nhiều vai trò ở Vụ Pháp Chế trong quá trình công tác tại Ngân hàng Nhà nước.

Kiến nghị NHNN phân bổ chỉ tiêu tín dụng ngay từ đầu năm cho các ngân hàng

28-12-2022

Khi tỷ giá ổn định, NHNN có thể mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối

27-12-2022

Phó Thống đốc NHNN: Dùng trái phiếu doanh nghiệp làm TSBĐ là không phù hợp

Thùy Trang

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/bo-nhiem-lai-pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-doan-thai-son-4220221230201948888.htm

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

[rule_2_plain]

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

[rule_2_plain]

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

[rule_3_plain]

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

Ông Đoàn Thái Sơn từng được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2017.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn. (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1650/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đoàn Thái Sơn giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 30/12/2022.
Ông Đoàn Thái Sơn từng được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2017.
Hiện nay, ông Đoàn Thái Sơn được phân công phụ trách công tác pháp chế; công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, quản lý cấp phép, cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi) và chỉ đạo xây dựng, trình duyệt, triển khai Phương án xử lý các ngân hàng yếu kém..
Ông Đoàn Thái Sơn sinh ngày 13/10/1970, quê quán ở xã Nghĩa Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là thạc sỹ luật. Ông Sơn từng đảm nhiệm nhiều vai trò ở Vụ Pháp Chế trong quá trình công tác tại Ngân hàng Nhà nước.

Kiến nghị NHNN phân bổ chỉ tiêu tín dụng ngay từ đầu năm cho các ngân hàng

28-12-2022

Khi tỷ giá ổn định, NHNN có thể mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối

27-12-2022

Phó Thống đốc NHNN: Dùng trái phiếu doanh nghiệp làm TSBĐ là không phù hợp

Thùy Trang

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/bo-nhiem-lai-pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-doan-thai-son-4220221230201948888.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Bổ #nhiệm #lại #Phó #Thống #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #Việt #Nam #Đoàn #Thái #Sơn

Xem thêm thông tin hay:  Chưa nắm rõ thông tin khi vay tiền, nhiều người vướng vào 'tín dụng đen', bị quấy rối, đe dọa

Viết một bình luận