Tổng hợp biểu mẫu sổ quỹ tiền mặt | BestTaiChinh.Com

By Best Tài Chính

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với bạn kiến thức biểu mẫu sổ quỹ tiền mặt qua bài viết dưới đây nhé

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133

File Word besttaichinh.com/uploaded/Others/2020/12/29/besttaichinh.com File Excel besttaichinh.com/uploaded/Others/2020/12/29/besttaichinh.com

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S04a-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Sổ tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

E

1

2

3

G

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm … Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu)

mau so quy tien mat Cập nhật mẫu sổ quỹ tiền mặt file Word và Exel chuẩn nhất (Ảnh minh họa)

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

File Word besttaichinh.com/uploaded/Others/2020/12/29/besttaichinh.com File Excel besttaichinh.com/uploaded/Others/2020/12/29/besttaichinh.com

Đơn v: ………………

Mẫu số S07-DN

Địa chỉ: ……………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Xem thêm thông tin hay:  Kiến Thức các mệnh giá tiền trung quốc | BestTaiChinh.Com

Loại quỹ: …

Ngày,

Ngày,

Số hiệu chứng từ

Số tiền

tháng

tháng

Diễn giải

Ghi

ghi sổ

chứng từ

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

chú

A

B

E

1

2

3

G

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

Xem thêm thông tin hay:  Thông tin - Sự kiện | BestTaiChinh.Com

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

Trên đây là mẫu sổ quỹ tiền mặt mà doanh nghiệp nào cũng cần dùng. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 .6192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu Phiếu thu, mẫu Phiếu chi mới nhất

Viết một bình luận