Bầu Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bầu Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhà băng SHB phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB. Tức là ông sẽ ko giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T cùng nhiệm kỳ.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Ảnh: SHB).

Theo thông tin từ Nhà băng Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB), ngày 26/4, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HĐQT SHB cũng thống nhất các chức danh thành viên HĐQT còn lại, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Thái Quốc Minh – Thành viên HĐQT. , Ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên Hội đồng quản trị. thành viên HĐQT Đỗ Quang Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; Ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tiêu chí tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; Cổ tức dự kiến ​​năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, định hướng tăng trưởng tới năm 2026, nhà băng đặt mục tiêu trở thành Top 3 nhà băng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Văn kiện đại hội SHB).

ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu), chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100: 20. Qua đó, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương ứng tăng 35%.

Nhà băng cũng dự kiến ​​sẽ phát hành tối thiểu 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Kế hoạch sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, người dùng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

SHB báo lãi quý I 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

SHB báo nợ quý I đạt 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

20 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ SHB: Cho vay bất động sản chiếm 6,7% tổng dư nợ, nhà băng sở hữu 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

20 tháng 4 năm 2022

Các doanh nghiệp con của SHB sẽ hoạt động như thế nào trong năm 2021?

Diệp Bình


Thông tin thêm

Bầu Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhà băng SHB

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB. Tức là ông sẽ ko giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T cùng nhiệm kỳ.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027. (Ảnh: SHB).

Theo thông tin từ Nhà băng Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB), ngày 26/4, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

HĐQT SHB cũng thống nhất các chức danh thành viên HĐQT còn lại, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Thái Quốc Minh - Thành viên HĐQT. , Ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên Hội đồng quản trị. thành viên HĐQT Đỗ Quang Vinh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; Ông Đỗ Văn Sinh - Thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tiêu chí tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; Cổ tức dự kiến ​​năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, định hướng tăng trưởng tới năm 2026, nhà băng đặt mục tiêu trở thành Top 3 nhà băng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Văn kiện đại hội SHB).

ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu), chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100: 20. Qua đó, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương ứng tăng 35%.

Nhà băng cũng dự kiến ​​sẽ phát hành tối thiểu 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Kế hoạch sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, người dùng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

SHB báo lãi quý I 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

SHB báo nợ quý I đạt 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

20 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ SHB: Cho vay bất động sản chiếm 6,7% tổng dư nợ, nhà băng sở hữu 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

20 tháng 4 năm 2022

Các doanh nghiệp con của SHB sẽ hoạt động như thế nào trong năm 2021?

Diệp Bình


Nhiệm kỳ 2022 – 2027, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB. Tức là ông sẽ ko giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T cùng nhiệm kỳ.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Ảnh: SHB).

Theo thông tin từ Nhà băng Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB), ngày 26/4, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

HĐQT SHB cũng thống nhất các chức danh thành viên HĐQT còn lại, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Thái Quốc Minh – Thành viên HĐQT. , Ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên Hội đồng quản trị. thành viên HĐQT Đỗ Quang Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; Ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tiêu chí tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; Cổ tức dự kiến ​​năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, định hướng tăng trưởng tới năm 2026, nhà băng đặt mục tiêu trở thành Top 3 nhà băng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Văn kiện đại hội SHB).

ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu), chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100: 20. Qua đó, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương ứng tăng 35%.

Nhà băng cũng dự kiến ​​sẽ phát hành tối thiểu 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Kế hoạch sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, người dùng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

SHB báo lãi quý I 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

SHB báo nợ quý I đạt 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

20 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ SHB: Cho vay bất động sản chiếm 6,7% tổng dư nợ, nhà băng sở hữu 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

20 tháng 4 năm 2022

Các doanh nghiệp con của SHB sẽ hoạt động như thế nào trong năm 2021?

Diệp Bình

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

[rule_3_plain]

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của nhà băng SHB. Đồng nghĩa với việc, ông sẽ ko giữ chức Chủ tịch của Tập đoàn T&T trong cùng nhiệm kỳ.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ  2022 – 2027. (Ảnh: SHB).

Theo thông tin từ Nhà băng Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB), ngày 26/4, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp và bầu chức danh và và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được bầu nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ  2022 – 2027.
HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT còn lại, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thái Quốc Minh – thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Lê – thành viên Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Quang Vinh – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh – thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.
Cùng với đó, định hướng tăng trưởng cho tới năm 2026 nhà băng đặt mục tiêu vươn lên Top 3 nhà băng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu đại hội SHB).

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu), đồng thời chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100:20. Qua đó, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương đương tăng 35%. 
Nhà băng cũng dự kiến sẽ phát hành ít nhất 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư chiến lược nước ngoài. Phương án sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, người dùng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

SHB báo lãi quý I đạt 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

20-04-2022

ĐHĐCĐ SHB: Tỉ lệ cho vay BĐS chiếm 6,7% tổng dư nợ, nhà băng sở hữu 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

20-04-2022

Các doanh nghiệp con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2021?

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/bau-hien-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-hdqt-ngan-hang-shb-42202242616300188.htm

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

[rule_2_plain]

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

[rule_2_plain]

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

[rule_3_plain]

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của nhà băng SHB. Đồng nghĩa với việc, ông sẽ ko giữ chức Chủ tịch của Tập đoàn T&T trong cùng nhiệm kỳ.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ  2022 – 2027. (Ảnh: SHB).

Theo thông tin từ Nhà băng Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB), ngày 26/4, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp và bầu chức danh và và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được bầu nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ  2022 – 2027.
HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT còn lại, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thái Quốc Minh – thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Lê – thành viên Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Quang Vinh – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh – thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.
Cùng với đó, định hướng tăng trưởng cho tới năm 2026 nhà băng đặt mục tiêu vươn lên Top 3 nhà băng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu đại hội SHB).

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu), đồng thời chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100:20. Qua đó, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương đương tăng 35%. 
Nhà băng cũng dự kiến sẽ phát hành ít nhất 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư chiến lược nước ngoài. Phương án sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, người dùng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

SHB báo lãi quý I đạt 3.226 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch năm

20-04-2022

ĐHĐCĐ SHB: Tỉ lệ cho vay BĐS chiếm 6,7% tổng dư nợ, nhà băng sở hữu 6.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

20-04-2022

Các doanh nghiệp con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2021?

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/bau-hien-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-hdqt-ngan-hang-shb-42202242616300188.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Bầu #Hiển #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #ngân #hàng #SHB

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular