Bảo Minh (BMI) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bảo Minh (BMI) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Bảo Minh dự kiến ​​chốt danh sách chi trả cổ tức vào cuối tháng 5 và thanh toán vào cuối tháng 6.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) vừa có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2022, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2022. Ngày thanh toán dự kiến ​​là 30/6.

Với gần 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bảo Minh sẽ chi khoảng 165 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, giá cổ phiếu BMI dừng ở mức 30.800 đồng / cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu BMI. (Nguồn: TradingView).

Về kết quả kinh doanh quý I / 2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 29% kế hoạch năm.

Lũy kế ba tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về cho Bảo Minh 943 tỷ đồng lãi ròng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, bất động sản đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều đi ngược lại so với quý I / 2021.

Ngoài ra, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công ty đã giảm đáng kể chi phí quản lý và chi phí khác so với quý I / 2021.

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

BMI lãi hơn 900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I / 2022

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Bảo hiểm Bảo Minh đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng vào năm 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

Bảo Minh (BMI) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Bảo Minh dự kiến ​​chốt danh sách chi trả cổ tức vào cuối tháng 5 và thanh toán vào cuối tháng 6.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) vừa có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2022, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2022. Ngày thanh toán dự kiến ​​là 30/6.

Với gần 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bảo Minh sẽ chi khoảng 165 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, giá cổ phiếu BMI dừng ở mức 30.800 đồng / cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu BMI. (Nguồn: TradingView).

Về kết quả kinh doanh quý I / 2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 29% kế hoạch năm.

Lũy kế ba tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về cho Bảo Minh 943 tỷ đồng lãi ròng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, bất động sản đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều đi ngược lại so với quý I / 2021.

Ngoài ra, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công ty đã giảm đáng kể chi phí quản lý và chi phí khác so với quý I / 2021.

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

BMI lãi hơn 900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I / 2022

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Bảo hiểm Bảo Minh đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng vào năm 2022

Phương Nga


Bảo Minh dự kiến ​​chốt danh sách chi trả cổ tức vào cuối tháng 5 và thanh toán vào cuối tháng 6.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) vừa có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tức một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2022, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2022. Ngày thanh toán dự kiến ​​là 30/6.

Với gần 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bảo Minh sẽ chi khoảng 165 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, giá cổ phiếu BMI dừng ở mức 30.800 đồng / cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu BMI. (Nguồn: TradingView).

Về kết quả kinh doanh quý I / 2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 29% kế hoạch năm.

Lũy kế ba tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về cho Bảo Minh 943 tỷ đồng lãi ròng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, bất động sản đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều đi ngược lại so với quý I / 2021.

Ngoài ra, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công ty đã giảm đáng kể chi phí quản lý và chi phí khác so với quý I / 2021.

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

BMI lãi hơn 900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I / 2022

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Bảo hiểm Bảo Minh đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng vào năm 2022

Phương Nga

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

Bảo Minh dự kiến chốt danh sách trả cổ tức vào cuối tháng 5 và sẽ thanh toán vào cuối tháng 6.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) vừa có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông  nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 15%, tức một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2022, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2022. Ngày thanh toán dự kiến là 30/6.
Với gần 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bảo Minh sẽ chi ra khoảng 165 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Kết phiên giao dịch ngày 20/5, giá cổ phiếu BMI dừng ở 30.800 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu BMI. (Nguồn: TradingView).

Về kết quả kinh doanh quý I/2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện hơn 29% kế hoạch năm. 
Trong ba tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã thu về cho Bảo Minh 943 tỷ đồng lãi thuần, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các mảng kinh bất động sản đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều đi lùi so với quý I/2021.
Ngoài ra, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công ty cắt giảm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác so với quý I/2021.

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

21-04-2022

BMI thu về hơn 900 tỷ đồng lãi từ kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2022

29-03-2022

Bảo hiểm Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng trong năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/bao-minh-bmi-chot-quyen-tra-co-tuc-tien-mat-ty-le-15-42202252310162829.htm

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

Bảo Minh dự kiến chốt danh sách trả cổ tức vào cuối tháng 5 và sẽ thanh toán vào cuối tháng 6.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) vừa có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông  nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 15%, tức một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2022, ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2022. Ngày thanh toán dự kiến là 30/6.
Với gần 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bảo Minh sẽ chi ra khoảng 165 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Kết phiên giao dịch ngày 20/5, giá cổ phiếu BMI dừng ở 30.800 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu BMI. (Nguồn: TradingView).

Về kết quả kinh doanh quý I/2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện hơn 29% kế hoạch năm. 
Trong ba tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã thu về cho Bảo Minh 943 tỷ đồng lãi thuần, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các mảng kinh bất động sản đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều đi lùi so với quý I/2021.
Ngoài ra, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8,6% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công ty cắt giảm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác so với quý I/2021.

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI

21-04-2022

BMI thu về hơn 900 tỷ đồng lãi từ kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2022

29-03-2022

Bảo hiểm Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng trong năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/bao-minh-bmi-chot-quyen-tra-co-tuc-tien-mat-ty-le-15-42202252310162829.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Bảo #Minh #BMI #chốt #quyền #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ

Xem thêm thông tin hay:  Binance đổi chiến thuật để bành trướng ở thị trường Đông Nam Á
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất