Bảo hiểm BIDV thông qua kế hoạch trả cổ tức 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bảo hiểm BIDV thông qua kế hoạch trả cổ tức 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng năm 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đại hội đồng cổ đông của BIC đã thông qua phương án tăng tỉ lệ chia cổ tức lên 15% do lợi nhuận năm 2021 ở mức cao.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông của BIC năm 2022. (Ảnh: BIC).

Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm BIDV (BIC – Mã: BIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 14/4 với việc thông qua nhiều tiết mục quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm năm. phân chia lợi nhuận, …

Theo đó, tỉ lệ cổ tức được cổ đông thống nhất tăng từ 10% như đã thông qua trước đó lên 15% do lợi nhuận cao kỷ lục và tăng trưởng cao so với năm trước.

Lợi nhuận còn lại lũy kế tới 31/12/2021 của BIC là hơn 203 tỷ đồng, sau lúc chia cổ tức còn lại hơn 27 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm (doanh nghiệp mẹ) đạt 2.885 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2020 và lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt hơn 502 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính thống nhất, tại thời khắc 31/12/2021, tổng tài sản của BIC đạt 6.044 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn (5.200 tỷ đồng).

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thống nhất 435 tỷ đồng, giảm so với năm 2021.

Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến ​​là 12% và mức cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở kết quả kinh doanh và lợi nhuận thực tiễn.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông cũng thông qua mức thù lao dự kiến ​​dành cho thành viên HĐQT và BKS là 1,43 tỷ đồng. Trong đó, thù lao của Chủ tịch HĐQT là 180 triệu đồng, Phó Chủ tịch là 120 triệu đồng, thành viên HĐQT độc lập là 720 triệu đồng và các thành viên còn lại là 306 triệu đồng.


Thông tin thêm

Bảo hiểm BIDV thông qua kế hoạch trả cổ tức 15%, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 3.300 tỷ đồng năm 2022

Đại hội đồng cổ đông của BIC đã thông qua phương án tăng tỉ lệ chia cổ tức lên 15% do lợi nhuận năm 2021 ở mức cao.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông của BIC năm 2022. (Ảnh: BIC).

Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm BIDV (BIC - Mã: BIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 14/4 với việc thông qua nhiều tiết mục quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm năm. phân chia lợi nhuận, ...

Theo đó, tỉ lệ cổ tức được cổ đông thống nhất tăng từ 10% như đã thông qua trước đó lên 15% do lợi nhuận cao kỷ lục và tăng trưởng cao so với năm trước.

Lợi nhuận còn lại lũy kế tới 31/12/2021 của BIC là hơn 203 tỷ đồng, sau lúc chia cổ tức còn lại hơn 27 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm (doanh nghiệp mẹ) đạt 2.885 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2020 và lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt hơn 502 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính thống nhất, tại thời khắc 31/12/2021, tổng tài sản của BIC đạt 6.044 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn (5.200 tỷ đồng).

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thống nhất 435 tỷ đồng, giảm so với năm 2021.

Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến ​​là 12% và mức cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở kết quả kinh doanh và lợi nhuận thực tiễn.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông cũng thông qua mức thù lao dự kiến ​​dành cho thành viên HĐQT và BKS là 1,43 tỷ đồng. Trong đó, thù lao của Chủ tịch HĐQT là 180 triệu đồng, Phó Chủ tịch là 120 triệu đồng, thành viên HĐQT độc lập là 720 triệu đồng và các thành viên còn lại là 306 triệu đồng.


Đại hội đồng cổ đông của BIC đã thông qua phương án tăng tỉ lệ chia cổ tức lên 15% do lợi nhuận năm 2021 ở mức cao.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông của BIC năm 2022. (Ảnh: BIC).

Tổng doanh nghiệp Bảo hiểm BIDV (BIC – Mã: BIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 14/4 với việc thông qua nhiều tiết mục quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm năm. phân chia lợi nhuận, …

Theo đó, tỉ lệ cổ tức được cổ đông thống nhất tăng từ 10% như đã thông qua trước đó lên 15% do lợi nhuận cao kỷ lục và tăng trưởng cao so với năm trước.

Lợi nhuận còn lại lũy kế tới 31/12/2021 của BIC là hơn 203 tỷ đồng, sau lúc chia cổ tức còn lại hơn 27 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm (doanh nghiệp mẹ) đạt 2.885 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2020 và lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt hơn 502 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính thống nhất, tại thời khắc 31/12/2021, tổng tài sản của BIC đạt 6.044 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn (5.200 tỷ đồng).

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thống nhất 435 tỷ đồng, giảm so với năm 2021.

Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến ​​là 12% và mức cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở kết quả kinh doanh và lợi nhuận thực tiễn.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông cũng thông qua mức thù lao dự kiến ​​dành cho thành viên HĐQT và BKS là 1,43 tỷ đồng. Trong đó, thù lao của Chủ tịch HĐQT là 180 triệu đồng, Phó Chủ tịch là 120 triệu đồng, thành viên HĐQT độc lập là 720 triệu đồng và các thành viên còn lại là 306 triệu đồng.

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

[rule_3_plain]

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

[rule_1_plain]

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

[rule_2_plain]

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

[rule_2_plain]

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

[rule_3_plain]

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Bảo #hiểm #BIDV #thông #qua #kế #hoạch #trả #cổ #tức #doanh #thu #phí #bảo #hiểm #đạt #hơn #tỷ #đồng #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular