Hướng dẫn báo cáo tài chính nội bộ vay ngân hàng | BestTaiChinh.Com

Hãy cùng besttaichinh.com tìm hiểu báo cáo tài chính nội bộ vay ngân hàng qua bài viết dưới đây nhé

Cách lập báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng – Thực tế cho thấy, nhu cầu tiếp cận vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện vẫn còn đến 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng.

cách lập báo cáo tài chính
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

Cụ thể, nhiều chủ doanh nghiệp không hiểu rõ quản lý tài chính nên thiếu các hoạch định kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn. Thêm vào đó, hiện tượng hai sổ sách kế toán, nhằm giảm mức thuế phải đóng cũng khiến cho ngân hàng ngần ngại khi cho doanh nghiệp vay vốn. Trong bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lên một báo cáo tài chính SẠCH để dễ dàng tiếp cận vốn vay ngân hàng một cách nhanh nhất.

1. Tại sao vay vốn ngân hàng cần cung cấp báo cáo tài chính?

  • Trước khi cấp vốn cho doanh nghiệp vay, ngân hàng thường phải thẩm định về tình tài chính sức khỏe của doanh nghiệp qua các tiêu chí sau:
  • Doanh nghiệp không có lịch sử nợ xấu trên Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC)
  • Doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận ở hiện tại và năm kế hoạch, đảm bảo nguồn trả nợ và vay trong tương lai.
  • Doanh thu hàng năm khoảng trên hai lần tổng dư nợ, vì thông thường thời hạn khế ước nhận nợ khoảng sáu tháng, doanh thu như thế tiền về đủ để trả nợ đến hạn. Nhằm đánh giá doanh nghiệp sử dụng vốn vay có đúng mục định và kinh doanh có hiệu quả không?
  • Không mất cân đối tài chính – tài sản ngắn hạn cao hơn nợ ngắn hạn để tránh rủi ro mất khả năng thanh toán
Xem thêm thông tin hay:  Lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng VPBank năm 2021

Hơn nữa, thực tế cho thấy đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam đều có hai hệ thống sổ sách kế toán: số liệu nộp cho cơ quan thuế khác với số liệu thực tế chủ doanh nghiệp theo dõi quản lý hay gọi là báo cáo nội bộ, để giảm tối thiểu thuế phải nộp. Chính vì thế, các ngân hàng ngầm công nhận báo cáo tài chính nội bộ mới là báo cáo thực phản ánh chính xác thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp, để kiểm tra đánh giá các tiêu chí, đảm bảo nguồn vay.

=>Chính vì vậy, việc thẩm định báo cáo tài chính là khâu bắt buộc của ngân hàng trước khi cho doanh nghiệp vay vốn.

2. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

Việc vẽ lên Báo cáo tài chính đẹp cung cấp các số liệu đáp ứng hết các tiêu chí của ngân hàng cũng không phải điều dễ dàng. Sau đây, sẽ là một vài thủ thuật hướng dẫn cách lập một báo cáo tài chính sạch để tiếp cận vốn ngân hàng nhanh hơn.

Thứ nhất: Một số chỉ tiêu trên BCTC bắt buộc phải thật, minh bạch

-Số dư tài khoản ngân hàng 112 phải khớp với số dư trên sao kê sổ phụ trên từng ngân hàng. Vì số liệu ngân hàng là cố định, minh bạch, bạn không can thiệp được.

-Các tài khoản vay dài hạn và ngắn hạn tại các ngân hàng. Vì các món vay này ngân hàng có thể dễ dàng tra được thông tin vay ngân hàng của bạn để xác minh số liệu có thật sự đúng hay không.

-Các khoản nộp thuế nhà nước, thuế GTGT còn được khấu trừ

Thứ hai: Báo cáo sạch đẹp thì chắc chắn là báo cáo phải thể hiện doanh nghiệp kinh doanh có lãi.

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng càng cao thì càng đảm bảo khả năng thanh toán và phương án kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Tăng tính bảo đảm của khoản vốn vay ngân hàng. Dó đó doanh nghiệp thường điều chỉnh một số chỉ tiêu làm cho lợi nhuận

  • Tăng doanh thu:
Xem thêm thông tin hay:  bằng lãi suất ngân hàng 2020 | BestTaiChinh.Com

-Chế biến các nghiệp vụ cho ai đó vay và thu lãi cho vào tài khoản 515 ( lưu ý: Hạn chế và cân đối sử dụng phương pháp này, vì doanh nghiệp bạn có tiền đi cho vay thì sẽ không cần vay ngân hàng làm gì nữa?)

-Phương án kế hoạch vay vốn phải để chỉ tiêu doanh thu trong tương lai tăng khoảng 10% so với kỳ này. Để cho biết hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp

  • Giảm chi phí

Chi phí lương giảm bớt. Đây là khoản chi phí doanh nghiệp dễ dàng chế biến nhất. Đa số các doanh nghiệp sẽ đều can thiệp chế biến khoản chi phí tiền lương để lợi nhuận tăng cao.

Điều chỉnh thời gian tính khấu hao dài hơn, chi phí khấu hao tài sản cố định giảm.

-Cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất ( nếu có)

Thứ ba: Các chỉ tiêu phân tích tài chính của doanh nghiệp phải yêu cầu.

Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn. Tỉ số này phải lớn hơn 1 mới gọi là hiệu quả ít nhất trong thời gian của báo cáo tài chính>>>Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

Tỷ số thanh toán nhanh = (Tiền mặt + tài sản lưu động khác + Phải thu)/nợ ngắn hạn. Tỷ số này thường lớn hơn 0,5 là chấp nhận được.

Hệ số thanh toán nợ dài hạn = Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ vốn vay/(Tổng số nợ dài hạn – giá trị TSCDDD hình thành từ vốn vay). Hệ số này lớn hơn 1 là tốt nhất. Chứng tỏ có khả năng trợ nợ dài hạn tốt hơn. Ngân hàng thích điều này.

– Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu. Hệ số này càng nhỏ thì càng tốt. Vì càng nợ ít sẽ càng tốt.

– Tỷ suất tự tài trợ: Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn , hệ số này càng lớn càng tốt. Càng giảm được mức độ rủi ro cho doanh nghiệp, có khả năng trả nợ cho Ngân hàng.

– Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu kỳ + cuối kỳ). Chỉ tiêu này cho khoảng bằng 2 là đẹp. Chỉ số này càng cao càng thu hồi nợ chậm, nhưng thu hồi nợ nhanh quá lại không tốt lắm.

Xem thêm thông tin hay:  tcb là ngân hàng gì | BestTaiChinh.Com

– Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân. Chỉ tiêu này không nên để quá cao hoặc quá thấp. Cao nghĩa là hàng bán chậm bán hàng kém hiệu quả, mà thấp quá thì không có hàng dự trữ để có kế hoạch kinh doanh.

– Vòng quay Vốn lưu động = Doanh thu/vốn lưu động bình quân. Hệ số này tùy thuộc vào đơn vị bạn, nếu là thương mại thì cần cao nhưng xây dựng,… thì không quá cao cũng được.

Hệ số này thể hiện khả năng thu hồi vốn.

– Sức sản xuất tài sản cố định: Doanh thu/Giá trị tài sản cố định

– Sức sinh lợi tài sản cố định: Lợi nhuận sau thuế/giá trị tài sản cố định

02 chỉ số này càng cao càng tốt. Chỉ số này thể hiện doanh thu và lợi nhận sử dụng vốn là hiệu quả.

Thứ tư: Một số lưu ý khác trong BCTC vay vốn ngân hàng.

-Báo cáo tài chính phải để số dư trên tiền mặt thấp vì nhiều tiền mặt thì doanh nghiệp khó có thể giải trình lý do vì sao phải đi vay vốn ngân hàng.

-Tài sản ngắn hạn phải đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng. Vì tài sản ngắn hạn là khoản có tính thanh khoản cao, dễ dàng quy đổi ra tiền mặt, không mất cân đối tài chính trả nợ vay đúng kỳ.

-Nâng giá trị máy móc, tài sản của doanh nghiệp lên để có nguồn tài sản đảm bảo lớn.Vì ngân hàng cũng không đủ chuyên môn để biết hết giá trị thực của máy móc thiết bị tại mỗi doanh nghiệp. Ngân hàng dễ dàng cho doanh nghiệp vay nếu có tài sản thế chấp cao.

-Số dư trên tài khoản 331 thấp, đảm bảo trả nợ nhà cung cấp đúng hạn => Nâng cao uy tín doanh nghiệp trong việc trả nợ vay.

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ các kinh nghiệm lập BCTC vay vốn ngân hàng, bạn không có thời gian tự lập hãy liên hệ kế toán việt hưng để được trợ giúp.

Chúc các bạn luôn thành công!

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất