Báo cáo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của

Tham khảo: Lô gô ngân hàng quân đội

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-BVSTBPN ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2021. Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp luôn thực hiện nghiêm túc công tác triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) để hỗ trợ thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, cử công chức tham gia thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, công chức làm công tác gia đình kiêm nhiệm công tác bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, cấp huyện, xã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương. Một số kết quả nổi bật Về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới lồng ghép với các hoạt động: văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình… Trong công tác phối hợp liên ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành liên quan: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, hoạt động du lịch, chuyên trang, chuyên mục… và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân thông qua hoạt động trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến của phụ nữ trong giai đoạn mới. Công tác cán bộ nữ cũng rất được tỉnh coi trọng. Công tác đề bạc, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở luôn được thực hiện một cách dân chủ, bình đẳng, đảm bảo đúng quy định; nhiều chính sách, hoạt động luôn ưu tiên tỷ lệ nữ, phát huy vai trò của nữ giới trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Toàn Sở có 30 công chức, viên chức được bổ nhiệm cấp trưởng, phó phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 12 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 40%. Tỉnh cũng rất chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo gắn với sử dụng cán bộ nữ, quan tâm phát triển đảng viên là nữ. Trong tổng số 148 đảng viên, số lượng đảng viên nữ là 64 người, chiếm tỷ lệ 43,24%. Số lượng cán bộ nữ tham gia cấp uỷ đảng cũng tăng qua các năm. Về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nhân các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ với hơn 776 băng rol, pano, áp phích, khung chữ bằng hoa kiểng… trong mỗi đợt tuyên truyền. Lồng ghép vào sinh hoạt các CLB “Gia đình phát triển bền vững”, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản, CLB “Trợ giúp pháp lý”… thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài ra, còn kết hợp tuyên truyền thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện 05 Chuyên mục “Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” với các chủ đề về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Một số vấn đề tồn tại và khó khăn vướng mắc Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn tồn tại những vấn đề như: công tác triển khai thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ chủ yếu lồng ghép vào các văn bản, chương trình, kế hoạch có liên quan nên đôi lúc hiệu quả chưa cao; tình trạng BLGĐ vẫn còn diễn ra tại các địa phương, đa số nạn nhân là nữ giới; chưa có sự bình đẳng giới thật sự giữa vợ và chồng, giữa nam và nữ trong đời sống gia đình nhất là ở vùng nông thôn. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên được báo cáo đưa ra : Một bộ phận nữ công chức, viên chức và người lao động chưa có ý thức vươn lên, tự hoàn thiện bản thân để theo kịp sự tiến bộ của xã hội, một số ít còn tâm lý an phận; Bạo lực trên cơ sở giới đã có từ lâu nhưng do ảnh hưởng nếp sống, tư tưởng cũ mà một bộ phận người dân chưa thật sự quan tâm phòng ngừa, ứng phó; nhận thức về bạo lực gia đình, bất bình đẳng của một bộ phận người dân nhất là ở vùng nông thôn, biên giới còn hạn chế; chưa phát huy tốt tiềm năng, vai trò và vị trí quan trọng của phụ nữ trong xã hội hiện đại; hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một vài địa phương trong tỉnh chưa thường xuyên, chủ yếu lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của các ngành và các hoạt động văn hóa – xã hội khác…

Từ những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế, báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 với một số nhiệm vụ chính: Tham mưu UBND Tỉnh các Kế hoạch: thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045; thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; triển khai bình đẳng giới của ngành giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, Đồng Tháp tổ chức các hoạt động: tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện Chuyên mục “Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa và gia đình”, đồng thời chú trọng công tác hướng dẫn, tạo điều kiện cho tất cả người dân được tham gia xây dựng các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Ấp – Xã văn hóa nông thôn mới”, “Khóm – Phường, thị trấn văn minh đô thị”.

Bạn đang xem: Báo cáo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của

Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular