bảng cân đối kế toán ngân hàng | BestTaiChinh.Com

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán nói chung hay bảng cân đối kế toán ngân hàng nói riêng được gọi là bảng tổng kết tài sản, bởi đây thực chất là bảng cân đối giữa nguồn vốn và tài sản ( tài sản cố định, tài sản lưu động,..)của một đơn vị trong một thời điểm cụ thể, hay nói cách khác bảng cân đối kế toán còn là sự cân đối giữa huy động nguồn vốn và cách sử dụng vốn như thế nào trong một đơn vị. Đây cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho biết về hiện trạng nguồn lực kinh tế tại một đơn vị trong một thời điểm và cơ cấu tài trợ vốn trong đơn vị đó.

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bạn đang xem: bảng cân đối kế toán ngân hàng

Nội dung của bảng cân đối kế toán ngân hàng sẽ được thể hiện cụ thể nhất thông qua hệ thống các chỉ tiêu để phản ánh tình hình tài sản và nguồn để hình thành nên tài sản. Những chỉ tiêu này đều sẽ được phân loại theo từng loại, danh mục và có những mục tiêu rõ ràng, cụ thể nhất. Những chỉ tiêu đều sẽ được mã hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc kiểm tra, đối chiếu hay xử lý các dữ liệu trên máy tính nó sẽ được phản ánh rõ nét nhất qua đầu năm hay cuối kỳ.

Xem thêm: Giới thiệu tất tần tật bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200

Việc làm Tài chính

Thế nào là bảng cân đối kế toán ngân hàng đầy đủ?

Bảng cân đối kế toán ngân hàng đầy đủ sẽ gồm có 2 phần (có thể được xây dựng theo kiểu 2 bên hoặc 1 bên) gồm “Tài sản” và “Nguồn vốn”.

Phần TÀI SẢN

+ Xét về mặt kinh tế: số liệu phản ánh bên cột TÀI SẢN sẽ thể hiện những giá trị theo kết cấu hiện có tại doanh nghiệp cho tới thời điểm lập báo có gồm có tài sản cố định, hàng hóa, tiền tệ, vật liệu, những khoản đầu tư hay nợ phải thu trong tất cả các khâu , những giai đoạn khác nhau trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

+ Xét về mặt pháp lý: Những số liệu phản ánh bên cột TÀI sẽ phản ánh đầy đủ những tài sản hiện có trong đơn vị đang thuộc quyền quản lý, và sử dụng trong chính doanh nghiệp.

Phần NGUỒN VỐN

+ Xét về mặt kinh tế: số liệu thống kê ở cột NGUỒN VỐN sẽ thể hiện rõ nét quy mô, nội dung, và thực trạng về các tình hình tài chính bên trong đơn vị.

+ Xét về mặt pháp lý: Những số liệu bên cột Nguồn Vốn sẽ thể hiện những trách nhiệm pháp lý của đơn vị về những tài sản đang quản lý, hay sử dụng đối với Nhà nước (vốn của Nhà nước), với nhà đầu tư, cổ đông, cấp vốn liên doanh, những khoản vốn vay với khách hàng, hay các đơn vị kinh tế, người lao động,…..

Bên cạnh những cột chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán ngân hàng thì còn có thêm cột phản ánh các mã số, cột chú thích, cột thể hiện số cuối kỳ, đầu kỳ nữa.

Xem thêm: Tất tần tật về chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng

Phần NGUỒN VỐN trong bảng cân đối kế toán ngân hàng

Ý nghĩa quan trọng của bảng cân đối kế toán ngân hàng

Bảng cân đối kế toán nói chung và ngân hàng nói riêng có vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý, thông qua bảng cân đối này người xem có thể nắm rõ nét toàn bộ các tài sản cùng những cơ cấu tài sản hiện có trong ngân hàng, doanh nghiệp, những tình hình rõ nét về nguồn và cơ cấu nguồn vốn ra sao. Từ đó người xem cũng có thể đánh giá được khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, kết quả của hoạt kinh doanh, thực trạng của việc sử dụng vốn, triển vọng về tình trạng tăng trưởng tài chính, và mức độ phát triển nguồn vốn chủ sở hữu trong đơn vị. Vì thế, lập bản cân đối kế toán ngân hàng cũng là một phần không thể thiếu trong hầu hết phần trong phần mô tả công việc kế toán của các công ty, doanh nghiệp hiện nay.

Việc làm Quản trị kinh doanh

Cách lập bảng cân đối kế toán ngân hàng

Cách lập bảng cân đối kế toán ngân hàng bằng tiếng Anh, hay tiếng Việt thì đều có các bước thực hiện tương tự như nhau. Bạn cần phải thực hiện theo những bước như sau:

Bảng cân đối kế toán là một trong những nghiệp vụ kế toán không phải là quá khó khăn đối với những ai có kinh nghiệm làm kế toán lâu năm. Nhưng phần này lại tạo nên rất nhiều những trở ngại, khó khăn cho người mới bắt đầu vào làm việc trong ngành kế toán, bởi vì có quá nhiều thông số cần phải được quan tâm xem xét. Để giúp cho các bạn có thể lập bảng cân đối kế toán một cách dễ dàng, hôm nay chuyên mục sẽ hướng dẫn những bước cụ thể và chi tiết nhất. Hãy cùng theo dõi thêm nội dung bên dưới đây nhé!

Những thứ cần chuẩn bị khi lập bảng cân đối kế toán ngân hàng

Trước khi tạo dựng lên một bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất các những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong sổ kế toán tổng hợp và các thông tin chi tiết liên quan, kiểm kê và phản ánh hàng tồn kho trong sổ kế toán trước khi chốt sổ. So sánh các khoản phải thu, phải chi và đối chiếu giữa dữ liệu tổng hợp và chi tiết, những số liệu trên sổ kế toán cùng những số thực kiểm kê sau đó khóa sổ kế toán và tính chính xác số dư các khoản.

Xem thêm: Cách viết hóa đơn theo hợp đồng.

Chi tiết cách tạo bảng cân đối kế toán

Tham khảo: lai suat vay von ngan hang agribank | BestTaiChinh.Com

Khi tạo lập bảng cân đối kế toán, các chỉ số liên quan đến các tài khoản phản ánh số dư nợ, thì người kế toán cần phải căn cứ vào những số dư nợ để ghi chính xác nhất. Các chỉ số liên quan đến các tài khoản phản ánh nguồn vốn, có số dư thì căn cứ vào những số dư trong tài khoản để có thể ghi chuẩn xác nhất.

Các khoản thu và các khoản phải trả phải được ghi nhận dựa trên chi tiết số dư của các khoản phải thu và các khoản phải trả. Nếu số dư là dư nợ, số dư đó phải xuất hiện trong phần “Tài sản”. Nếu số dư chi tiết là số dư, hãy ghi vào phần “Nguồn vốn”.

Một số chỉ tiêu liên quan đến tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng (như tài khoản 214, 129, 229, 139, 159) luôn có số dư là Có, nhưng khi lên bảng bảng cân đối kế toán ngân hàng thì cần phải ghi theo số âm. Các tài khoản vốn như 412, 413 và 421, nếu có số dư trên bên nợ, phải được ghi trong phần “Nguồn vốn”, nhưng sẽ được ghi theo số âm.

Chi tiết cách tạo bảng cân đối kế toán

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán ngân hàng và cách trình bày

Việc chuẩn bị và trình bày bảng cân đối kế toán ngân hàng hay doanh nghiệp cần phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung về việc trình bày cũng như lập các báo cáo tài chính. Dưới đây là một số nguyên tắc mà kế toán nên ghi nhớ.

Trên bảng cân đối kế toán, những mục là tài sản và nợ phải được trình bày riêng lẻ trong thời gian ngắn và dài hạn, tùy thuộc vào thời hạn của chu kỳ kinh doanh thông thường, như sau:

Đối với các đơn vị có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng:

Tài sản và nợ phải trả được phân loại là ngắn hạn và dài hạn theo các điều kiện sau:

+ Tài sản và nợ phải trả cần phải được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán được phân loại là ngắn hạn.

+ Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán hơn 12 tháng kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán được phân loại là dài hạn.

Đối với các đơn vị có chu kỳ kinh doanh thông thường trên 12 tháng:

Tài sản và nợ phải trả được phân loại là ngắn hạn và dài hạn theo các điều kiện sau:

+ Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong một chu kỳ kinh doanh thông thường, được phân loại là ngắn hạn

+ Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong một thời gian dài hơn chu kỳ kinh doanh thông thường và được phân loại là dài hạn.

Xem thêm: Ấn định thuế là gì?

Cách đọc bảng cân đối kế toán ngân hàng

Các bạn có thể tham khảo và thực hành thêm cách đọc bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trên mạng internet như:

Bảng cân đối kế toán ngân hàng Vietcombank

Bảng cân đối kế toán ngân hàng Sacombank

Tham khảo: chuyển tiền liên ngân hàng vietcombank | BestTaiChinh.Com

Bảng cân đối kế toán ngân hàng bidv

….

Mẫu bảng cân đối kế toán trên excel mới nhất theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán trên Excel mới nhất cung cấp dưới đây được yêu cầu trình bày chuẩn xác theo thông tư 200 hiện nay. Cách lập bảng cân đối kế toán được thể hiện cụ thể và chi tiết tới từng chỉ tiêu kế toán.

Chú ý: Bắt đầu từ ngày 1/1/2017 chỉ có duy nhất bảng cân đối kế toán được trình bày theo thông tư 200, mà sẽ không còn bảng cân đối kế toán ngân hàng được trình bày Thông tư 133 như trước đây nữa -> Thay thế sẽ là bảng Báo cáo tình hình tài chính sẽ được trình bày theo Thông tư 133

Mẫu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Ban bố theo thông tư 200/2014/TT-BTC bắt đầu từ ngày 22/12/2014 từ Bộ Tài chính) Ngày…tháng…năm) (Áp dụng đối với những đơn vị có hoạt động liên tục)

Đơn vị :………….

Lập, ngày … tháng … năm ..

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề kế toán;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú: (1) Các chỉ tiêu không có số liệu sẽ được miễn kê khai nhưng tuyệt đối không được chỉnh sửa lại “Mã số” chỉ tiêu. (2) Những số liệu ở dấu (*) sẽ được viết bằng số âm trong dấu ngoặc đơn (…). (3) Những doanh nghiệp lấy kỳ kế toán là dương lịch (X) thì “Số cuối năm” được phép ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” được phép trình bày là “01.01.X”. (4) Đối người lập bảng cân đối kế toán ngân hàng, hay các đơn vị khác thì cần phải ghi rõ thông tin về Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ hay là Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Nếu người lập là cá nhân thì cũng cần phải trình bày rõ “Số về chứng chỉ hành nghề kế toán” trong đó.

Mẫu bảng cân đối kế toán trên excel ngân hàng

Cách download bảng cân đối kế toán

Bạn chỉ cần nhanh chóng truy cập vào một trong những địa chỉ cung cấp bảng cân đối kế toán uy tín, thực hiện tải xuống theo hướng dẫn là hoàn toàn có thể sở hữu được bảng cân đối kế toán theo đúng ý muốn.

Trên đây là một số thông tin về cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán ngân hàng. Mong rằng thông qua bài viết này bạn đọc có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích.

Tham khảo: gửi ngân hàng 1 tỷ | BestTaiChinh.Com

Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular