Bài 50. Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài 50. Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Thuật toán tìm kiếm nhị phân là một trong những thuật toán sắp xếp được sử dụng nhiều nhất trong thực tiễn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu thuật toán tìm kiếm này.

Tìm kiếm là một phần ko thể thiếu của mọi ứng dụng, trang web hoặc ứng dụng. Tính năng tìm kiếm cho phép người dùng nhanh chóng truy vấn và tìm kiếm các bản ghi mong muốn. Và một trong những phương tiện tìm kiếm nổi tiếng nhất nhưng mà chúng ta sử dụng hàng ngày là Google search.

Bạn đang xem: tìm kiếm nhị phân

Bài viết hôm nay Nguyễn Văn Hiếu sẽ giới thiệu tới độc giả một thuật toán tìm kiếm tối ưu vận dụng cho trường hợp dữ liệu số đã được sắp xếp.

Về thuật toán sắp xếp, bạn có thể đọc thêm tại: loạt bài giải thuật sắp xếp

Nêu thuật toán tìm kiếm nhị phân

Cho một mảng đã sắp xếp arr[] với n phần tử, hãy viết một hàm tìm kiếm trả về chỉ số của phần tử có trị giá x trong arr[].

Đọc thêm: Top 15 trung tâm luyện thi TOEIC tốt tại TP.

Thuật toán đơn giản nhất cho vấn đề này là sử dụng tìm kiếm tuyến tính. Tức là bạn sẽ phải xem qua từng phần tử của mảng để khớp với x nhưng mà bạn muốn tìm. Thuật toán này trong trường hợp xấu nhất đối với độ phức tạp là O (n). Tôi cũng sẽ minh họa mã của thuật toán này bên dưới.

Đây là mã C / C ++ sử dụng tìm kiếm tuyến tính.

Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân

Chú ý: Trong bài viết tôi giả sử mảng được sắp xếp tăng dần. Với trường hợp mảng sắp xếp giảm dần, độc giả sau lúc hiểu rõ thuật toán sẽ tự thực hiện được.

Do tính chất của mảng được sắp xếp, việc tìm kiếm phần tử x có thể được thực hiện như sau:

 1. Xem xét đoạn mảng arr[left…right] cần tìm kiếm phần tử x. Ta so sánh x với phần tử ở giữa mảng (mid = (left + right) / 2). Nếu:
 2. Nếu phần tử arr[mid] = x. Kết luận và thoát khỏi chương trình.
 3. Nếu arr[mid]
 4. Nếu arr[mid] > x. Chỉ thực hiện tìm kiếm trên đoạn đường[left…mid-1].

Hình ảnh dưới đây mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân và so sánh nó với thuật toán tìm kiếm tuyến tính.

So sánh tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính
So sánh tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính

Tham khảo: Cách tắt hoàn toàn 100% Antimalware Service Executable trên Windows 10

Xem thêm thông tin hay:  Adolphe Sax - Ông Tổ Nhạc Cụ Saxophone

Bằng cách vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất là O (log (n)).

Cho bạn: Sau bài học này, các bạn có thể vận dụng kiến ​​thức về tìm kiếm nhị phân của mình để làm các bài tập thực hành tại Luyen Code.

Mã minh họa cho thuật toán tìm kiếm nhị phân

Trong phần này, tôi sẽ trình diễn mã sử dụng thuật toán đệ quy sử dụng Java và C / C ++. Ngoài ra, tôi sẽ vận dụng thuật toán khử đệ quy với C / C ++.

Mã trình diễn C / C ++ sử dụng đệ quy

Mã ví dụ sử dụng đệ quy Java

Khử đệ quy mã bằng C / C ++

Xem thêm: Nên mở tài khoản nhà băng nào?

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 49. Thuật toán sắp xếp chènBài tiếp theo: Bài 51. Tìm số lớn thứ 2 trong một mảng


Thông tin thêm

Bài 50. Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân

Thuật toán tìm kiếm nhị phân là một trong những thuật toán sắp xếp được sử dụng nhiều nhất trong thực tiễn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu thuật toán tìm kiếm này.

Tìm kiếm là một phần ko thể thiếu của mọi ứng dụng, trang web hoặc ứng dụng. Tính năng tìm kiếm cho phép người dùng nhanh chóng truy vấn và tìm kiếm các bản ghi mong muốn. Và một trong những phương tiện tìm kiếm nổi tiếng nhất nhưng mà chúng ta sử dụng hàng ngày là Google search.

Bạn đang xem: tìm kiếm nhị phân

Bài viết hôm nay Nguyễn Văn Hiếu sẽ giới thiệu tới độc giả một thuật toán tìm kiếm tối ưu vận dụng cho trường hợp dữ liệu số đã được sắp xếp.

Về thuật toán sắp xếp, bạn có thể đọc thêm tại: loạt bài giải thuật sắp xếp

Nêu thuật toán tìm kiếm nhị phân

Cho một mảng đã sắp xếp arr[] với n phần tử, hãy viết một hàm tìm kiếm trả về chỉ số của phần tử có trị giá x trong arr[].

Đọc thêm: Top 15 trung tâm luyện thi TOEIC tốt tại TP.

Thuật toán đơn giản nhất cho vấn đề này là sử dụng tìm kiếm tuyến tính. Tức là bạn sẽ phải xem qua từng phần tử của mảng để khớp với x nhưng mà bạn muốn tìm. Thuật toán này trong trường hợp xấu nhất đối với độ phức tạp là O (n). Tôi cũng sẽ minh họa mã của thuật toán này bên dưới.

Đây là mã C / C ++ sử dụng tìm kiếm tuyến tính.

Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân

Chú ý: Trong bài viết tôi giả sử mảng được sắp xếp tăng dần. Với trường hợp mảng sắp xếp giảm dần, độc giả sau lúc hiểu rõ thuật toán sẽ tự thực hiện được.

Do tính chất của mảng được sắp xếp, việc tìm kiếm phần tử x có thể được thực hiện như sau:

 1. Xem xét đoạn mảng arr[left…right] cần tìm kiếm phần tử x. Ta so sánh x với phần tử ở giữa mảng (mid = (left + right) / 2). Nếu:
 2. Nếu phần tử arr[mid] = x. Kết luận và thoát khỏi chương trình.
 3. Nếu arr[mid]
 4. Nếu arr[mid] > x. Chỉ thực hiện tìm kiếm trên đoạn đường[left…mid-1].

Hình ảnh dưới đây mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân và so sánh nó với thuật toán tìm kiếm tuyến tính.

So sánh tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính
So sánh tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính

Tham khảo: Cách tắt hoàn toàn 100% Antimalware Service Executable trên Windows 10

Bằng cách vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất là O (log (n)).

Cho bạn: Sau bài học này, các bạn có thể vận dụng kiến ​​thức về tìm kiếm nhị phân của mình để làm các bài tập thực hành tại Luyen Code.

Mã minh họa cho thuật toán tìm kiếm nhị phân

Trong phần này, tôi sẽ trình diễn mã sử dụng thuật toán đệ quy sử dụng Java và C / C ++. Ngoài ra, tôi sẽ vận dụng thuật toán khử đệ quy với C / C ++.

Mã trình diễn C / C ++ sử dụng đệ quy

Mã ví dụ sử dụng đệ quy Java

Khử đệ quy mã bằng C / C ++

Xem thêm: Nên mở tài khoản nhà băng nào?

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 49. Thuật toán sắp xếp chènBài tiếp theo: Bài 51. Tìm số lớn thứ 2 trong một mảng


Thuật toán tìm kiếm nhị phân là một trong những thuật toán sắp xếp được sử dụng nhiều nhất trong thực tiễn. Chúng ta cùng đi tìm hiểu thuật toán tìm kiếm này.

Tìm kiếm là một phần ko thể thiếu của mọi ứng dụng, trang web hoặc ứng dụng. Tính năng tìm kiếm cho phép người dùng nhanh chóng truy vấn và tìm kiếm các bản ghi mong muốn. Và một trong những phương tiện tìm kiếm nổi tiếng nhất nhưng mà chúng ta sử dụng hàng ngày là Google search.

Bạn đang xem: tìm kiếm nhị phân

Bài viết hôm nay Nguyễn Văn Hiếu sẽ giới thiệu tới độc giả một thuật toán tìm kiếm tối ưu vận dụng cho trường hợp dữ liệu số đã được sắp xếp.

Về thuật toán sắp xếp, bạn có thể đọc thêm tại: loạt bài giải thuật sắp xếp

Nêu thuật toán tìm kiếm nhị phân

Cho một mảng đã sắp xếp arr[] với n phần tử, hãy viết một hàm tìm kiếm trả về chỉ số của phần tử có trị giá x trong arr[].

Đọc thêm: Top 15 trung tâm luyện thi TOEIC tốt tại TP.

Thuật toán đơn giản nhất cho vấn đề này là sử dụng tìm kiếm tuyến tính. Tức là bạn sẽ phải xem qua từng phần tử của mảng để khớp với x nhưng mà bạn muốn tìm. Thuật toán này trong trường hợp xấu nhất đối với độ phức tạp là O (n). Tôi cũng sẽ minh họa mã của thuật toán này bên dưới.

Đây là mã C / C ++ sử dụng tìm kiếm tuyến tính.

Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân

Chú ý: Trong bài viết tôi giả sử mảng được sắp xếp tăng dần. Với trường hợp mảng sắp xếp giảm dần, độc giả sau lúc hiểu rõ thuật toán sẽ tự thực hiện được.

Do tính chất của mảng được sắp xếp, việc tìm kiếm phần tử x có thể được thực hiện như sau:

 1. Xem xét đoạn mảng arr[left…right] cần tìm kiếm phần tử x. Ta so sánh x với phần tử ở giữa mảng (mid = (left + right) / 2). Nếu:
 2. Nếu phần tử arr[mid] = x. Kết luận và thoát khỏi chương trình.
 3. Nếu arr[mid]
 4. Nếu arr[mid] > x. Chỉ thực hiện tìm kiếm trên đoạn đường[left…mid-1].

Hình ảnh dưới đây mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân và so sánh nó với thuật toán tìm kiếm tuyến tính.

So sánh tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính
So sánh tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính

Tham khảo: Cách tắt hoàn toàn 100% Antimalware Service Executable trên Windows 10

Bằng cách vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất là O (log (n)).

Cho bạn: Sau bài học này, các bạn có thể vận dụng kiến ​​thức về tìm kiếm nhị phân của mình để làm các bài tập thực hành tại Luyen Code.

Mã minh họa cho thuật toán tìm kiếm nhị phân

Trong phần này, tôi sẽ trình diễn mã sử dụng thuật toán đệ quy sử dụng Java và C / C ++. Ngoài ra, tôi sẽ vận dụng thuật toán khử đệ quy với C / C ++.

Mã trình diễn C / C ++ sử dụng đệ quy

Mã ví dụ sử dụng đệ quy Java

Khử đệ quy mã bằng C / C ++

Xem thêm: Nên mở tài khoản nhà băng nào?

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 49. Thuật toán sắp xếp chènBài tiếp theo: Bài 51. Tìm số lớn thứ 2 trong một mảng

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

[rule_3_plain]

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

[rule_1_plain]

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

[rule_2_plain]

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

[rule_2_plain]

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

[rule_3_plain]

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Bài #Thuật #Toán #Tìm #Kiếm #Nhị #Phân

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất