Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái không còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc HDBank kể từ ngày 20/6.

Ngày 20/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có thông báo chấp thuận đơn thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng của bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Phó Tổng Giám đốc.

Bà: Nguyễn Doãn Duy Ái. (Nguồn: HDBank).

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái sinh năm 1963 tại Quy Nhơn, là Cử nhân Tín dụng Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM (1986).

Bà từng nhiều năm kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và ngân hàng tại Techcombank, VPBank … Trước đó, bà Nguyễn Đoàn Duy Ái được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc HDBank. từ tháng 8/2007 và được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Ái kể từ ngày 02/01/2019.

Về phía HDBank, ngân hàng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu 7 thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hiện là Phó Chủ tịch thường trực), Ông Nguyễn Hữu Đang, Ông. Lưu Đức Khánh, Ông Nguyễn Thành Đô, Bà Nguyễn Thị Tâm, Ông Kim Byoungho (Truyền hình Độc lập) và Ông Lê Mạnh Dũng (Truyền hình Độc lập).

Đặc biệt, danh sách nhân sự HĐQT xuất hiện thêm hai gương mặt mới: Ông Kim Byoungho là Cố vấn cấp cao của IFC, Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc (Hàn Quốc) và ông Lê Mạnh Dũng là Trưởng đại diện của DEG. Đầu tư Deutsche. und Entwicklungsgesellschaft mbH tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Lê Thị Băng Tâm không còn là thành viên HĐQT ngân hàng, nhưng sẽ tiếp tục ngồi ghế ban cố vấn đồng hành với chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới.

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng tín dụng đạt 18%

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng việc làm đạt 18%.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% lên 18%

04-05-2022

HDBank bầu tân chủ tịch nước ngoài

Phương Nga


Thông tin thêm

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái không còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc HDBank kể từ ngày 20/6.

Ngày 20/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có thông báo chấp thuận đơn thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng của bà Nguyễn Đoàn Duy Ái - Phó Tổng Giám đốc.

Bà: Nguyễn Doãn Duy Ái. (Nguồn: HDBank).

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái sinh năm 1963 tại Quy Nhơn, là Cử nhân Tín dụng Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM (1986).

Bà từng nhiều năm kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và ngân hàng tại Techcombank, VPBank ... Trước đó, bà Nguyễn Đoàn Duy Ái được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc HDBank. từ tháng 8/2007 và được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Ái kể từ ngày 02/01/2019.

Về phía HDBank, ngân hàng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu 7 thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hiện là Phó Chủ tịch thường trực), Ông Nguyễn Hữu Đang, Ông. Lưu Đức Khánh, Ông Nguyễn Thành Đô, Bà Nguyễn Thị Tâm, Ông Kim Byoungho (Truyền hình Độc lập) và Ông Lê Mạnh Dũng (Truyền hình Độc lập).

Đặc biệt, danh sách nhân sự HĐQT xuất hiện thêm hai gương mặt mới: Ông Kim Byoungho là Cố vấn cấp cao của IFC, Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc (Hàn Quốc) và ông Lê Mạnh Dũng là Trưởng đại diện của DEG. Đầu tư Deutsche. und Entwicklungsgesellschaft mbH tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Lê Thị Băng Tâm không còn là thành viên HĐQT ngân hàng, nhưng sẽ tiếp tục ngồi ghế ban cố vấn đồng hành với chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới.

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng tín dụng đạt 18%

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng việc làm đạt 18%.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% lên 18%

04-05-2022

HDBank bầu tân chủ tịch nước ngoài

Phương Nga


Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái không còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc HDBank kể từ ngày 20/6.

Ngày 20/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có thông báo chấp thuận đơn thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng của bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Phó Tổng Giám đốc.

Bà: Nguyễn Doãn Duy Ái. (Nguồn: HDBank).

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái sinh năm 1963 tại Quy Nhơn, là Cử nhân Tín dụng Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM (1986).

Bà từng nhiều năm kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và ngân hàng tại Techcombank, VPBank … Trước đó, bà Nguyễn Đoàn Duy Ái được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc HDBank. từ tháng 8/2007 và được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Ái kể từ ngày 02/01/2019.

Về phía HDBank, ngân hàng đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu 7 thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hiện là Phó Chủ tịch thường trực), Ông Nguyễn Hữu Đang, Ông. Lưu Đức Khánh, Ông Nguyễn Thành Đô, Bà Nguyễn Thị Tâm, Ông Kim Byoungho (Truyền hình Độc lập) và Ông Lê Mạnh Dũng (Truyền hình Độc lập).

Đặc biệt, danh sách nhân sự HĐQT xuất hiện thêm hai gương mặt mới: Ông Kim Byoungho là Cố vấn cấp cao của IFC, Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc (Hàn Quốc) và ông Lê Mạnh Dũng là Trưởng đại diện của DEG. Đầu tư Deutsche. und Entwicklungsgesellschaft mbH tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Lê Thị Băng Tâm không còn là thành viên HĐQT ngân hàng, nhưng sẽ tiếp tục ngồi ghế ban cố vấn đồng hành với chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới.

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng tín dụng đạt 18%

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng việc làm đạt 18%.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% lên 18%

04-05-2022

HDBank bầu tân chủ tịch nước ngoài

Phương Nga

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

[rule_3_plain]

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái không còn giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank kể từ ngày 20/6.

Ngày 20/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển TP HCM (HDBank) vừa có thông báo chấp thuận đơn từ nhiệm và kết thúc hợp đồng lao động theo nguyện vọng của bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Phó Tổng Giám đốc.

 Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái. (Nguồn: HDBank).

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái sinh năm 1963 tại Quy Nhơn, là Cử nhân ngành Tín dụng Ngân hàng – Đại học Ngân hàng T.P Hồ Chí Minh (1986)
Bà đã từng công tác nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và tài chính ngân hàng tại Techcombank, VPBank… Trước đó, bà Nguyễn Đoàn Duy Ái được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc HDBank từ 8/2007 và được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Ái kể từ ngày 2/1/2019.
Về HDBank, ngân hàng đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu ra 7 thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hiện là Phó Chủ tịch thường trực), ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Lưu Đức Khánh, ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Kim Byoungho (TV độc lập) và ông Lê Mạnh Dũng (TV độc lập).
Đặc biệt, danh sách nhân sự HĐQT xuất hiện hai gương mặt mới là ông Kim Byoungho là Cố vấn cấp cao IFC, Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc (Hàn Quốc) và ông Lê Mạnh Dũng là Trưởng đại diện DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH tại Việt Nam. 
Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Lê Thị Băng Tâm dù không còn góp mặt trong HĐQT ngân hàng, song sẽ tiếp tục chủ trì ban cố vấn để đồng hành cùng chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới.

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng tín dụng đạt 18%

10-06-2022

HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% xuống 18%

04-05-2022

HDBank bầu tân Chủ tịch người nước ngoài

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ba-nguyen-doan-duy-ai-thoi-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-hdbank-4220226211658554.htm

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

[rule_2_plain]

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

[rule_2_plain]

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

[rule_3_plain]

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái không còn giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank kể từ ngày 20/6.

Ngày 20/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển TP HCM (HDBank) vừa có thông báo chấp thuận đơn từ nhiệm và kết thúc hợp đồng lao động theo nguyện vọng của bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Phó Tổng Giám đốc.

 Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái. (Nguồn: HDBank).

Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái sinh năm 1963 tại Quy Nhơn, là Cử nhân ngành Tín dụng Ngân hàng – Đại học Ngân hàng T.P Hồ Chí Minh (1986)
Bà đã từng công tác nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và tài chính ngân hàng tại Techcombank, VPBank… Trước đó, bà Nguyễn Đoàn Duy Ái được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc HDBank từ 8/2007 và được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Ái kể từ ngày 2/1/2019.
Về HDBank, ngân hàng đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu ra 7 thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hiện là Phó Chủ tịch thường trực), ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Lưu Đức Khánh, ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Kim Byoungho (TV độc lập) và ông Lê Mạnh Dũng (TV độc lập).
Đặc biệt, danh sách nhân sự HĐQT xuất hiện hai gương mặt mới là ông Kim Byoungho là Cố vấn cấp cao IFC, Thành viên HĐQT độc lập của SK Inc (Hàn Quốc) và ông Lê Mạnh Dũng là Trưởng đại diện DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH tại Việt Nam. 
Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Lê Thị Băng Tâm dù không còn góp mặt trong HĐQT ngân hàng, song sẽ tiếp tục chủ trì ban cố vấn để đồng hành cùng chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới.

MBS dự báo doanh thu năm 2022 của HDBank tăng 19%, tăng trưởng tín dụng đạt 18%

10-06-2022

HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% xuống 18%

04-05-2022

HDBank bầu tân Chủ tịch người nước ngoài

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ba-nguyen-doan-duy-ai-thoi-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-hdbank-4220226211658554.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Bà #Nguyễn #Đoàn #Duy #Ái #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #đốc #HDBank

Xem thêm thông tin hay:  UOB: NHNN sẽ có xu hướng khởi đầu chu kỳ tăng lãi suất từ ​​quý II/2023 hoặc sớm hơn
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất