Bà Ngô Thu Hà giữ quyền Tổng Giám đốc SHB

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bà Ngô Thu Hà giữ quyền Tổng Giám đốc SHB phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hội đồng quản trị SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 20/7/2022.

Bà Ngô Thu Hà, Quyền Tổng Giám đốc SHB. (Nguồn: SHB).

Ngày 20/7/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Ngân hàng cho biết, việc bổ nhiệm này nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh theo định hướng chiến lược trung và dài hạn của SHB trong thời gian tới.

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sĩ Kinh tế. Bà có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và giữ các vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức và định chế tài chính.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc SHB, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS), Thành viên Hội đồng Thành viên Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC),…

Bà Ngô Thu Hà gia nhập SHB từ năm 2008 và đã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc hơn 11 năm. Trong thời gian làm việc tại SHB, bà Ngô Thu Hà đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với việc bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, kể từ ngày 20/7/2022, ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ điều hành SHB để tập trung tham gia trong hoạt động kinh doanh. Điều hành ngân hàng với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách Hội đồng tín dụng của SHB.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 5.900 tỷ đồng. 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Dự kiến ​​trong quý III, SHB sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoàn tất giao dịch bán Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC), dự kiến ​​thu được thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tới. .

SHB ước lãi 6 tháng gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ

SHB ước đạt gần 5.900 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 84% so với kỳ trước.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

SHB siết nợ ô tô hạng sang và ba bất động sản thuộc tập đoàn Louis Holdings

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Yuanta Việt Nam: SHB cũng có thêm hai quỹ ETF nước ngoài mới trong giai đoạn tái cơ cấu quý II

Phương Nga


Thông tin thêm

Bà Ngô Thu Hà giữ quyền Tổng Giám đốc SHB

Hội đồng quản trị SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 20/7/2022.

Bà Ngô Thu Hà, Quyền Tổng Giám đốc SHB. (Nguồn: SHB).

Ngày 20/7/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Ngân hàng cho biết, việc bổ nhiệm này nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh theo định hướng chiến lược trung và dài hạn của SHB trong thời gian tới.

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sĩ Kinh tế. Bà có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ các vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức và định chế tài chính.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc SHB, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS), Thành viên Hội đồng Thành viên Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC),…

Bà Ngô Thu Hà gia nhập SHB từ năm 2008 và đã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc hơn 11 năm. Trong thời gian làm việc tại SHB, bà Ngô Thu Hà đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với việc bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, kể từ ngày 20/7/2022, ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ điều hành SHB để tập trung tham gia trong hoạt động kinh doanh. Điều hành ngân hàng với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách Hội đồng tín dụng của SHB.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 5.900 tỷ đồng. 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Dự kiến ​​trong quý III, SHB sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoàn tất giao dịch bán Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC), dự kiến ​​thu được thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tới. .

SHB ước lãi 6 tháng gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ

SHB ước đạt gần 5.900 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 84% so với kỳ trước.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

SHB siết nợ ô tô hạng sang và ba bất động sản thuộc tập đoàn Louis Holdings

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Yuanta Việt Nam: SHB cũng có thêm hai quỹ ETF nước ngoài mới trong giai đoạn tái cơ cấu quý II

Phương Nga


Hội đồng quản trị SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 20/7/2022.

Bà Ngô Thu Hà, Quyền Tổng Giám đốc SHB. (Nguồn: SHB).

Ngày 20/7/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Ngân hàng cho biết, việc bổ nhiệm này nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh theo định hướng chiến lược trung và dài hạn của SHB trong thời gian tới.

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sĩ Kinh tế. Bà có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và giữ các vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức và định chế tài chính.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc SHB, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS), Thành viên Hội đồng Thành viên Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC),…

Bà Ngô Thu Hà gia nhập SHB từ năm 2008 và đã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc hơn 11 năm. Trong thời gian làm việc tại SHB, bà Ngô Thu Hà đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với việc bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, kể từ ngày 20/7/2022, ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ điều hành SHB để tập trung tham gia trong hoạt động kinh doanh. Điều hành ngân hàng với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách Hội đồng tín dụng của SHB.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 5.900 tỷ đồng. 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Dự kiến ​​trong quý III, SHB sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoàn tất giao dịch bán Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC), dự kiến ​​thu được thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tới. .

SHB ước lãi 6 tháng gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ

SHB ước đạt gần 5.900 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 84% so với kỳ trước.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

SHB siết nợ ô tô hạng sang và ba bất động sản thuộc tập đoàn Louis Holdings

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Yuanta Việt Nam: SHB cũng có thêm hai quỹ ETF nước ngoài mới trong giai đoạn tái cơ cấu quý II

Phương Nga

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

[rule_3_plain]

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

Hội đồng Quản trị SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 20/7/2022.

 Bà Ngô Thu Hà,Quyền Tổng Giám đốc SHB. (Nguồn: SHB).

Ngày 20/7/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm Bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.
Phía ngân hàng cho biết việc bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ theo định hướng chiến lược trung dài hạn của SHB trong thời gian tới.
Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sỹ Kinh tế. Bà đã có 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giữ vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức, định chế tài chính.
Bà từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc SHB, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty cổ phần chứng khoán SHB (SHBS), Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC),…
Bà Ngô Thu Hà gia nhập SHB từ năm 2008 và đã có hơn 11 năm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Trong suốt thời gian công tác tại SHB, Bà Ngô Thu Hà đã đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Cùng với việc bổ nhiệm Bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 20/7/2022, Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành SHB để tập trung tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT và phụ trách Hội đồng Tín dụng SHB. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.
Dự kiến trong quý III, SHB sẽ được NHNN cấp phép để hoàn thành giao dịch bán Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC), dự kiến thu về nguồn thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tiếp theo.

SHB ước lãi 6 tháng gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ

27-05-2022

SHB siết nợ loạt xe sang và ba bất động sản thuộc nhóm Louis Holdings

19-05-2022

Yuanta Việt Nam: SHB cùng được hai ETF ngoại thêm mới trong kỳ cơ cấu quý II

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ba-ngo-thu-ha-giu-quyen-tong-giam-doc-shb-422022720125956292.htm

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

[rule_2_plain]

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

[rule_2_plain]

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

[rule_3_plain]

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

Hội đồng Quản trị SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 20/7/2022.

 Bà Ngô Thu Hà,Quyền Tổng Giám đốc SHB. (Nguồn: SHB).

Ngày 20/7/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm Bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.
Phía ngân hàng cho biết việc bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ theo định hướng chiến lược trung dài hạn của SHB trong thời gian tới.
Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sỹ Kinh tế. Bà đã có 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giữ vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức, định chế tài chính.
Bà từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc SHB, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty cổ phần chứng khoán SHB (SHBS), Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC),…
Bà Ngô Thu Hà gia nhập SHB từ năm 2008 và đã có hơn 11 năm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Trong suốt thời gian công tác tại SHB, Bà Ngô Thu Hà đã đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Cùng với việc bổ nhiệm Bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 20/7/2022, Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành SHB để tập trung tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT và phụ trách Hội đồng Tín dụng SHB. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.
Dự kiến trong quý III, SHB sẽ được NHNN cấp phép để hoàn thành giao dịch bán Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC), dự kiến thu về nguồn thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tiếp theo.

SHB ước lãi 6 tháng gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ

27-05-2022

SHB siết nợ loạt xe sang và ba bất động sản thuộc nhóm Louis Holdings

19-05-2022

Yuanta Việt Nam: SHB cùng được hai ETF ngoại thêm mới trong kỳ cơ cấu quý II

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ba-ngo-thu-ha-giu-quyen-tong-giam-doc-shb-422022720125956292.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Bà #Ngô #Thu #Hà #giữ #quyền #Tổng #Giám #đốc #SHB

Xem thêm thông tin hay:  Bỏ tiền vào đâu trong thời kỳ lạm phát?
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất