Áp lực lạm phát khó có thể đảo ngược chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Sức ép lạm phát khó có thể đảo ngược chính sách tiền tệ của Nhà băng Nhà nước phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VNDirect cho rằng Nhà băng Nhà nước sẽ ko tăng lãi suất này trong vòng 3-6 tháng tới để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Trong báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Chứng khoán VNDirect cho rằng, sức ép lạm phát khó có thể đảo ngược chính sách tiền tệ của Nhà băng Nhà nước (NHNN), ít nhất là trong 3-6 tháng tới.

Các chuyên gia kỳ vọng Nhà băng Nhà nước sẽ duy trì chính sách tiền tệ dễ dàng cho tới ít nhất là hết quý II / 2022. Theo đó, mặc dù sức ép lạm phát được dự đoán sẽ ngày càng tăng trong những tháng tới nhưng chỉ số giá tiêu dùng bình quân nửa đầu năm 2022 được dự đoán ở mức 2,5% so với cùng kỳ, vẫn thấp hơn nhiều so với mức. trần 4%.

Đồng thời, nhu cầu trong nước vẫn tương đối yếu, chưa phục hồi hoàn toàn về mức tầm thường trước đại dịch, và NHNN vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Dịch.

Mặc dù các chuyên gia ko kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục cắt giảm các lãi suất chính sách chủ chốt nhưng có thể NHNN sẽ ko tăng lãi suất này trong vòng 3-6 tháng tới để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

VNDirect kỳ vọng NHNN sẽ hỗ trợ thị trường thông qua các hoạt động thị trường mở như bơm thanh khoản bằng tiền đồng, sắm ngoại hối hay nâng trần tăng trưởng tín dụng cho các nhà băng thương nghiệp.

Tăng trưởng tín dụng dự đoán sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc thù là các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, xuất nhập khẩu. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán và các dự án BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao).

Về lãi suất cho vay, Nhà băng Nhà nước đang triển khai gói bù lãi suất với quy mô 3.000 tỷ đồng. Nhà băng Nhà nước đưa ra mức lãi suất cho vay chỉ 3-4% / năm đối với các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến ​​mở rộng quy mô gói cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp lên 40.000 tỷ đồng, tập trung vào một số nhân vật ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tham gia một số dự án trọng tâm quốc gia, và kinh doanh trong một số ngành nhất mực (du lịch, hàng ko, vận tải).

Chúng tôi kỳ vọng gói bù lãi suất có thể giúp giảm lãi suất cho vay bình quân khoảng 0,2-0,4 điểm phần trăm vào năm 2022. Tuy nhiên, tác động thực tiễn của gói bù lãi suất đối với doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thấp hơn nếu các nhà băng thương nghiệp tăng cường cho vay lãi suất của các khoản cho vay thông thường khác để bù đắp việc tăng lãi suất huy động.

Về lãi suất huy động, doanh nghiệp chứng khoán cho rằng lãi suất huy động khó có thể duy trì ở mức thấp lịch sử vào năm 2022. Lãi suất huy động được dự đoán sẽ tăng nhẹ 0,3-0,5 điểm phần trăm trong năm tới. Năm 2022.

Thậm chí, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các nhà băng thương nghiệp có thể tăng lên 5,9-6,1% / năm vào cuối năm 2022 (hiện nay là 5,6% / năm), nhưng vẫn ở mức thấp. so với mức trước đại dịch là 7% / năm.


Thông tin thêm

Sức ép lạm phát khó có thể đảo ngược chính sách tiền tệ của Nhà băng Nhà nước

VNDirect cho rằng Nhà băng Nhà nước sẽ ko tăng lãi suất này trong vòng 3-6 tháng tới để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Trong báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Chứng khoán VNDirect cho rằng, sức ép lạm phát khó có thể đảo ngược chính sách tiền tệ của Nhà băng Nhà nước (NHNN), ít nhất là trong 3-6 tháng tới.

Các chuyên gia kỳ vọng Nhà băng Nhà nước sẽ duy trì chính sách tiền tệ dễ dàng cho tới ít nhất là hết quý II / 2022. Theo đó, mặc dù sức ép lạm phát được dự đoán sẽ ngày càng tăng trong những tháng tới nhưng chỉ số giá tiêu dùng bình quân nửa đầu năm 2022 được dự đoán ở mức 2,5% so với cùng kỳ, vẫn thấp hơn nhiều so với mức. trần 4%.

Đồng thời, nhu cầu trong nước vẫn tương đối yếu, chưa phục hồi hoàn toàn về mức tầm thường trước đại dịch, và NHNN vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Dịch.

Mặc dù các chuyên gia ko kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục cắt giảm các lãi suất chính sách chủ chốt nhưng có thể NHNN sẽ ko tăng lãi suất này trong vòng 3-6 tháng tới để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

VNDirect kỳ vọng NHNN sẽ hỗ trợ thị trường thông qua các hoạt động thị trường mở như bơm thanh khoản bằng tiền đồng, sắm ngoại hối hay nâng trần tăng trưởng tín dụng cho các nhà băng thương nghiệp.

Tăng trưởng tín dụng dự đoán sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc thù là các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, xuất nhập khẩu. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán và các dự án BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao).

Về lãi suất cho vay, Nhà băng Nhà nước đang triển khai gói bù lãi suất với quy mô 3.000 tỷ đồng. Nhà băng Nhà nước đưa ra mức lãi suất cho vay chỉ 3-4% / năm đối với các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến ​​mở rộng quy mô gói cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp lên 40.000 tỷ đồng, tập trung vào một số nhân vật ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tham gia một số dự án trọng tâm quốc gia, và kinh doanh trong một số ngành nhất mực (du lịch, hàng ko, vận tải).

Chúng tôi kỳ vọng gói bù lãi suất có thể giúp giảm lãi suất cho vay bình quân khoảng 0,2-0,4 điểm phần trăm vào năm 2022. Tuy nhiên, tác động thực tiễn của gói bù lãi suất đối với doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thấp hơn nếu các nhà băng thương nghiệp tăng cường cho vay lãi suất của các khoản cho vay thông thường khác để bù đắp việc tăng lãi suất huy động.

Về lãi suất huy động, doanh nghiệp chứng khoán cho rằng lãi suất huy động khó có thể duy trì ở mức thấp lịch sử vào năm 2022. Lãi suất huy động được dự đoán sẽ tăng nhẹ 0,3-0,5 điểm phần trăm trong năm tới. Năm 2022.

Thậm chí, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các nhà băng thương nghiệp có thể tăng lên 5,9-6,1% / năm vào cuối năm 2022 (hiện nay là 5,6% / năm), nhưng vẫn ở mức thấp. so với mức trước đại dịch là 7% / năm.


VNDirect cho rằng Nhà băng Nhà nước sẽ ko tăng lãi suất này trong vòng 3-6 tháng tới để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Trong báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Chứng khoán VNDirect cho rằng, sức ép lạm phát khó có thể đảo ngược chính sách tiền tệ của Nhà băng Nhà nước (NHNN), ít nhất là trong 3-6 tháng tới.

Các chuyên gia kỳ vọng Nhà băng Nhà nước sẽ duy trì chính sách tiền tệ dễ dàng cho tới ít nhất là hết quý II / 2022. Theo đó, mặc dù sức ép lạm phát được dự đoán sẽ ngày càng tăng trong những tháng tới nhưng chỉ số giá tiêu dùng bình quân nửa đầu năm 2022 được dự đoán ở mức 2,5% so với cùng kỳ, vẫn thấp hơn nhiều so với mức. trần 4%.

Đồng thời, nhu cầu trong nước vẫn tương đối yếu, chưa phục hồi hoàn toàn về mức tầm thường trước đại dịch, và NHNN vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Dịch.

Mặc dù các chuyên gia ko kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục cắt giảm các lãi suất chính sách chủ chốt nhưng có thể NHNN sẽ ko tăng lãi suất này trong vòng 3-6 tháng tới để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

VNDirect kỳ vọng NHNN sẽ hỗ trợ thị trường thông qua các hoạt động thị trường mở như bơm thanh khoản bằng tiền đồng, sắm ngoại hối hay nâng trần tăng trưởng tín dụng cho các nhà băng thương nghiệp.

Tăng trưởng tín dụng dự đoán sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc thù là các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, xuất nhập khẩu. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán và các dự án BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao).

Về lãi suất cho vay, Nhà băng Nhà nước đang triển khai gói bù lãi suất với quy mô 3.000 tỷ đồng. Nhà băng Nhà nước đưa ra mức lãi suất cho vay chỉ 3-4% / năm đối với các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến ​​mở rộng quy mô gói cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp lên 40.000 tỷ đồng, tập trung vào một số nhân vật ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tham gia một số dự án trọng tâm quốc gia, và kinh doanh trong một số ngành nhất mực (du lịch, hàng ko, vận tải).

Chúng tôi kỳ vọng gói bù lãi suất có thể giúp giảm lãi suất cho vay bình quân khoảng 0,2-0,4 điểm phần trăm vào năm 2022. Tuy nhiên, tác động thực tiễn của gói bù lãi suất đối với doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thấp hơn nếu các nhà băng thương nghiệp tăng cường cho vay lãi suất của các khoản cho vay thông thường khác để bù đắp việc tăng lãi suất huy động.

Về lãi suất huy động, doanh nghiệp chứng khoán cho rằng lãi suất huy động khó có thể duy trì ở mức thấp lịch sử vào năm 2022. Lãi suất huy động được dự đoán sẽ tăng nhẹ 0,3-0,5 điểm phần trăm trong năm tới. Năm 2022.

Thậm chí, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các nhà băng thương nghiệp có thể tăng lên 5,9-6,1% / năm vào cuối năm 2022 (hiện nay là 5,6% / năm), nhưng vẫn ở mức thấp. so với mức trước đại dịch là 7% / năm.

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

[rule_3_plain]

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

[rule_1_plain]

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

[rule_2_plain]

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

[rule_2_plain]

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

[rule_3_plain]

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Áp #lực #lạm #phát #khó #có #thể #đảo #ngược #chính #sách #tiền #tệ #của #Ngân #hàng #Nhà #nước

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular