Agribank muốn thoái sạch vốn tại Tập đoàn Công nghệ CMC

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Agribank muốn thoái sạch vốn tại Tập đoàn Công nghệ CMC phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/6 đến 28/7. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC.

Hình ảnh: Lê Huy.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,67% vốn điều lệ của CMC. Công ty Cổ phần (Mã: CMG).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến ​​từ 29/6 đến 28/7 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu CMG dừng ở mức 64.900 đồng / cổ phiếu, ước tính với mức giá này, số tiền Agribank thu về từ giao dịch trên là khoảng 177 tỷ đồng.

Người đại diện phần vốn góp của ngân hàng là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành viên Kiểm soát CMC, hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank.

Trước đó, Agribank cho biết sẽ chào bán toàn bộ 3,1 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,87% vốn điều lệ CMC. Tuy nhiên, đến hết ngày 3/6, ngân hàng này mới chỉ bán thành công 220.300 cổ phiếu và còn hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG chưa bán được.

Ngân hàng này cho biết lý do không hoàn tất giao dịch là do từ ngày 7/5 đến 3/6, thị giá cổ phiếu CMG đã xuống dưới mức giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu CMG. (Nguồn: TradingView).

Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu

Agribank sẽ mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá 225;  khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu

08-01-2022

Agribank chào bán hơn 2,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ CMC, giá khởi điểm 174 tỷ đồng

06-11-2021

Agribank muốn bán gần 3,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ CMC, ước thu về 230 tỷ đồng

Phương Nga


Thông tin thêm

Agribank muốn thoái sạch vốn tại Tập đoàn Công nghệ CMC

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/6 đến 28/7. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC.

Hình ảnh: Lê Huy.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,67% vốn điều lệ của CMC. Công ty Cổ phần (Mã: CMG).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến ​​từ 29/6 đến 28/7 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu CMG dừng ở mức 64.900 đồng / cổ phiếu, ước tính với mức giá này, số tiền Agribank thu về từ giao dịch trên là khoảng 177 tỷ đồng.

Người đại diện phần vốn góp của ngân hàng là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành viên Kiểm soát CMC, hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank.

Trước đó, Agribank cho biết sẽ chào bán toàn bộ 3,1 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,87% vốn điều lệ CMC. Tuy nhiên, đến hết ngày 3/6, ngân hàng này mới chỉ bán thành công 220.300 cổ phiếu và còn hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG chưa bán được.

Ngân hàng này cho biết lý do không hoàn tất giao dịch là do từ ngày 7/5 đến 3/6, thị giá cổ phiếu CMG đã xuống dưới mức giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu CMG. (Nguồn: TradingView).

Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu

Agribank sẽ mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá 225;  khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu

08-01-2022

Agribank chào bán hơn 2,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ CMC, giá khởi điểm 174 tỷ đồng

06-11-2021

Agribank muốn bán gần 3,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ CMC, ước thu về 230 tỷ đồng

Phương Nga


Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/6 đến 28/7. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC.

Hình ảnh: Lê Huy.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,67% vốn điều lệ của CMC. Công ty Cổ phần (Mã: CMG).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến ​​từ 29/6 đến 28/7 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái toàn bộ vốn tại CMC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu CMG dừng ở mức 64.900 đồng / cổ phiếu, ước tính với mức giá này, số tiền Agribank thu về từ giao dịch trên là khoảng 177 tỷ đồng.

Người đại diện phần vốn góp của ngân hàng là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành viên Kiểm soát CMC, hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank.

Trước đó, Agribank cho biết sẽ chào bán toàn bộ 3,1 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,87% vốn điều lệ CMC. Tuy nhiên, đến hết ngày 3/6, ngân hàng này mới chỉ bán thành công 220.300 cổ phiếu và còn hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG chưa bán được.

Ngân hàng này cho biết lý do không hoàn tất giao dịch là do từ ngày 7/5 đến 3/6, thị giá cổ phiếu CMG đã xuống dưới mức giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu CMG. (Nguồn: TradingView).

Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu

Agribank sẽ mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với giá 225;  khởi điểm 63.300 đồng / cổ phiếu

08-01-2022

Agribank chào bán hơn 2,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ CMC, giá khởi điểm 174 tỷ đồng

06-11-2021

Agribank muốn bán gần 3,8 triệu cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ CMC, ước thu về 230 tỷ đồng

Phương Nga

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

[rule_3_plain]

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 29/6-28/7. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái sạch vốn tại CMC.

Ảnh: Lê Huy. 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,67% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã: CMG). 
Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 29/6-28/7 bằng phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái sạch vốn tại CMC.
Kết phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu CMG dừng ở mức 64.900 đồng/cp, ước tính với mức giá này, số tiền mà Agribank có thể thu về từ giao dịch trên là khoảng 177 tỷ đồng.
Người đại diện phần vốn góp của ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành viên Kiểm soát của CMC hiện đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban đầu tư của Agribank.
Trước đó, Agribank cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,87% vốn điều lệ của CMC. Tuy nhiên, kết thúc ngày 3/6, ngân hàng mới chỉ bán thành công 220.300 cổ phiếu và còn lại hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG chưa bán hết.
Phía ngân hàng cho biết lý do không hoàn tất giao dịch là từ ngày 7/5-3/6, giá thị trường của cổ phiếu CMG giảm dưới giá khởi điểm chuyền nhượng cổ phần.

 Diễn biến giá cổ phiếu CMG. (Nguồn: TradingView).

Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với mức giá khởi điểm 63.300 đồng/cp

08-01-2022

Agribank rao bán hơn 2,8 triệu cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC, giá khởi điểm 174 tỷ đồng

06-11-2021

Agribank muốn bán gần 3,8 triệu cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC, ước thu về 230 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/agribank-muon-thoai-sach-von-tai-tap-doan-cong-nghe-cmc-422022610121837615.htm

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

[rule_2_plain]

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

[rule_2_plain]

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

[rule_3_plain]

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 29/6-28/7. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái sạch vốn tại CMC.

Ảnh: Lê Huy. 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,67% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã: CMG). 
Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 29/6-28/7 bằng phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, Agribank sẽ thoái sạch vốn tại CMC.
Kết phiên giao dịch ngày 13/4, giá cổ phiếu CMG dừng ở mức 64.900 đồng/cp, ước tính với mức giá này, số tiền mà Agribank có thể thu về từ giao dịch trên là khoảng 177 tỷ đồng.
Người đại diện phần vốn góp của ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành viên Kiểm soát của CMC hiện đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban đầu tư của Agribank.
Trước đó, Agribank cho biết sẽ chào bán toàn bộ hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG sở hữu, tương đương 2,87% vốn điều lệ của CMC. Tuy nhiên, kết thúc ngày 3/6, ngân hàng mới chỉ bán thành công 220.300 cổ phiếu và còn lại hơn 2,9 triệu cổ phiếu CMG chưa bán hết.
Phía ngân hàng cho biết lý do không hoàn tất giao dịch là từ ngày 7/5-3/6, giá thị trường của cổ phiếu CMG giảm dưới giá khởi điểm chuyền nhượng cổ phần.

 Diễn biến giá cổ phiếu CMG. (Nguồn: TradingView).

Agribank sẽ bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu CMG với mức giá khởi điểm 63.300 đồng/cp

08-01-2022

Agribank rao bán hơn 2,8 triệu cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC, giá khởi điểm 174 tỷ đồng

06-11-2021

Agribank muốn bán gần 3,8 triệu cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC, ước thu về 230 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/agribank-muon-thoai-sach-von-tai-tap-doan-cong-nghe-cmc-422022610121837615.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Agribank #muốn #thoái #sạch #vốn #tại #Tập #đoàn #Công #nghệ #CMC

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất