ACB: Lợi nhuận tăng 32% trong quý đầu năm, nợ có khả năng mất vốn tăng 40%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => ACB: Lợi nhuận tăng 32% trong quý đầu năm, nợ có khả năng mất vốn tăng 40% phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tại thời khắc cuối quý I, dư nợ xấu của ACB tăng 11,4% lên 3.119 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu lên 0,82%, trong đó dư nợ nhóm 5 chiếm 62%, tăng 40% so với cuối năm. của năm. trước.

Nhà băng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các mảng hoạt động của nhà băng có sự phân hóa. Trong lúc thu nhập lãi thuần, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận mức tăng trưởng thì các mảng như sắm bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỷ đồng và lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm hơn 86% so với cùng kỳ. năm ngoái.

Thu nhập từ hoạt động khác tăng trưởng đột biến, mang về hơn 369 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt chưa tới 50 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là trong quý I, thay vì trích lập dự phòng hơn 605 tỷ đồng như năm trước thì năm nay, nhà băng đã hoàn nhập 2,8 tỷ đồng. Từ đó góp phần tăng lợi nhuận trước thuế hơn 32%.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa qua, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát đã san sẻ: “Nếu tình hình kinh tế khả quan, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thu nhập từ dự phòng COVID-19 trong năm 2021, được ghi nhận trong năm nay”.

Kết quả kinh doanh của ACB. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 5%, huy động người mua cũng tăng ở mức khiêm tốn 1,6%. Dư nợ xấu của nhà băng tăng 11,4% lên 3.119 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 0,77% (cuối năm ngoái) lên 0,82%.

Nhà băng đã tuyển dụng hơn 800 viên chức trong quý, đồng thời tăng chi phí viên chức trong kỳ lên 1.709 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Ở thành phần nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm 62% tổng nợ nhóm 3 tới nhóm 5 với hơn 1.933 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm ngoái.

(Nguồn: BCTC quý I của ACB)

Năm 2021, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% lên 15.018 tỷ đồng, tổng tài sản và huy động đều tăng 11% so với năm 2021, tuần tự đạt 588.187 tỷ đồng và 421.897 tỷ đồng.

ACB sắp phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỉ lệ 25%

ACB sắp chia cổ tức tỷ lệ 25%

04-07-2022

[LIVE] ĐHCĐ ACB: Nhà băng ko cho vay nội bộ, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ hơn 70%

Diệp Bình


Thông tin thêm

ACB: Lợi nhuận tăng 32% trong quý đầu năm, nợ có khả năng mất vốn tăng 40%

Tại thời khắc cuối quý I, dư nợ xấu của ACB tăng 11,4% lên 3.119 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu lên 0,82%, trong đó dư nợ nhóm 5 chiếm 62%, tăng 40% so với cuối năm. của năm. trước.

Nhà băng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các mảng hoạt động của nhà băng có sự phân hóa. Trong lúc thu nhập lãi thuần, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận mức tăng trưởng thì các mảng như sắm bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỷ đồng và lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm hơn 86% so với cùng kỳ. năm ngoái.

Thu nhập từ hoạt động khác tăng trưởng đột biến, mang về hơn 369 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt chưa tới 50 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là trong quý I, thay vì trích lập dự phòng hơn 605 tỷ đồng như năm trước thì năm nay, nhà băng đã hoàn nhập 2,8 tỷ đồng. Từ đó góp phần tăng lợi nhuận trước thuế hơn 32%.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa qua, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát đã san sẻ: "Nếu tình hình kinh tế khả quan, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thu nhập từ dự phòng COVID-19 trong năm 2021, được ghi nhận trong năm nay".

Kết quả kinh doanh của ACB. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 5%, huy động người mua cũng tăng ở mức khiêm tốn 1,6%. Dư nợ xấu của nhà băng tăng 11,4% lên 3.119 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 0,77% (cuối năm ngoái) lên 0,82%.

Nhà băng đã tuyển dụng hơn 800 viên chức trong quý, đồng thời tăng chi phí viên chức trong kỳ lên 1.709 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Ở thành phần nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm 62% tổng nợ nhóm 3 tới nhóm 5 với hơn 1.933 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm ngoái.

(Nguồn: BCTC quý I của ACB)

Năm 2021, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% lên 15.018 tỷ đồng, tổng tài sản và huy động đều tăng 11% so với năm 2021, tuần tự đạt 588.187 tỷ đồng và 421.897 tỷ đồng.

ACB sắp phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỉ lệ 25%

ACB sắp chia cổ tức tỷ lệ 25%

04-07-2022

[LIVE] ĐHCĐ ACB: Nhà băng ko cho vay nội bộ, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ hơn 70%

Diệp Bình


Tại thời khắc cuối quý I, dư nợ xấu của ACB tăng 11,4% lên 3.119 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu lên 0,82%, trong đó dư nợ nhóm 5 chiếm 62%, tăng 40% so với cuối năm. của năm. trước.

Nhà băng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các mảng hoạt động của nhà băng có sự phân hóa. Trong lúc thu nhập lãi thuần, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận mức tăng trưởng thì các mảng như sắm bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỷ đồng và lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm hơn 86% so với cùng kỳ. năm ngoái.

Thu nhập từ hoạt động khác tăng trưởng đột biến, mang về hơn 369 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt chưa tới 50 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là trong quý I, thay vì trích lập dự phòng hơn 605 tỷ đồng như năm trước thì năm nay, nhà băng đã hoàn nhập 2,8 tỷ đồng. Từ đó góp phần tăng lợi nhuận trước thuế hơn 32%.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa qua, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát đã san sẻ: “Nếu tình hình kinh tế khả quan, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thu nhập từ dự phòng COVID-19 trong năm 2021, được ghi nhận trong năm nay”.

Kết quả kinh doanh của ACB. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 5%, huy động người mua cũng tăng ở mức khiêm tốn 1,6%. Dư nợ xấu của nhà băng tăng 11,4% lên 3.119 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 0,77% (cuối năm ngoái) lên 0,82%.

Nhà băng đã tuyển dụng hơn 800 viên chức trong quý, đồng thời tăng chi phí viên chức trong kỳ lên 1.709 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Ở thành phần nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm 62% tổng nợ nhóm 3 tới nhóm 5 với hơn 1.933 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm ngoái.

(Nguồn: BCTC quý I của ACB)

Năm 2021, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% lên 15.018 tỷ đồng, tổng tài sản và huy động đều tăng 11% so với năm 2021, tuần tự đạt 588.187 tỷ đồng và 421.897 tỷ đồng.

ACB sắp phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỉ lệ 25%

ACB sắp chia cổ tức tỷ lệ 25%

04-07-2022

[LIVE] ĐHCĐ ACB: Nhà băng ko cho vay nội bộ, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ hơn 70%

Diệp Bình

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

[rule_3_plain]

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

Vào cuối quý I, số dư nợ xấu của ACB tăng 11,4% với 3.119 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng lên 0,82% trong đó số dư nợ nhóm 5 chiếm 62%, tăng 40% so với cuối năm trước.

Nhà băng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, các mảng hoạt động của nhà băng có sự phân hoá. Trong lúc, thu nhập lãi thuần, mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận tăng trưởng thì các mảng như chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỷ đồng và lãi thuần chứng khoán đầu tư giảm tới hơn 86% so với cùng kỳ năm trước.
Mảng thu nhập từ hoạt động khác có tăng trưởng đột biến mang về hơn 369 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt chưa đầy 50 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý khác là trong quý I, thay vì trích lập dự phòng hơn 605 tỷ như năm trước thì trong năm nay, nhà băng lại hoàn nhập 2,8 tỷ đồng. Từ đó góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng hơn 32%.
Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vừa qua, Tổng Giám đốc Từ Tiến Phát san sẻ: “Nếu tình hình kinh tế khả quan, chúng tôi kỳ vọng có khoản thu nhập từ trích lập dự phòng COVID-19 trong năm 2021, được ghi nhận trong năm nay”.

 Kết quả kinh doanh của ACB. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 5%, tiền gửi người mua cũng tăng trưởng ở mức khiêm tốn 1,6%. Số dư nợ xấu nhà băng tăng 11,4% với 3.119 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng từ 0,77% (cuối năm trước) lên 0,82%.
Nhà băng đã tuyển dụng thêm hơn 800 nhân sự trong quý, đồng thời tăng mức chi phí cho viên chức trong kỳ lên 1.709 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

 (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong cấu phần nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tỉ lệ 62% trong tổng nợ nhóm 3 tới nhóm 5 với hơn 1.933 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm trước.

 (Nguồn: BCTC quý I của ACB)

Trong năm 2021, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% lên 15.018 tỷ đồng, tổng tài sản và tiền gửi đều tăng 11% so với năm 2021, tương ứng 588.187 tỷ đồng và 421.897 tỷ đồng. 

ACB sắp phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỉ lệ 25%

07-04-2022

[LIVE] ĐHĐCĐ ACB: Nhà băng ko cho vay nội bộ, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ hơn 70%

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/acb-loi-nhuan-tang-32-trong-quy-dau-nam-no-co-kha-nang-mat-von-tang-40-422022427164819893.htm

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

[rule_2_plain]

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

[rule_2_plain]

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

[rule_3_plain]

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

Vào cuối quý I, số dư nợ xấu của ACB tăng 11,4% với 3.119 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng lên 0,82% trong đó số dư nợ nhóm 5 chiếm 62%, tăng 40% so với cuối năm trước.

Nhà băng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa thông báo báo cáo tài chính thống nhất quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, các mảng hoạt động của nhà băng có sự phân hoá. Trong lúc, thu nhập lãi thuần, mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận tăng trưởng thì các mảng như chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỷ đồng và lãi thuần chứng khoán đầu tư giảm tới hơn 86% so với cùng kỳ năm trước.
Mảng thu nhập từ hoạt động khác có tăng trưởng đột biến mang về hơn 369 tỷ đồng trong lúc cùng kỳ năm trước chỉ đạt chưa đầy 50 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý khác là trong quý I, thay vì trích lập dự phòng hơn 605 tỷ như năm trước thì trong năm nay, nhà băng lại hoàn nhập 2,8 tỷ đồng. Từ đó góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng hơn 32%.
Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vừa qua, Tổng Giám đốc Từ Tiến Phát san sẻ: “Nếu tình hình kinh tế khả quan, chúng tôi kỳ vọng có khoản thu nhập từ trích lập dự phòng COVID-19 trong năm 2021, được ghi nhận trong năm nay”.

 Kết quả kinh doanh của ACB. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 5%, tiền gửi người mua cũng tăng trưởng ở mức khiêm tốn 1,6%. Số dư nợ xấu nhà băng tăng 11,4% với 3.119 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng từ 0,77% (cuối năm trước) lên 0,82%.
Nhà băng đã tuyển dụng thêm hơn 800 nhân sự trong quý, đồng thời tăng mức chi phí cho viên chức trong kỳ lên 1.709 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

 (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp từ BCTC)

Trong cấu phần nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tỉ lệ 62% trong tổng nợ nhóm 3 tới nhóm 5 với hơn 1.933 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm trước.

 (Nguồn: BCTC quý I của ACB)

Trong năm 2021, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% lên 15.018 tỷ đồng, tổng tài sản và tiền gửi đều tăng 11% so với năm 2021, tương ứng 588.187 tỷ đồng và 421.897 tỷ đồng. 

ACB sắp phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỉ lệ 25%

07-04-2022

[LIVE] ĐHĐCĐ ACB: Nhà băng ko cho vay nội bộ, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ hơn 70%

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/acb-loi-nhuan-tang-32-trong-quy-dau-nam-no-co-kha-nang-mat-von-tang-40-422022427164819893.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#ACB #Lợi #nhuận #tăng #trong #quý #đầu #năm #nợ #có #khả #năng #mất #vốn #tăng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular