10 năm liên tiếp không chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận tăng 33% trong năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => 10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận tăng 33% trong năm 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 33,1%, tiếp tục ko chia cổ tức và giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa xuống 2% vào năm 2022.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa được thông báo, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,1% so với năm 2021.

Cho tới năm 2022, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Dư nợ cho vay người dùng đạt 29.885 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến ​​sẽ thu hồi toàn thể. khoản 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 258 tỷ đồng vào năm 2021. Nhà băng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ và 10%. cho quỹ dự phòng chính. Sau lúc trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối là hơn 219,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và là năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức. Năm 2010, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu mới và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PGBank.

Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống 2%.

Nhà băng này cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang thực hiện thoái toàn thể vốn tại PG Bank thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia và trúng đấu giá ko vi phạm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% theo quy định, HĐQT PG Bank trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). thông qua điều chỉnh tạm thời hạn chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên UPCoM ở mức 2% vốn điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thất thường năm 2021, lãnh đạo Petrolimex cho biết hiện tập đoàn đang chờ văn bản lãnh đạo của CMSC và các thủ tục tiếp theo để báo cáo Nhà băng Nhà nước để thoái vốn theo đúng trình tự. Năm 2022, có thể hoàn thành thoái vốn tại PG Bank.


Thông tin thêm

10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận tăng 33% trong năm 2022

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 33,1%, tiếp tục ko chia cổ tức và giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa xuống 2% vào năm 2022.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa được thông báo, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,1% so với năm 2021.

Cho tới năm 2022, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Dư nợ cho vay người dùng đạt 29.885 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến ​​sẽ thu hồi toàn thể. khoản 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 258 tỷ đồng vào năm 2021. Nhà băng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ và 10%. cho quỹ dự phòng chính. Sau lúc trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối là hơn 219,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và là năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức. Năm 2010, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu mới và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PGBank.

Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống 2%.

Nhà băng này cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang thực hiện thoái toàn thể vốn tại PG Bank thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia và trúng đấu giá ko vi phạm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% theo quy định, HĐQT PG Bank trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). thông qua điều chỉnh tạm thời hạn chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên UPCoM ở mức 2% vốn điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thất thường năm 2021, lãnh đạo Petrolimex cho biết hiện tập đoàn đang chờ văn bản lãnh đạo của CMSC và các thủ tục tiếp theo để báo cáo Nhà băng Nhà nước để thoái vốn theo đúng trình tự. Năm 2022, có thể hoàn thành thoái vốn tại PG Bank.


PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 33,1%, tiếp tục ko chia cổ tức và giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa xuống 2% vào năm 2022.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa được thông báo, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,1% so với năm 2021.

Cho tới năm 2022, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Dư nợ cho vay người dùng đạt 29.885 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến ​​sẽ thu hồi toàn thể. khoản 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 258 tỷ đồng vào năm 2021. Nhà băng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ và 10%. cho quỹ dự phòng chính. Sau lúc trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối là hơn 219,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và là năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức. Năm 2010, nhà băng tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu mới và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PGBank.

Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc giảm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống 2%.

Nhà băng này cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện đang thực hiện thoái toàn thể vốn tại PG Bank thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia và trúng đấu giá ko vi phạm tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% theo quy định, HĐQT PG Bank trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). thông qua điều chỉnh tạm thời hạn chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên UPCoM ở mức 2% vốn điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thất thường năm 2021, lãnh đạo Petrolimex cho biết hiện tập đoàn đang chờ văn bản lãnh đạo của CMSC và các thủ tục tiếp theo để báo cáo Nhà băng Nhà nước để thoái vốn theo đúng trình tự. Năm 2022, có thể hoàn thành thoái vốn tại PG Bank.

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

[rule_3_plain]

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

[rule_1_plain]

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

[rule_2_plain]

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

[rule_2_plain]

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

[rule_3_plain]

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#năm #liên #tiếp #ko #chia #cổ #tức #mục #tiêu #lợi #nhuận #tăng #trong #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular